Gradivo in smernice pri projektu FORUM

Slovenska filantropija je v okviru evropskega projekta FORUM – Za otroke brez spremstva: prenos znanja za strokovnjake in strokovnjakinje z namenom krepitve rejništva, ki ga sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo, izdala Smernice za zagotavljanje minimalnih standardov na področju rejništva za otroke brez spremstva ter Gradivo za usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov v Evropi, ki med drugim vsebuje teoretični del, seznam dobrih praks iz različnih držav in PPT predstavitve usposabljanj, ki smo ju izvedli aprila in maja 2019. Dokumenta sta namenjena strokovnim delavkam in delavcem centrov za socialno delo ter ostalim deležnikom in deležnicam, ki delujejo na področju rejništva in otrok brez spremstva.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor