3. kongres paliativne oskrbe – Vloga prostovoljcev na Onkološkem inštitutu

Tatjana Samec, Slovenska filantropija

Trenutno nas je 38 vključenih v organizirano prostovoljstvo Slovenske filantropije (SF) na Onkološkem inštitutu v Ljubljani (OI) in skupaj opravimo letno okrog 5.000 ur prostovoljskega dela s ciljem – laična pomoč bolnikom in njihovim svojcem, da se lažje znajdejo pri srečevanju z rakom, pri poteku zdravljenja ter pri spopadanju s stiskami zaradi teh bremen. Naš namen je dopolnjevati skrb in nego strokovnega osebja za bolnike ter njihove svojce med zdravljenjem in rehabilitacijo.

Pri tem se najpogosteje naše delo z bolniki in njihovimi svojci zreducira na konkretno pomoč s prvimi osnovnimi informacijami, ko prestopijo prag naše hiše in ne vedo ne kod ne kam, na pomoč pri prijavi ipd., v daleč največji meri pa na spremljanje bolnikov po hiši na različne preglede, preiskave ter na terapije, največkrat z invalidskimi vozički, pa dvig raznih pripomočkov in zdravil zanje, občasno tudi za sprehod v park. Posebej dragocena so daljša druženja, ko potrebujejo našo pozornost, bolj poglobljen pogovor, nekoga, ki mu bo prisluhnil.

Ob dosedanjem delu na OI smo se odzivali tudi klicem iz oddelka za paliativno oskrbo, čeprav ima večina med nami še precej zadržkov in pomislekov oz. predsodkov pri angažiranju za paliativne bolnike. Od junija letos zato potekajo srečanja skupine tistih, ki smo pripravljeni prevzeti tudi take dolžnosti, hkrati pa začenjamo tudi z delavnicami in predavanji za širšo informiranost in izobraževanje, da bi lahko čim prej prevzeli dogovorjene naloge tudi pri spremljanju paliativnih bolnikov na OI in hkrati pomagali rušiti predsodke in širiti informiranost javnosti o tem do nedavnega še preveč obrobnem področju.

Ključne besede: onkologija – pomoč bolnikom – prostovoljstvo – paliativna oskrba

Kontakt avtorice: petra.samec@guest.arnes.si

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor