Ob mednarodnem dnevu migrantov

Ljubljana, 18. december 2020

SPOROČILO ZA JAVNOST 

Migranti si želijo postati del slovenske skupnosti

Beseda migrant zajame zelo široko skupino ljudi. V Sloveniji imamo različne migrante:  ljudje, ki so prišli zaradi dela, zaradi študija, tiste, ki so prišli zaradi družine. Med njimi sta tudi dve zelo ranljivi skupini migrantov, ki jim Slovenska filantropija namenja največ pozornosti: prosilci za mednarodno zaščito in begunci, ki so prišli v Slovenijo, zato ker niso mogli ostati v svoji državi. Slednji s pridobitvijo statusa ne dobijo tudi občutka varnosti in do boljšega življenja, h kateremu stremijo, morajo premagati številne ovire.

Prva ovira je jezik, ki je za učinkovito integracijo zelo pomemben. Druga je delo, ki ga ravno zaradi nepoznavanja jezika težko dobijo.

Ko begunci zapustijo svoje države, poleg družine, varnega doma in svojega vsakdanjega življenja izgubijo tudi svoj človeški in socialni kapital, ki so ga imeli v matični državi. V Sloveniji si ga morajo zgraditi na novo in z ustreznim podpornim okoljem se lahko zelo kmalu postavijo na noge.

Begunci sami prepoznavajo, da si bodo s slovenskim jezikom počasi zgradili tudi normalno življenje v Sloveniji. Ti so Slovenijo tudi že sprejeli za svoj novi dom, dom svoje družine ali kjer si bodo družino šele ustvarili in kjer bodo odraščali njihovi otroci. Mnogi z upanjem in optimizmom gledajo na prihodnost, kar si lahko ogledate v videu:

Video sporočilo za javnost je nastalo v okviru programa STIRE – Podpora integraciji preseljenih, ki ga sofinancira Evropska komisija iz sklada AMIF. Vsebina sporočila predstavlja izključno stališča avtorja, Evropska komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih video vsebuje.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor