Prejemniki nazivov Slovenske filantropije

Na Slovesni dan prostovoljstva, v ponedeljek, 25. maja, razglašamo prejemnike nazivov:

Prejemnik naziva za leto 2019 je Milan Ninić, ki je bil imenovan na predlog Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, kjer je zaposlen na Oddelku za onkologijo. Prostovoljstvo ga vodi že vse od osnovne šole, kot srednješolec je pričel z organiziranjem dobrodelnih akcij in v letu 2014 ustanovil Humanitarno društvo Enostavno pomagam, katerega predsednik je še danes. Pomaga starostnikom, gibalno oviranim in otrokom, ki potrebujejo pomoč (dobrodelni koncerti, pohodi, letovanja, Božičkova tovarna daril, Celjski malčki nas potrebujejo …). Po besedah sodelavcev je »neverjeten človek, ki mu uspe s prihodom v prostor prinesti sonce in mir tudi na najbolj nevihten dan. Z malimi, a izvirnimi dejanji premika meje in zaradi njegove nesebične pomoči drugim se človek zave veličine življenja in pravice vsakega, da ga uživa človeku vredno.«

Naziv za leto 2019 je prejela Mojca Pristavec Đogić, ki je bila imenovana na predlog Državnega zbora Republike Slovenije, kjer je zaposlena v Raziskovalnem oddelku. Kot prostovoljka deluje na več področjih: je predsednica Krajevne organizacije Rdečega križa Notranje Gorice, vodja Ekipe prve pomoči Občine Brezovica, v okviru OZRK Ljubljana je članica Ekipe za nudenje psihosocialne pomoči po nesrečah, že dvajset let se vsako leto udeležuje čistilne akcije Očistimo Barje in še in še.

Komisija je poleg nazivov podelila tudi dve posebni priznanji, in sicer gospe Bernardki Zorko za izjemno prostovoljsko udejstvovanje na področju varovanja kulturne in naravne dediščine ter medgeneracijskega povezovanja v lokalni skupnosti in gospodu Darku Hribarju za spodbujanje solidarnosti in promocijo prostovoljstva med mladimi.

Naziv prejme Andrej Cvernjak za kakovostno vodenje prostovoljcev in angažirano podporo njihovemu delu v Mladinskem centru Velenje. Je gonilna sila Udarnikov ter odličen in zavzet mentor prostovoljcem; tudi sam je prvi, ki poprime za delo, ko je potrebna pomoč sočloveku. Pri delu s prostovoljci izhaja iz lastnih izkušenj prostovoljenja, s svojo pozitivno energijo in strokovnim znanjem pa izjemno motivira vsakega prostovoljca. Kot je zapisala prostovoljka, je s svojo sposobnostjo in zavzetostjo ustvaril in vodil projekte, s katerimi ni osrečil le številnih uporabnikov, ampak tudi prostovoljce.

Naziv prejme Andreja Cilenšek za kakovostno vodenje prostovoljcev in angažirano podporo njihovemu delu v Slovenskem društvu hospic. Andreja ključno prispeva k ohranjanju obstoječih prostovoljcev in vzpostavljanju pozitivne skupinske dinamike med njimi. Njen odprti, zaupljivi in spoštljivi odnos do prostovoljcev prispeva k temu, da se prostovoljci počutijo sprejeti, pripadni društvu in motivirani za opravljanje svojega dela. Mi pa se strinjamo z besedami njene prostovoljke – njeno delo je preprosto vredno posnemati!

 

Prostovoljstvo se vedno dogaja v skupnosti. Ponekod je odvisno od posameznikov, pripravljenih priskočiti na pomoč v stiski ali se odzvati na novo potrebo v okolju, drugod pa je visoka stopnja solidarnosti in sodelovanja v skupnosti posledica načrtnega delovanja občinskih uprav. S sistematičnim spodbujanjem prostovoljstva in zagotavljanjem podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanjem pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in s promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin je 24 slovenskih občin naziv Prostovoljstvu prijazno mesto ponovno potrdilo. Naziv pa sta prvič pridobili tudi Občina Logatec in Občina Velika Polana.

Naziv so potrdile mestne občine Kranj, Ljubljana, Murska Sobota in Velenje ter občine Črna na Koroškem, Divača, Gornja Radgona, Hrpelje-Kozina, Kamnik, Kočevje, Krško, Laško, Medvode, Murska Sobota, Postojna, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Sevnica, Sežana, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Trbovlje, Tržič, Vodice in Žalec.

              

V šolskem letu 2019/2020 je naziv Junaki našega časa potrdilo 16 šol in en dijaški dom: osnovne šole Antona Aškerca (Velenje), Grad, Janka Glazerja, Kuzma, Livada (Ljubljana), Lucija, Miren (podružnica Bilje), Pohorskega bataljona, Preska, Simona Jenka, Sladki Vrh, Toneta Čufarja (Ljubljana), Zreče, Gimnazija Celje – Center, Srednja šola Črnomelj, Srednja zdravstvena šola Ljubljana in dijaški dom Antona Martina Slomška iz Maribora. Posebno skrb za razvoj prostovoljstva otrok in mladih pa so na novo pokazale osnovne šole Horjul, Orehek in Komenda Moste.

Vsi zgoraj našteti zavodi načrtno razvijajo prostovoljstvo učencev in zagotavljajo strokovno mentorstvo in koordinacijo dela mladih prostovoljcev. Izkazali so se s številnimi akcijami in projekti na različnih področjih (med-vrstniška pomoč, sodelovanje z domovi starejših občanov in drugimi zavodi, sodelovanje pri pripravi športnih in kulturnih prireditev, pomoč živalim, zbiranje raznih potrebščin …).

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor