Poziv prostovoljcem za pomoč v socialno varstvenih zavodih

Čas epidemije koronavirusa lahko močno zmanjša število kadra znotraj socialno varstvenih zavodov (domovi za starejše, posebni domovi). Ljudje so tam nastanjeni 24 ur na dan, čas epidemije pa njihovih potreb ni zmanjšal.

Na Slovenski filantropiji in Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ne želimo, da bi se zaradi koronavirusa zmanjšala kvaliteta oskrbe ljudi. Za njih je sedaj dobro poskrbljeno. V primeru velikega upada zaposlenih v zavodih (zaradi bolezni) pa je potrebno reagirati hitro. Prostovoljsko delo ne predstavlja dolgoročne rešitve pomanjkanja kadra, ampak samo hitri »krizni« odziv. V tem trenutku smo s prostovoljci že na terenu in nudimo prevoz delavcev v domovih za starejše v Ljubljani.

Vse zainteresirane posameznike vabimo k registraciji vaše pripravljenosti, saj potrebe po prostovoljcih so. Glede na potrebe posameznih zavodov vas bomo povabili k sodelovanju. Ne glede na dejansko vključitev v prostovoljsko pomoč v dom za starejše, se vam zahvaljujemo za pripravljenost, s katero sporočate, da se lahko kot družba zanesemo drug na drugega.

Pomoč, ki se bo morebiti potrebovala, je naslednja:
• Pomoč pri delitvi hrane.
• Postiljanje in preoblačenje postelj.
• Transport materiala in odpadkov.
• Posamični sprehodi stanovalcev.
V primeru zares izredne situacije iščemo tudi ljudi, ki bi lahko pomagali pri negi in so za to ustrezno usposobljeni.

Pred pričetkom dela je potrebno opraviti krajše e-izobraževanje za prostovoljce in prostovoljke. V kolikor imate že opravljeno Uvodno izobraževanje za prostovoljce in prostovoljke na Slovenski filantropiji, e-izobraževanje ni potrebno. V primeru, če se ne boste vključili v e-izobraževanje, vas bomo lahko vključili le v tista dela, ki se izvajajo izven socialnovarstvenih zavodov (npr. prevoz delavcev).

V skrbi za čim boljše zagotavljanje zdravja vseh vključenih, k prostovoljski pomoči vabimo ljudi stare do 55 let, ki niso (bili) v stiku z okuženimi ali drugimi bolnimi osebami in nimajo znakov okužbe z novim korono virusom (so zdravi) .

Ne iščemo prostovoljcev/k za enkratne obiske, pogovore, prostočasna druženja, temveč tiste, ki se lahko zavežete k sodelovanju na daljši rok (teden ali 14 dni). Domovi bodo ostale pomoči zelo veseli po koncu epidemije.

Prostovoljsko delo bo potekalo na organiziran način, zagotovljena bo določena podpora. Od vas pričakujemo odgovornost, zavzetost in spoštovanje navodil, da s tem ne ogrozite zdravja sebe, drugih zaposlenih in varovancev.

Svojo pripravljenost za pomoč lahko izkažete z izpolnitvijo obrazca. (Prijav trenutno ne zbiramo več!)

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor