Prostovoljstvo v jugovzhodni Sloveniji

Regijski obisk Slovenske filantropije v Kočevju, 21. in 22. januar 2020

Slovenska filantropija je v sodelovanju z Občino Kočevje 21. in 22. januarja 2020  izvedla regijsko srečanje na temo prostovoljstva v jugovzhodni Sloveniji. Obisk se je začel s sestankom pri županu, gospodu Vladimirju Prebiliču, nadaljeval pa se je s kratko predstavitvijo Slovenske filantropije, Slovenske mreže prostovoljskih organizacij in letnega poročila o prostovoljstvu (za leto 2018), pri čemer so bili posebej izpostavljeni podatki za jugovzhodno Slovenijo.

Slika 1: Tereza Novak, Tjaša Arko, Nina Sambolec, Vladimir Prebilič, Lili Štefanič

Iz Skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2018 je vidno, da je podatke oddalo 1822 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, od tega le 90 iz jugovzhodne Slovenije (kljub temu da je 1830 organizacij v regiji in da je samo v Kočevju 210 nevladnih organizacij). Število vseh prostovoljcev je bilo 244.304, od tega jih je 4227 aktivno delovalo v jugovzhodni Sloveniji, povprečno pa je vsak prostovoljec iz te regije opravil 53,1 ure. Skupno je bilo v lanskem letu opravljenih 9.903.798 prostovoljskih ur, v jugovzhodni Sloveniji 224.601. Razvidno je, da poročilo ne zajema vseh prostovoljskih ur, opravljenih v regiji, saj veliko organizacij še vedno ni vpisanih v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom.

Z obiskom smo želeli prispevati k usposobljenosti in krepitvi  prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom v jugovzhodni Sloveniji in spodbuditi povezovanje med njimi, povezovanje z drugimi nevladnimi organizacijami, predstavniki lokalnih skupnosti in regionalnega stičišča. Organizacijam smo ponudili tudi svetovanje na področju prostovoljstva in promocije kakovostnega prostovoljstva. Regijskega srečanja se je udeležilo 23 predstavnikov prostovoljskih organizacij, organizacij  s prostovoljskim programom in občin.

Posvet na temo razvoja prostovoljstva v regiji oz. lokalni skupnosti

Na posvetu Stanje in dosežki prostovoljstva ter priložnosti za razvoj v jugovzhodni Sloveniji, ki ga je vodila Sabrina Lever (Slovenska filantropija), so sodelovali: Lili Štefanič (Občina Kočevje), Tina Cigler (predstavnica Regionalnega stičišča NVO za JV), Alenka Bunderla (Rdeči križ Kočevje), Žarko Nanjara (urednik časopisa Kočevska) in Tjaša Arko (vodja programa Prostovoljstvo na Slovenski filantropiji).

Slika 2: Lili Štefanič, Alenka Bunderla, Žarko Nanjara, Tjaša Arko, Tina Cigler, Sabrina Lever

Udeleženci so predstavili stanje prostovoljstva v regiji, sodelovanje občine in nevladnih organizacij, delovanje prostovoljskih organizacij in vključevanje prostovoljcev v nevladne organizacije, možnost medijske promocije prostovoljcev, primerov dobrih praks in prostovoljskih zgodb ter izzive, s katerimi se pri svojem delu soočajo.

Prostovoljstvo je že več let zelo pomembno za Občino Kočevje, ki je tudi edina občina v regiji, ki je prejemnica naziva Prostovoljstvu prijazno mesto, saj izkazuje največji posluh za vrednote prostovoljstva in ga tudi sistematično podpira. V občini je po podatkih regionalnega stičišča 210 NVOjev, ki ustvarijo 2,9 milijonov prihodka, od tega jim občina nameni skoraj polovico. Zaposlenih je 40 oseb v 22 organizacijah. Prav tako zaposleni na občini učijo z zgledom. Tako se občinski svetniki v Kočevju decembra odrečejo sejnini in jo namenijo pomoči potrebnim v kraju. Uslužbenci občine pa se vsako pomlad udeležijo tudi velike čistilne akcije Očistimo Kočevsko. Občina prav tako omogoča brezplačne objave v časopisu Kočevska, podpira prevoz starostnikov in številne druge aktivnosti, ki vplivajo na višjo kakovost življenja v občini. Izziv predstavlja aktivacija mladih, vzgoja najmlajših za solidarnost in povezovanje mladih s prostovoljskim sektorjem, saj mladi preko prostovoljstva pridobivajo pomembne izkušnje za življenje, znanja in spretnosti, najdejo svoj poklic ter postanejo odgovorni občani in državljani. Posebej se je izpostavilo tudi, da se organizacije, načini vključevanja in nagovarjanja prostovoljcev prilagodijo mladim, ki po uradnih podatkih predstavljajo  30% prostovoljcev. 

