Poslovna sekretarka/ poslovni sekretar

Čas zaposlitve je 1 leto z možnostjo podaljšanja.

Delovne naloge:

 • samostojno vodenje administrativnih del
 • organizacija pošte,
 • pisanje spremnih dopisov, potnih nalogov,
 • priprava časovnic in obračunov opravljenih ur zaposlenih,
 • sprejemanje telefonskih klicev in povezovanje,
 • plačevanje računov in delo z blagajno,
 • delo z vlogami (eVem, Edavki ipd.),
 • izdaja računov,
 • priprava, obračun in izplačilo avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb ter najemnih pogodb,
 • pomoč pri drugih administrativnih zadevah,
 • naročanje pisarniškega in drugega materiala pomembnega za delo pisarne,
 • elektronsko in drugo shranjevanje in vodenje splošnega arhiva Slovenske filantropije,
 • sodelovanje pri drugih aktivnostih Slovenske filantopije.

Zahtevano znanje:

 • Najmanj srednješolska izobrazba gimnazijske, ekonomske ali upravne smeri.
 • Dobro znanje slovenskega jezika in znanje angleškega jezika.
 • Dobro poznavanje dela z računalnikom, predvsem word in excel.
 • Izpit za vožnjo B kategorije.

Želimo si sodelavca s smislom za organizacijo in urejenost, ki želi sodelovati v pozitivno naravnanem timu.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z lastno prostovoljsko izkušnjo.

Kandidati naj pošljejo vlogo z motivacijskim pismom na elektronski naslov tajnistvo@filantropija.org do 28. 8. 2020.

Deli prispevek:
 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor