Slovenska filantropija praznuje 30 let: zapis predsednice, Anice Mikuš Kos

Slovenska filantropija v letu 2022 praznuje okroglih 30 let delovanja! Za popotnico v leto praznovanja pa z vami delimo zapis predsednice in ene izmed ustanoviteljic organizacije, dr. Anice Mikuš Kos.

Obstajamo 30 let. Ob obletnici se oziramo nazaj, razmišljamo, se sprašujemo, načrtujemo prihodnost. Zakaj smo tukaj? Kakšni so smisel, namen, koristnost naše organizacije? Poskušamo prispevati k ohranjanju človečnosti, dobrega in dobrobiti v svoji skupnosti. Pomagamo ljudem v stiskah, odzivamo se na družbene situacije, ki slabijo življenjske pogoje različnih skupin ljudi, kot so migracije in begunstvo, revščina, epidemija. Pri tem si prizadevamo za aktiviranje čim večjega števila državljanov vseh starosti, da bi sodelovali v teh prizadevanjih in ustvarjamo priložnosti za sodelovanje, predvsem v okviru organiziranega prostovoljskega dela.  Povezujemo individualne napore državljanov, napore skupin in organizacij civilne družbe za prispevek k dobrobiti skupnosti. Sodelujemo z državo v njenih prizadevanjih za boljšo kakovost življenja ogroženih in ranljivih. Pri tem imamo kot nevladna organizacija nekatere prednosti –  hitreje se lahko odzovemo na stiske ljudi, skupin in skupnosti, smo bolj fleksibilni v spremembah, v kratkem času lahko aktiviramo veliko energij. Naše delovanje je pogosto komplementarno državnemu, marsikdaj pa tudi pokrivamo vrzeli potreb, ki jih država ne pokriva. V tem svetu  kompliciranih struktur in odnosov povezujemo različne nevladne organizacije, sektorje civilne družbe, podjetja in državne institucije, delujemo z njimi v sinergijah. Za nami je že veliko uspehov, vseh svojih zamisli pa seveda ne uspemo udejanjiti, saj včasih niso najbolj ustrezne za čas in prostor. Toda ostajamo živi, ljudje se nam pridružujejo, sodelujejo z nami, nas podpirajo in vidijo v Slovenski filantropiji možnost za spremembe na bolje.

In kaj naprej? Kot kaže nas – ljudi na tem planetu – čaka težavna prihodnost. Videnje svetle prihodnosti, naraščajoče blaginje in blagostanja ni več v ospredju. Pred nami so epidemije, podnebne spremembe ter posledični družbeni nemiri in migracije, procesi, ki ogrožajo demokracijo in povzročajo naraščajoče socialne razlike, skratka časi, v katerih se bomo morali vsi, ki tvorimo človeške skupnosti in civilno družbo, aktivirati za spremembe in za preživetje ne planetu. Ne moremo več čakati na to, kaj bosta država in vlada naredili za nas, temveč moramo razmišljati o tem, kaj lahko mi damo skupnosti, državi. V takih okoliščinah postanejo človeški viri in socialni kapital  vse bolj nenadomestljivi in je njihovo aktiviranje pogoj za preživetje človeškega plemena. Skupnostne vire in socialni kapital tvorijo ideje, rešitve, praktična pomoč ljudem v stiski, prizadevanja za obvladovanje tveganj, ki ogrožajo celotno človeško skupnost in seveda medčloveška solidarnostna podpora. Osnovna naloga Slovenske filantropije je bila že od začetka razvijanje praks solidarnosti ter širjenje idej in vrednot solidarnosti, bratstva in enakosti. To je in bo počela mnogo bolj skozi delovanje kot skozi besedovanje. Toda funkcije Slovenske filantropije in sorodnih humanitarnih organizacij ne vidim le v delovanju za boljšo kakovost življenja skupnosti in še posebej njenih na različne načine prikrajšanih članov in skupin.  Izrednega pomena je tudi potrjevanje vrednosti in vrednot medčloveške solidarnosti in krepitev duha skupnosti. S tem, kar počno prostovoljci, nevladne organizacije in pro-socialna gibanja civilne družbe, dokazujemo, da individualizem in egoizem neo-liberalne mentalitete nista uspela odpraviti dobrega v ljudeh, prispevamo k zaupanju v človečnost in podpiramo upanje.

Slovenski filantropiji želim, da bi bila njena pot v prihodnost čim bolj koristna za ljudi in za skupnost.

Anica Mikuš Kos
Predsednica Slovenske filantropije

Naslovna fotografija: Mateja Jordovič Potočnik/Revija Jana

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor