Zahvala mladim prostovoljcem

Že vse od leta 1988 je april prizorišče projektov, ki jih pripravljajo in vodijo mladi prostovoljci po celem svetu. Letos se bodo mladi mobilizirali od 23. do 25. aprila in prispevali k ciljem trajnostnega razvoja, mi pa se ob tej priložnosti zahvaljujemo milijonom mladih, ki vsak dan v letu izboljšujejo svoje skupnosti.

Tudi pri nas mladi predstavljajo kar 30 odstotkov vseh prostovoljcev. V prostovoljstvo jih spodbujajo vzgojitelji v vrtcih, učitelji v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih, nevladne organizacije, javni zavodi in občine. Njihova strast in zavzetost se kažeta na vseh področjih prostovoljstva, od izobraževanja, kulture in umetnosti, sociale, človekovih pravic, varovanja okolja ter pravic živali. Tudi v času epidemije so mladi prostovoljci pokazali, kako pomembni so za skupnost. Aktivirali so se pri pomoči ranljivim skupinam, dostavljali so pakete pomoči in viške hrane, klepetali s starostniki in jim pisali pisma, nudili učno pomoč, mnogi med njimi pa so delovali tudi v rdečih conah zdravstvenih ustanov.

 »Čeprav dobrobit prostovoljstva velja za vsa življenjska obdobja, je verjetno z vidika spoznavanja sebe in svoje vloge v svetu najbolj pomembno prav v obdobju otroštva in odraščanja. Skratka, ko si mlad. To obdobje kar kliče po pridobivanju izkušenj, ustvarjanju lastne vrednostne lestvice in spoznavanju sveta, zato je prostovoljska pot za mlade odličen način, da spoznajo svojo moč in moč solidarnosti.  Opremljeni  z izkušnjami prostovoljstva bodo v življenju lažje krmarili med različnimi izzivi, zato usmerjajmo mlade v prostovoljstvo, širimo kulturo solidarnosti in jim na tej poti zagotavljajmo dobre mentorje in priznanje za njihov trud.« – Tereza Novak, direktorica Slovenske filantropije.

*** Raziskava z naslovom Ocena potreb po psihosocialni podpori v drugem valu epidemije Covida, ki so jo izvedli Nacionalni inštitut za javno zdravje, Društvo psihologov Slovenije, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, Slovenski center za raziskovanje samomora in Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo, prinaša pomembne ugotovitve o tem, da vključevanje v prostovoljske aktivnosti tudi za mlade predstavlja pozitiven vir pomoči in način spoprijemanja z zaznano stisko. Analiza ocene potreb po psihosocialni pomoči za študente je pokazala, da prostovoljsko delo kot vir pomoči, ki jim lajša stiske, opravlja 9.28 % študentov. 10 % udeležencev med študenti je prostovoljsko delo navajalo kot vir pomoči, ki si ga še želijo za lajšanje stiske. 24,22 % študentov pa je prostovoljno delo prepoznalo kot vir pomoči, s katerim bi sami lahko pomagali tudi drugim osebam v njihovi lokalni skupnosti.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor