Forum o učenju in izobraževanju za vključujočo večkulturno družbo

V sredo, 20. januarja 2021, smo pripravili spletni dogodek Forum o učenju in izobraževanju za vključujočo večkulturno družbo, ki ga je Slovenska filantropija v okviru projekta MINT organizirala v sodelovanju s Platformo SLOGA in Andragoškim centrom Slovenije. Zbralo se je blizu 180 strokovnjakov, prostovoljcev in udeležencev izobraževanj, do konca jih je vztrajalo več kot 150! Vsem udeleženkam in udeležencem se zahvaljujemo za udeležbo, doprinos in pozitivne odzive.

Še posebej se zahvaljujemo naši predsednici dr. Anici Mikuš Kos, prostovoljki Kaji Kadunec, Faresu Mikawiju, Sonji Gole Ašanin iz Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov in dr. Simoni Zavratnik s Fakultete za družbene vede za sodelovanje na programskem sklopu Slovenske filantropije Mentorstvo kot podpora pri vključevanju otrok priseljencev.

Več o vsebini Foruma si lahko preberete v sporočilu za javnost, ki se nahaja tukaj.

Lahko pa si Forum tudi ogledate na spodnjem posnetku!

Migracije pomembno prispevajo k razvoju družb. Za polno vključevanje priseljenk in priseljencev v družbo je ključnega pomena krepitev podpornega okolja. V okviru tega imata pomembno vlogo učenje in izobraževanje: naslavljanje migracij in večkulturnosti v formalnem izobraževalnem sistemu, vključno z aktivnostmi globalnega učenja, ter vključevanje priseljenskih otrok v izobraževanje; neformalno učenje in mentorstvo priseljenskim otrokom; ter vseživljenjsko učenje kot podpora pri vključevanju priseljencev in priseljenk v družbo in krepitvi njihovih veščin.

Razpravljali smo o tematikah migracij in večkulturnosti v izobraževalnem sistemu ter krepitvi večkulturnosti in strpnosti, o vključevanju priseljenskih otrok v slovenski izobraževalni sistem, mentorstvu kot podpori pri vključevanju otrok priseljencev in aktivnostih globalnega učenja. Primeri dobrih praks so nas navdušili z zgodbami o izjemnih življenjskih, učnih izkušnjah ravnateljev, učiteljev in migrantov, hkrati pa so nas napeljali k razmisleku, da migracije še vedno niso dovolj prisotne na družbenem odru kot nekaj pozitivnega.

Z uvodnim nagovorom je Forum pričela dr. Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije.

  • “Učenje je tudi zadeva srca in duše. Pomembno je, da priseljencem ponudimo lekcijo dobrega, slabo so že doživeli.”
  • “Človek bi si želel več besed, vezanih na ‘dušo’ in ‘srce’. Poleg znanosti potrebujemo tudi človečnost.”
  • “Od procesa učenja (tudi v odraslosti) in vseh pridruženih okoliščin je odvisno, kakšno podobo sveta izoblikujemo in kako delujemo v življenju.”
  • “Pomoč migrantom pri učenju je velika učna ura solidarnosti.”

V programskem sklopu o mentorstvu kot podpori pri vključevanju otrok priseljencev, ki ga je organizirala Slovenska filantropija v okviru evropskega projekta MINT – Mentorstvo za integracijo otrok migrantov, je Marina Uzelac predstavila rezultate projekta in poudarila, da je vzpostavitev vrstniške mentorske podpore prostovoljcev in prostovoljk lahko dobro orodje pri pomoči priseljenskim otrokom pri vključevanju v družbo. Sledil je pogovor z mladostnikom Faresom Mikawijem in prostovoljko Kajo Kadunec, ki sta na podlagi lastne izkušnje sodelovanja v omenjenem projektu osvetlila pomembnost podpore pri učenju slovenskega jezika, možnosti spoznavanja novih ljudi in pridobivanja novih izkušenj. Kaja je izpostavila, da gre za vzajemno učenje in da se je tudi sama veliko naučila od Faresa. Sledil je ogled videa Dobro jutro, Maribor s sporočili priseljenskih otrok o tem, kaj jim je všeč v Mariboru in Sloveniji, kako je bilo, ko so prišli v novo državo, in česa so se naučili od svojih prostovoljk mentoric. Med drugim so izpostavili, da jim je bilo ob prihodu v Slovenijo najtežje, ker niso razumeli jezika in se niso mogli pogovarjati s svojimi sošolci. Sonja Gole Ašanin, svetovalka za integracijo na Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, je poudarila, da uspešno vključevanje begunskih otrok v izobraževanje in družbo lahko uspe le s sodelovanjem vseh akterjev, ki je izjemnega pomena, ter da je ravno tako pomembno zagotoviti ustrezno podporo učiteljem in prostovoljcem. Izpostavila je tudi potrebo po prilagojenih programih vključevanja še posebej za begunske otroke, ki niso imeli možnosti ali dolgo časa niso bili vključeni v izobraževalni sistem, uvajanju kulturnih mediatorjev in pomočnikov, ki bi na šolah lahko pri tem pomagali, ter da je treba zagotoviti več ur učenja slovenskega jezika, saj je to ključno za vključitev v družbo.

Dr. Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije, je na empatičen in topel način osvetlila, da je šola za otroke begunce najbolj pomemben prostor integracije, zato je pomembno, kaj se v šoli dogaja in kakšne izkušnje pridobi otrok v procesu učenja in v odnosih z vrstniki. Prav tako je poudarila, da je poleg institucionalne pomoči, ki jo nudi država, in ponuditi bi jo morala še več, zelo pomembno, da angažiramo civilno družbo, ker je to kvalitativen komplement temu, kar nudijo institucije, ter da ja takšno delovanje civilne družbe širjenje ideje in prakse solidarnosti, ki je v pomoč vsem otrokom in odraslim v stiskah.

Vabilo s programom si lahko ogledate tukaj.

Program smo pripravili v okviru projektov MINT – Mentorstvo za integracijo otrok migrantov (Slovenska filantropija), #MigratED (Platforma SLOGA) in EPUO (Andragoški center Slovenije).

Deli artikel:

Give a Reply