Tako kot drugod po Sloveniji si nevladne organizacije brez prostovoljcev ne znajo predstavljati dela, saj je število redno zaposlenih prej izjema kot pravilo. Kadrovska podhranjenost vpliva tudi na podporo, ki jo lahko mentorji in koordinatorji prostovoljstva namenjajo svojim prostovoljcem.  Mentorji niso ključni samo za pridobivanje prostovoljcev in ohranjanje kvalitetnega dela, ampak predstavljajo tudi ključen faktor, da lahko prostovoljce obdržimo dlje časa.

Nevladne organizacije v regiji so v letu 2018 od občin skupaj prejele 7,3 milijone evrov, vseh prihodkov pa so imeli 33,5 milijonov evrov. Torej so 26 milijonov, kar predstavlja skoraj 80%, pridobili iz drugih virov. Od 1830 organizacij v regiji jih zaposluje samo 116, in sicer je zaposlenih 237. Iz tega lahko sklepamo, da gre za ogromen prostovoljski angažma.

Delavnica »Zakon o prostovoljstvu in Strategija razvoja prostovoljstva «

Delavnica  Zakon  o prostovoljstvu in Strategija razvoja prostovoljstva je  bila izvedena  z namenom krepitve  zagovorniške usposobljenosti  prostovoljskih  organizacij  in  organizacij  s  prostovoljskim  programom. Delavnice se je udeležilo 16 predstavnikov prostovoljskih organizacij in organizacij  s prostovoljskim programom. Na delavnici  so  bile  predstavljene  informacije,  ki  so  potrebne  za  dobro  in  lažjo  organizacijo prostovoljstva: splošna določila zakona, sklepanje dogovorov s prostovoljci, vodenje evidenc in oddaja letnih poročil o prostovoljstvu, vračanje stroškov prostovoljcem, zavarovanje prostovoljcev, pridobivanje novih prostovoljcev, vpis v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, vrednotenje prostovoljstva. Posebno pozornost smo namenili uveljavljanju dodatka za delovno aktivnost za prostovoljce, ki so prejemniki denarne socialne pomoči. Predstavili smo brezplačni program za vodenje evidenc prostovoljcev in opravljenih prostovoljskih ur, dostopen za članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Udeleženci so imeli možnost individualnih svetovalnih pogovorov, na katerih so lahko dobili odgovore na konkretna vprašanja v zvezi z Zakonom o prostovoljstvu in organiziranjem prostovoljstva v njihovih organizacijah.

Del delavnice je bil namenjen promociji večjih nacionalnih dogodkov, kot so Forum prostovoljstva, Dan za spremembe, Nacionalni teden prostovoljstva ter natečajem Junaki našega časa, Prostovoljstvu prijazno mesto, Naj prostovoljec in naj prostovoljka, zaposlen/a v javni upravi, ter nazivu Naj mentor in Naj mentorica prostovoljcev.

Za zaključek pa smo na delavnici Skozi njihove oči izkusili ovire starostnikov in se tako opolnomočili za delo s starejšimi uporabniki in prostovoljci.

Odzivi udeležencev:

–          Zelo uporabne informacije in izkušnje za delo s prostovoljci. Pomembna podpora za bodoče delovanje.

–           Delavnica je bila zelo zanimiva in praktična.

–          Super predstavitev in delavnice. Na ta način se lahko nevladne organizacije spoznamo in povežemo. Vse pohvale za predstavitev in informacije, ki smo jih izvedele.

–          Hvala. Bilo je zelo zanimivo in koristno.

–          Delavnice so bile zelo dobra motivacija za sodelovanje, medsebojno smo se spoznali, pridobili nove informacije in se ozavestili o ovirah starostnikov.

–          Prejela sem odgovore na vse, kar me je zanimalo. Super ekipa ste.

–          Zelo uporabne informacije, zelo poučno in razumljivo vsem.

–          Strokovno, prijetno, poučno, koristno in potrebno.

Regijskega obiska so se udeležili: Društvo Podajmo si roke, Društvo RESje – prostovoljstvo na področju demence, Društvo Sožitje Kočevje, Društvo varnega zavetja Kočevje, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Regijski NVO center, DSO Kočevje, DU Kočevje, OZRK Kočevje, PIK OE Ljudska univerza Kočevje, Vrtec Kočevje, Zavod Sena plus in Zavod Sopotniki, enota Kočevje.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor