Referendum proti škodljivemu zakonu o vodah: V NEDELJO ODDAJ GLAS PROTI!

Ker oblast ni želela slišati glasu stroke, okoljevarstvenih in civilnodružbenih organizacij ter več kot 53 tisoč podpisnikov peticije, so okoljevarstvene organizacije zbrale več kot 50.000 podpisov za razpis referenduma proti škodljivemu Zakonu o vodah. Zdaj nas mora biti še veliko več. Zmagali bomo samo, če nas 340.000 glasuje proti škodljivemu zakonu o vodah. Ta številka je velika, a nam lahko uspe!

V nedeljo, 11. julija glasujemo PROTI. Usoda vode je v naših rokah!

Vodni in obvodni prostori, predvsem ob tekočih površinskih vodah, imajo življenjski pomen tudi za varovanje podzemne vode in posledično glavnih virov pitne vode. Tega varovanja ne izvajamo z vodovarstvenimi območji, ampak z varovanjem obrežnega pasu in vodnega prostora.

Obrežni pas ima pomembno vlogo tako za ohranitev, varstvo in izboljšanje stanja voda kot tudi za zagotavljanje varstva pred poplavami –  to je še posebno pomembno v negotovih razmerah spreminjajočega se podnebja. Dovoljevanje gradenj na vodi in obrežnem pasu bi pomenilo nevarne posege v občutljiv vodni in obvodni ekosistem, s tem pa veliko tveganje za poslabšanje stanja ekosistemov, s tem pa kvalitete in količine voda. 

Preberite si strokovne argumente, zakaj glasovati PROTI.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor