Vabilo na Regijski obisk Podravske regije

V ponedeljek, 6. septembra 2021, Slovenska filantropija organizira regijski obisk Podravske regije, da se neposredno na terenu seznani z izzivi, s katerimi se srečujejo lokalne prostovoljske organizacije. Na ta način želimo spodbuditi in okrepiti sodelovanje s prostovoljskimi organizacijami, jih informirati o novostih na področju prostovoljstva in tako prispevati k razvoju prostovoljstva na regionalni in lokalni ravni.

Namen regijskih obiskov je usposabljanje ter krepitev prostovoljskih organizacij in njihovo povezovanje v regionalnem okolju z organizacijami s prostovoljskim programom in drugimi nevladnimi organizacijami v regiji, s predstavniki lokalnih skupnosti in regionalnih stičišč, poleg tega pa tudi svetovanje in mentorstvo organizacijam na področju prostovoljstva.

Zakaj bi se nam pridružili?

Številne organizacije lahko prav zaradi prostovoljcev uresničujejo svoje poslanstvo. Delo s prostovoljci zahteva posebna znanja, s katerimi ohranjamo prostovoljce aktivne in jim hkrati ponudimo prijetno izkušnjo.

Standarde delovanja in tudi obveznosti prostovoljskih organizacij od leta 2011 določa Zakon o prostovoljstvu, ki se je leta 2018 nadgradil s Strategijo razvoja NVO in prostovoljstva. S sodelovanjem lahko k razvoju prostovoljstva prispevate tudi vi.

Kaj vse vam ponujamo?

 • Priložnost, da od strokovnih sodelavcev Slovenske filantropije pridobite vse informacije, ki so potrebne za dobro in lažjo organizacijo prostovoljstva.
 • Vse, kar vas zanima o  Zakonu o prostovoljstvu (sklepanje dogovorov, vodenje evidenc, vračanje stroškov, nastalih v prostovoljstvu, zavarovanje prostovoljcev …).
 • Priložnost pridobivanja novih prostovoljcev z objavljanjem prostovoljskih zgodb in oglasov za prostovoljsko delo.
 • Možnost dodatne promocije svojega dela (nacionalni prostovoljski dogodki, uporaba portala prostovoljstvo.org in socialnih omrežij).
 • S pridružitvijo Slovenski mreži prostovoljskih organizacij pridobite dostop do obrazcev in dokumentov za organiziranje prostovoljstva ter spletne  aplikacije za vodenje evidenc, ki vam olajša delo in pripravo letnega poročila o prostovoljstvu.
 • Individualne svetovalne ure.
 • Prispevali boste svoj pogled na razvoj prostovoljstva v svoji regiji in na nacionalni ravni.

Kje in kdaj se dobimo?

S programom za prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom začnemo v ponedeljek, 6. septembra 2021, ob 10.00 v  prostorih Centra interesnih dejavnosti Ptuj (Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj).

Program:

10.00 – 11.00  Posvet na temo razvoja prostovoljstva v lokalni skupnosti in regiji

(predstavniki Slovenske filantropije, predstavnik Regionalnega stičišča, predstavniki lokalnih prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom …).

Vsebine:

 • Predstavitev aktivnosti Slovenske filantropije in Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.
 • Predstavitev skupnega letnega poročila o prostovoljstvu in Nacionalne strategije razvoja prostovoljstva.
 • Predstavitev dosežkov na področju prostovoljstva na regionalni in lokalni ravni.
 • Priložnosti za boljšo lokalno medijsko pokritost prostovoljstva.
 • Dodatna aktualna tema, ki jo predlagajo lokalne organizacije.
 • Kje so še priložnosti za razvoj prostovoljstva v lokalni skupnosti in regiji?

11.00 – 11.30  Odmor

11.30 – 14.30  Delavnica Zakon o prostovoljstvu v praksi

 • Namen in cilji Zakona o prostovoljstvu.
 • Sklepanje dogovora o prostovoljstvu.
 • Vpis v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom – njegove prednosti in obveznosti za organizacije.
 • Povračila stroškov prostovoljcem in izplačevanje nagrade za izjemne dosežke.
 • Vodenje evidenc prostovoljcev in prostovoljskih ur.
 • Prostovoljsko delo in razpisi.
 • Prostovoljsko delo in prejemniki denarnih socialnih pomoči – uveljavljanje dodatka za delovno aktivnost.
 • Pridobivanje prostovoljcev in promocija.
 • Etični kodeks organiziranega prostovoljstva.
 • Učinkovito umeščanje vsebin Strategije razvoja prostovoljstva (vsebinsko in/ali regionalno).

14.30 – 15.30 Individualna svetovanja po področjih (organiziranje prostovoljstva v NVO; organiziranje prostovoljstva v javnih zavodih; usposabljanja za prostovoljce in mentorje; iskanje prostovoljcev in promocija).

Prijava

Prijavnico pošljite na e-naslov slovenska@filantropija.org ali po pošti na naš naslov do četrtka, 2. septembra 2021.

Več informacij: Nina Lukashevich, slovenska@filantropija.org, 01 433 40 24, 051 389 895.

Deli prispevek:
 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor