Slovesni dan prostovoljstva 2021: Prejemniki nazivov Slovenske filantropije

Na Slovesni dan prostovoljstva, v torek, 18. maja 2021, razglašamo prejemnike nazivov:

NAJ MENTOR IN NAJ MENTORICA PROSTOVOLJCEV

Naziv prejme Miralem Zec za kakovostno vodenje prostovoljcev in angažirano podporo njihovemu delu v Slovenskem društvu Hospic. V svoje delo vnaša veliko mero miru, potrpežljivosti, empatije in razumevanja in je oseba, na katero se prostovoljci lahko vedno zanesejo. S svojim optimizmom in pozitivnostjo jih bodri ter ustvarja varno okolje, v katerem lahko brezskrbno delijo svoje zgodbe in težja občutja; to pa počne srčno in predano.

Naziv prejme Senta Jevšenak za kakovostno vodenje prostovoljcev in angažirano podporo njihovemu delu v Celjskem mladinskem centru. Prostovoljce spodbuja k dodatnemu učenju, razvijanju lastnih projektov ter v celoti podpira njihov razvoj kompetenc, saj jim želi omogočiti tako osebni kot profesionalni razvoj. Verjamemo, da bo kreativen ambient, ki ga za prostovoljce ustvarja Senta, tudi v prihodnje odlično kališče mladih prostovoljcev.

Obema iskrene čestitke! Več o nazivu in utemeljitev si preberite na tej povezavi.

NAJ PROSTOVOLJEC IN NAJ PROSTOVOLJKA ZAPOSLEN/A V JAVNI UPRAVI

Prejemnik naziva je Matej Krambereger, ki je bil imenovan na predlog Univerze v Mariboru, kjer je zaposlen kot mladi raziskovalec. Kljub svoji mladosti je dolgoletni član PGD Črna na Koroškem, od leta 2019 je tudi član Štaba civilne zaščite Občine Črna Na Koroškem. V boju z epidemijo je odigral zelo pomembno vlogo, ni je bilo naloge, ki je ne bi opravil v dobrobit in korist vseh občanov. Sodeloval je pri razkuževanju CUDV Črna na Koroškem, zagotavljal nabavo zaščitnih sredstev, dostavljal pakete s hrano in zdravila sokrajanom, jim nudil pomoč in bil vedno na voljo ljudem v stiski. Njegova nesebična pripravljenost pomagati drugim se je izkazala tudi s stalno 24 urno dosegljivostjo na telefonu za informiranje in svetovanje občanom. S svojim zgledom krepi duh in vrednote prostovoljstva med ljudmi.

Naziv je prejela Petra Majcen, imenovana na predlog Univerze na Primorskem. Od leta 2013 je aktivna bolničarka Rdečega križa Koper. V prvem valu epidemije je na mejnem prehodu Škofije merila telesno temperaturo, v drugem valu pa se je odzvala klicu na pomoč zdravstvenim in socialno-varstvenim ustanovam. Delala je v Splošni bolnišnici Izola ter domovih upokojencev Izola, Sežana in Koper. V rdečih conah je pomagala pri negi oskrbovancev, hranjenju, podpornih in družabnih aktivnostih. Za prebivalce DSO Izola je zbrala 170 knjig, ki so bile osnova za ustanovitev male knjižnice. Petra Majcen izstopa s svojo prodornostjo in količino časa, ki ga nameni za izboljšanje razmer ljudi ter s pozitivno energijo, ki jo prenaša na druge. S svojim delom in angažiranostjo promovira prostovoljstvo in spodbuja ljudi k prostovoljstvu tako znotraj univerze kot tudi zunaj nje.

Posebni priznanji sta prejela gospa Mateja Lohkar, zaposleni v Vrtcu Ringaraja Dobrepolje, za vsestransko prostovoljsko udejstvovanje v lokalni skupnosti in gospod Jože Prah, zaposlen na Zavodu za gozdove Slovenije, za izjemno prostovoljsko udejstvovanje na področju turizma in razvoja slovenskega podeželja.

Vsem prejemnikom iskrene čestitke! Več o nazivu in utemeljitev si preberite na tej povezavi.

PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNA OBČINA

(občine, ki aktivno spodbujajo prostovoljstvo)

Čas epidemije je pokazal, da so prostovoljci močno vezivo naše lokalne skupnosti. Letos je za sistematično spodbujanje prostovoljstva in zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin naziv Prostovoljstvu prijazna občina prejelo 36 slovenskih občin.

Naziv je ponovno potrdilo 25 občin: Mestne občine Kranj, Murska Sobota in Velenje ter občine Črna Na Koroškem, Divača, Gornja Radgona, Hrpelje-Kozina, Kamnik, Kočevje, Krško, Laško, Logatec, Medvode, Postojna, Radlje ob Dravi, Ravne Na Koroškem, Sevnica, Sežana, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Trbovlje, Tržič, Velika Polana, Vodice in Žalec.

Letos je naziv prvič pridobilo 11 občin: Mestni občini Nova Gorica in Slovenj Gradec ter občine Črnomelj, Domžale, Hrastnik, Ivančna Gorica, Markovci, Mežica, Miren – Kostanjevica, Mislinja in Ribnica.

Iskrene čestitke vsem! Več o nazivu in utemeljitev si preberite na tej povezavi.

NAJ PROJEKT MEDGENERACIJSKEGA PROSTOVOLJSTVA

Natečaj za projekte, ki so namenjeni medgeneracijskemu sodelovanju, vzpodbujanju prostovoljstva in solidarnosti, smo razpisali prvič, in sicer da bi z njim nagradili primere vzornih sodelovanj različnih generacij, z namenom reševanja izzivov dolgožive družbe.

Naziv Naj projekt medgeneracijskega prostovoljstva prejme Mladinski center Velenje, ekipa Udarnik, za projekt »Naše ulice so prazne, naša srca ne«. Ob prvem valu epidemije so prepoznali stiske, v katerih so se znašle tako starejše kot mlajše generacije, in tako so v sodelovanju z drugimi društvi in občino pomembno doprinesli k reševanju raznovrstnih izzivov. Reševali so jih z dostavo brezplačnih toplih obrokov, nakupi in nujnimi opravki, družabniškim telefonom, učno pomočjo na daljavo, razveseljevanjem z nastopi in drugimi aktivnostmi. Projekt je pozitivno vplival na kakovost življenja ljudi – tako uporabnikov kot prostovoljcev. Ti so krepili socialne veščine, pridobivali samozavest in občutek, da so koristni, uporabnikom so lajšali občutke osamljenosti, skrbi vsakdana, ter jih obdajali z občutkom varnosti. Tako je prišlo je tudi do konkretnih prenosov znanj in vedenj med generacijami. Pritrjujemo temu, da so vzpodbudili zavest o solidarnosti in ljudem dali pomembno sporočilo: da niso sami.

Posebno priznanje za Najbolj srčen projekt medgeneracijskega prostovoljstva prejme OŠ Milojke Štrukelj skupaj z POŠ Ledine za projekt »Ohranjanje socialne bližine z varovanci DSO«. Skrb za sočloveka, ohranjanje duševnega zdravja starejših, zmanjševanje njihove osamljenosti, pri najmlajših pa razvoj čustvene inteligence, empatije in solidarnosti, spoštovanje drugačnih idej in mnenj, so učinki, ki jih je vzbudil ta srčen medgeneracijski projekt, ki ga bodo na šoli razvijali tudi v prihodnje.

Iskrene čestitke vsem! Več o nazivu in utemeljitev si preberite na tej povezavi.

NAJBOLJŠA PROSTOVOLJSKA ZGODBA

Slovenska filantropija je v sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije letos prvič razpisala natečaj za priznanje Najboljša prostovoljska zgodba 2020.

Najboljša prostovoljska zgodba 2020 je članek Begunec, ki brezdomcem oskrbuje rane novinarja Dnevnika Andraža Rožmana. Članek o beguncu Mohamedu Alburaiu je zgodba o prostovoljstvu v najčistejši in najplemenitejši obliki. Rožmanov članek povsem nevsiljivo, a zelo prepričljivo slovenski družbi nastavi ogledalo in hkrati skozi zgodbo izjemnega človeka poudari ne le pomen, ampak tudi bistvo prostovoljstva. Ki ni stvar velikih besed, ampak človečnosti.

Zaradi izjemne kakovosti novinarskima prispevkoma s področij prostovoljstva in dobrodelnosti podeljujemo posebni priznanji. Članek »Če delaš dobro, se ti dobro vrne« Aljaža Vrabca, novinarja Dela, ki mojstrsko povezuje igro usod na globalni in lokalni ravni: vzgibi človeškosti so v obeh primerih enaki. Oddaja »Izbrišemo lahko razliko med nič in nekaj« novinarke Prvega programa Radia Slovenija, Cirile Štuber je pretresljiv kolaž pripovedi humanitarnih delavcev, ki pomagajo ljudem v stiski in kaže na to, da je prostovoljsko gibanje ena redkih stvari, ki v tem času ostajajo nespremenjene.

Iskrene čestitke vsem! Več o nazivu in utemeljitev si preberite na tej povezavi.

JUNAKI NAŠEGA ČASA

(šole in dijaški domovi z najbolje organiziranim prostovoljstvom)

Naziv z namenom razvoja in promocije prostovoljstva med mladimi podeljujemo zavodom, ki poleg tega zagotavljajo strokovno mentorstvo in koordinacijo dela mladih prostovoljcev. Letos so se šolarji in dijaki izkazali s številnimi akcijami in projekti na različnih področjih (med-vrstniška pomoč, sodelovanje z domovi starejših občanov in drugimi zavodi, sodelovanje pri pripravi športnih in kulturnih prireditev, pomoč živalim, zbiranje raznih potrebščin …). Letos smo naziv podelili 24 vzgojno-izobraževalnim zavodom.

Naziv za leto 2020 je prvič pridobilo 6 vzgojno-izobraževalnih zavodov: osnovne šole Olge Meglič iz Ptuja, Jožeta Hudalesa iz Jurovskega dola, Rudolfa Maistra iz Šentilja v Slovenskih goricah, Lava iz Celja, Milojke Štrukelj (skupaj s POŠ Ledine) iz Nove Gorice ter Gimnazija Novo mesto.

17 vzgojno-izobraževalnih zavodov je naziv potrdilo: osnovne šole Grad, Horjul, Janka Glazerja Ruše, Komenda Moste, Kuzma, Livada (Ljubljana), Lucija, Orehek Kranj, Pohorskega bataljona Oplotnica, Preska, Simona Jenka Kranj, Toneta Čufarja (Ljubljana), Zreče, POŠ Bilje, Gimnazija Celje – Center, Srednja zdravstvena šola Ljubljana in Dijaški dom Antona Martina Slomška iz Maribora.

Nekaterim šolam je kljub vsem omejitvam in ukrepom, ki jih je prineslo preprečevanje širjenja koronavirusa, in šolanju na daljavo, uspelo prostovoljske aktivnosti ne le prilagoditi in jih izvajati na visoki ravni, ampak so situacijo izkoristile tudi za izpeljavo novih projektov, zato so dobile tudi posebno priznanje za angažiranost in inovativnost. Te so: osnovne šole Janka Glazerja Ruše, Komenda Moste, Pohorskega bataljona Oplotnica, Gimnazija Celje – Center in Gimnazija Novo mesto.

Iskrene čestitke vsem! Več o nazivu in utemeljitev si preberite na tej povezavi.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor