POMOČ PROSTOVOLJCEV V BOLNIŠNICAH IN DRUGIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH

Epidemija COVID-19 in z njo povezani ukrepi za zajezitev okužb so močno vplivali na delo bolnišnic in drugih zdravstvenih zavodovo. Za lažji potek dela in nemoteno obravnavo pacientov vabimo prostovoljce, ki ste pripravljeni ponuditi laično pomoč.

ZA JAVNE ZDRAVSTVENE ZAVODE:

Sistem vključevanja prostovoljcev mora temeljiti na osnovnih predpostavkah:
– zaščiti pacientov, prostovoljcev in bolnikov pred možnostjo širjenja okužbe;
– ohranjanju kvalitete oskrbe bolnikov in zadovoljevanju minimalnih standardov;
– prostovoljci nudijo laično pomoč v času kadrovske stiske (zaradi bolniških odsotnosti zaposlenih oziroma doker zavod ne zaposli dodatnega kadra), ne gre za dolgoročno rešitev.

Slovenska filantropija zavodom pomaga pri vzpostavitvi lastnega prostovoljskega programa ali pa prevzame celotno koordinacijo. Podrobnosti so opisane v dokumentu Sistem vključevanja prostovoljcev v bolnišnice in druge zdravstvene zavode. V primeru, da koordinacijo prostovoljcev prevzame Slovenska filantropija, bomo z zavodom podpisali dogovor o sodelovanju.

Javni zdravstveni zavodi, v katerih potrebujejo prostovoljce (seznam je posodobljen 20. 1. 2021):
Psihiatrična klinika Ljubljana,
Splošna bolnišnica Jesenice
,
ZD Adolfa Drolca Maribor.

Prostovoljci boste pomembno dopolnili delo zaposlenih. Potrebe po pomoči so odvisne od posameznega zavoda in vključujejo:
– pomoč na vstopnih točkah: merjenje temperature, zbiranje vprašalnikov

Pred pričetkom dela je potrebno opraviti uvodno izobraževanje za prostovoljce v elektronski obliki. Prijavite se na naslednji povezavi. Vsi prostovoljci boste pred pričetkom dela sklenili dogovor o prostovoljskem delu (v nekaterih primerih s Slovensko filantropijo, v drugih pa neposredno z javnim zdravstvenim zavodom).

Zaradi skrbi za zdravje vseh vključenih k prostovoljski pomoči vabimo ljudi, stare do 55 let, ki so zdravi. Prednost bodo imeli prostovoljci, ki se lahko zavežejo k sodelovanju za dlje časa. Od prostovoljcev pričakujemo resno upoštevanje vseh priporočil in ukrepov, povezanih s pandemijo COVID-19.

Prostovoljsko delo bo potekalo organizirano, zagotovljeni bosta podpora in povračilo potnih stroškov.

Če ste pripravljeni pomagati, se prijavite na: katarina.rotar@filantropija.org.

KAJ SLEDI PO PRIJAVI: Po prijavi vas bo kontaktiral strokovni sodelavec/ka Slovenske filantropije z nadaljnjimi navodili.

KONTAKTNA OSEBA za prostovoljce: Katarina Rotar, 070 130 881, katarina.rotar@filantropija.org

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor