Terenski odziv Slovenske filantropije ob epidemiji

Marca razglašena epidemija ter z njo povezane spremembe potreb po prostovoljski pomoči so močno zaznamovale delovanje celotnih programov in botrovale vzpostavitvi novih prostovoljskih programov Slovenske filantropije.

Največji izmed teh programov so bili prav prevozi zaposlenih na delo in z dela. S tem smo domovom starejših in bolnišnici pomagali, da je na delovnih mestih ostalo zadostno število zaposlenih, saj bi v nasprotnem primeru hude posledice občutili pri obravnavi najranljivejših starejših ter pacientov.

V spomladanskem času zaprtja javnega prometa smo pomagali Domu starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik. 57 prostovoljcev je takrat v 41 zaporednih dneh skupno opravilo 1124 prevozov ter tako pomagalo domu zagotavljati nemoteno delo 42 zaposlenih.

Javni promet se je zopet ustavil 16. novembra in že prvi dan ustavitve so prostovoljci v omenjenem domu opravili 24 prevozov. Za pomoč sta nas prosila še dva domova: Dom starejših občanov Bežigrad in DEOSS, enota Notranje Gorice, čez nekaj dni pa še Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Ker je v tem času na pomoč priskočil LPP, so prostovoljci opravljali predvsem medkrajevne prevoze, prevozov je bilo po številu manj,  628, vendar je bilo opravljenih več kilometrov, kar 26.600. Za DSO Ljubljana Vič-Rudnik ter UKC nismo le izvajali prevozov, bili smo tudi sprejemna točka za vse potrebe po prevozih in tako smo dnevno v povprečju skoordinirali še dodatnih 120 prevozov z drugimi izvajalci.

Povzetek: 1752 prevozov, vsaj 60.000 km, 79 prostovoljcev, 1223 prostovoljskih ur, 2 prevoza z zamudo, 0 nesreč, 0 okužb, in to kljub temu, da smo prepeljali 4 okužene delavce.

Že v spomladanskem času smo pripravili poziv prostovoljcem, na katerega se je javilo več kot 150 prostovoljcev, pripravljenih priskočiti na pomoč domovom starejšim z laično pomočjo. Delovali smo predvsem kot povezovalci, odzvali pa smo se tudi s konkretnimi akcijami.

S čistilno akcijo steklenih površin smo priskočili na pomoč v Domu starejših Ljutomer v času, ko so obstali brez čistilnega servisa.

V Domu starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik pa smo skupaj s prostovoljci migranti izvedli tudi tridnevno čistilno-urejevalno akcijo okolice doma in tako omogočili varne sprehode stanovalcev v okolici.

V poletnem času, pa tudi kasneje smo aktivno iskali ter usposobili 32 prostovoljcev za 6 socialnovarstvenih zavodov.

Ob razglasitvi epidemije v oktobru pa je bila na našo pobudo izdana tudi Odredba Poveljnika Civilne zaščite RS za pomoč domovom starejšim ter bolnišnicam.

V začetku novembra smo pričeli z intenzivnim delom v DSO Ljubljana Vič –Rudnik, enota Kolezija, kjer so beležili veliko število okužb. Prostovoljci so bili pomembni pomočniki pri razdeljevanju hrane in samem hranjenju, raznovrstni fizični pomoči na oddelku ter kasneje še pri sprejemanju obiskov svojcev.  Pomagalo je 17 prostovoljcev, ki so v samo dveh mesecih opravili 496 ur.

V najtežjih dneh, 7. decembra, so prostovoljci priskočili na pomoč tudi Domu starejših SeneCura v Mariboru. Ko so se stvari tam malo umirile, pa pomagali Domu Danice Vogrinec v Mariboru pri prevozu hrane. 7 prostovoljcev je opravilo 168 prostovoljskih ur.

Prostovoljci so se v sklopu preprečevanja širjenja okužb med zaposlenimi vključili tudi na Psihiatrični kliniki v Ljubljani. Z delom so pričeli 17. novembra, do konca leta je 12 prostovoljcev opravilo 258 ur. Dve prostovoljki sta z merjenjem temperature obiskovalcem in razkuževanjem pomagali tudi Splošni bolnišnici Jesenice in skupaj opravili 80 ur.

Vzpostavljanje novih in »izrednih« programov Slovenske filantropije bi bilo mnogo lažje v kolikor bi imeli »operativne« sogovornike, bili intenzivnejše vključeni v vladna načrtovanja ter seveda tudi predhodno razpolagali z informacijami glede možnosti pokritja stroškov prostovoljcev, ki ob tem tudi nastajajo. V pojasnilo: Vlada RS je 23. decembra sprejela sklep za pokritje stroškov v času spomladanske epidemije. Ampak, to vsekakor ne bo »božičnica« Slovenski filantropiji, saj zaradi napake v sklepu lahko upamo, da bomo ta denar prejeli do velike noči leto kasneje.

Če se želite tudi sami aktivirati kot prostovoljec ali prostovoljka, najdete vse potrebne informacije v prispevku Prostovoljstvo v času Covid-19.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor