Pomoč prostovoljcev v socialno varstvenih zavodih

Ukrepi za zajezitev širjenja okužb COVID-19 imajo velik vpliv na življenja ljudi, ki živijo v socialno varstvenih zavodih. Zaradi kakovostnejšega življenja stanovalcev vabimo prostovoljce, ki ste pripravljeni ponuditi pomoč.

ZA ZAVODE:

Sistem vključevanja prostovoljcev mora temeljiti na osnovnih predpostavkah:

  • zaščiti stanovalcev, prostovoljcev in zaposlenih pred možnostjo širjenja okužbe;
  • ohranjanju kvalitetne oskrbe stanovalcev in zadovoljevanju minimalnih standardov;
  • prostovoljci nudijo nujno pomoč v času kadrovske stiske zaradi bolniških odsotnosti zaposlenih oziroma dokler zavod ne zaposli dodatnega nujnega kadra.

Slovenska filantropija zavodom pomaga pri vzpostavitvi lastnega prostovoljskega programa ali pa prevzame celotno koordinacijo. Podrobnosti so opisane v dokumentu Sistem vključevanja prostovoljcev v socialno-varstvene zavode. 

Zavodi, v katerih potrebujejo prostovoljce (seznam je posodobljen 11. 2. 2021):

– Dom Nine Pokorn Žalec,
– Dom počitka Mengeš,
– Dom upokojencev Gradišče,
– DSO Izlake,
– Dom TISJE,

– Dom starejših občanov Ljubljana Vič- Rudnik,
– Dom Danice Vogrinec Maribor.

Prostovoljci boste pomembno dopolnili delo zaposlenih. Potrebe po pomoči so odvisne od posameznega doma in vključujejo:
– družabništvo,
– pomoč pri stiku s svojci,
– lažja fizična dela za pomoč stanovalcem, 
– posamične sprehode stanovalcev.

V primeru, da pride do ponovitve izredne situacije, bomo iskali tudi posameznike, ki bi lahko pomagali pri negi in so za to ustrezno usposobljeni.

Pred pričetkom dela je potrebno opraviti izobraževanje, ki bo potekalo tako v elektronski obliki kot v živo. Vsi prostovoljci boste pred pričetkom dela sklenili dogovor o prostovoljskem delu – nekateri s Slovensko filantropijo, nekateri pa neposredno z domom.

Zaradi skrbi za zdravje vseh vključenih k prostovoljski pomoči vabimo ljudi, stare do 55 let, ki so zdravi. Prednost bodo imeli prostovoljci, ki se lahko zavežejo k sodelovanju za dlje časa. Od prostovoljcev pričakujemo resno upoštevanje vseh priporočil in ukrepov, povezanih s pandemijo COVID-19.

Prostovoljsko delo bo potekalo organizirano, zagotovljeni bosta podpora in povračilo potnih stroškov.

Če ste pripravljeni pomagati, izpolnite spletni obrazec.

KAJ SLEDI PO PRIJAVI: Po prijavi vas bo kontaktiral strokovni sodelavec/ka Slovenske filantropije z nadaljnjimi navodili, vezanimi na posamezni dom. Prejeli boste tudi vabilo na E-izobraževanje Slovenske filantropije. Če živite v bližini naših prostorov, vas bomo vljudno povabili tudi na osebni razgovor.

KONTAKTNA OSEBA za prostovoljce: Katarina Rotar, 070 130 881, katarina.rotar@filantropija.org

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor