12. Slovenski kongres prostovoljstva

Slovenska filantropija vabi na 12. Slovenski kongres prostovoljstva, ki bo 5. decembra 2019, na mednarodni dan prostovoljstva, od 10. do 17. ure v Hiši Evropske Unije v Ljubljani.

Kaj želimo povedati o svojem prostovoljskem delu in katere rezultate in učinke želimo spremljati? Ali znamo te učinke izmeriti in jih predstaviti? Znamo pogledati, kaj in koliko prostovoljstvo prispeva k družbeni blaginji? Kakšno metodologijo uporabiti in s kom se lahko povežemo?

Letošnji kongres bomo namenili merjenju učinkov prostovoljskega dela. Opažamo namreč, da je prostovoljstvo zelo zaželeno in prepoznano, ko rešuje različne krize, potem pa je njegov prispevek hitro pozabljen. V zadnjih letih več ali manj uspešno merimo prostovoljstvo številčno (število prostovoljcev, število prostovoljskih ur, število izvedenih delavnic …), ni pa raziskav dolgoročnih vplivov prostovoljstva na družbeno blaginjo (vpliv na  kakovost življenja prejemnikov prostovoljske pomoči, kot tudi vpliv na kakovost življenja prostovoljcev).  

Na kongresu se bomo spoznali z zanimivimi praksami merjenja učinkov prostovoljskega dela, ki jih izvajajo nekatere prostovoljske organizacije, nato pa bomo z metodo svetovne kavarne iskali odgovore na zgornja vprašanja. Na podlagi ugotovitev bomo zastavili nadaljnje delo na tem področju.

»Prostovoljstvo razumemo in vrednotimo pozitivno kadar gre za neposredno pomoč, na primer ob  katastrofah, kadar vzpostavljeni javni sistemi potrebujejo dodatno pomoč prostovoljcev in , sicer malo manj, ob  vsakdanji skrbi za ljudi v stiski. Mnogo manj prepoznavamo vrednost, ki jo za razvoj skupnosti  predstavlja prostovoljstvo za vse vključene in za skupnost kot celoto, saj kvalitativnih učinkov ne merimo. Za številčno merjenje že imamo vzpostavljene mehanizme zbiranja podatkov, za kakovostno vrednotenje učinkov prostovoljstva pa zaenkrat še ne. Gre namreč za kompleksen proces, ki mora zaobjeti širok spekter dejavnikov, ki vplivajo na občutek zadovoljstva, varnosti, izpopolnjenosti, sreče in zdravja. Študij, ki bi obravnavale učinke prostovoljstva  v Sloveniji, ne dela nihče, pa bi bilo smiselno. Lahko bi bile dobra podlaga za oblikovanje predvsem vzpodbudnih socialnih politik. O potrebi po predstavitvi kakovostnih učinkov prostovoljstva na družbo bomo govorili v okviru Kongresa prostovoljstva s predstavniki prostovoljskih organizacij in strokovnjaki, ki se s tem področjem ukvarjajo.« – Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije

Za prijetno delovno vzdušje bomo poskrbeli tudi z odmori za kavo, kongres pa bomo sklenili s kosilom »SVETOVNI OKUSI«.

Na kongresu bomo tudi pregledali delo Etične komisije, ki se ji izteka mandat, in izbrali novo komisijo.

Veselimo se srečanja z vami!

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor