Razpis za delovno mesto poslovna sekretarka/poslovni sekretar (M/Ž) v Ljubljani

Slovenska filantropija razpisuje prosto delovno mesto Poslovna sekretarka/Poslovni sekretar (M/Ž) v Ljubljani.

Delovne obveznosti:

 • samostojno vodenje administrativnih del
 • organizacija pošte,
 • priprava potnih nalogov,
 • priprava časovnic in obračunov opravljenih ur zaposlenih,
 • sprejemanje telefonskih klicev in povezovanje,
 • plačevanje računov in delo z blagajno,
 • delo z vlogami (eVem, Edavki ipd.),
 • izdaja računov,
 • priprava, obračun in izplačilo avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb ter najemnih pogodb,
 • pomoč pri drugih administrativnih zadevah,
 • naročanje pisarniškega in drugega materiala pomembnega za delo pisarne,
 • elektronsko in drugo shranjevanje in vodenje splošnega arhiva Slovenske filantropije,
 • sodelovanje pri drugih aktivnostih Slovenske filantopije.

Pogoji za prijavo:

 • Najmanj srednješolska izobrazba gimnazijske, ekonomske ali upravne smeri.
 • Dobro znanje slovenskega jezika in znanje angleškega jezika.
 • Dobro poznavanje dela z računalnikom, predvsem Microsoft Word in Excel.
 • Izpit za vožnjo B kategorije.

Želimo si sodelavko/ca s smislom za organizacijo in urejenost, ki želi sodelovati v pozitivno naravnanem timu. Med kandidati, ki bodo izpolnjevali vse kriterije delodajalca za zasedbo razpisanega delovnega mesta, bomo prednost dali kandidatu/ki z lastno prostovoljsko izkušnjo.

Pomembne informacije:

 • Delo bo potekalo v Ljubljani za polni delovni čas.
 • Čas zaposlitve je 1 leto z možnostjo podaljšanja.
 • Pričetek dela bo v oktobru 2021.

Prijave zbiramo do vključno petka, 1. 10. 2021, kandidati naj pošljejo motivacijsko pismo z življenjepisom (CV) po elektronski pošti na naslov tajnistvo@filantropija.org, zadeva: »Prijava na prosto delovno mesto Poslovna sekretarka/Poslovni sekretar«.

Deli prispevek:
 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor