Skupna izjava afriško-evropske civilne družbe: Nobene odločitve o nas brez nas!

Deset slovenskih civilnodružbenih organizacij ADRA, Društvo Ekvilib Inšitut, Forum FER, Inštitut za afriške študije, Slovenska filantropija, Slovenska karitas, Zavod Global, Zavod Krog in Platforma SLOGA je podpisalo skupno izjavo z naslovom Nobene odločitve o nas brez nas!, namenjeno voditeljem držav in vlad ter visokim predstavnikom, ki se udeležujejo 6. vrha EU-AU 17. in 18. februarja v Bruslju:

“Današnja prizadevanja Afriške Unije in Evropske Unije  (AU in EU) za vzpostavitev enakopravnega in pravičnega partnerstva so zakoreninjena v preteklem kolonialnem in postkolonialnem sodelovanju. Izzivajo jih strukturne in sistemske neenakosti med obema stranema. Uspeh današnjih prizadevanj bo odvisen od priznanja preteklosti, zavedanja sedanjosti in zavezanosti vzajemno koristnemu preoblikovanju v smeri prihodnosti. Za oblikovanje preoblikovanega partnerstva bo potreben pristop od celine do celine ter smiselno sodelovanje s ključnimi akterji, kot je civilna družba v vsej svoji raznolikosti, pri čemer bodo imele prednost ljudske organizacije z mandatom za zastopanje glavnih sektorjev prebivalstva.

Zelo obžalovanja vredno je, da EU in AU v okviru svojega partnerstva do zadnjega trenutka nista navezali stikov z organizacijami civilne družbe, kar kaže na pomanjkanje vključenosti in preglednosti tega procesa. S tem ste izključili glasove milijonov ljudi, na katere bodo sprejete odločitve neposredno vplivale. Po drugi strani pa boste verjetno dali prednost interesom peščice pred dobrobitjo večine in tvegali, da boste milijone ljudi pustili še bolj ob strani.

Organizacije civilne družbe iz Afrike, Evrope in diaspore izkoriščamo to priložnost, da izrazimo zaskrbljenost, da lahko tako pomanjkljiv proces le še okrepi sedanje neravnovesje moči in prednosti. Sodelovanje organizacij civilne družbe je ključnega pomena za zagotovitev, da bo sodelovanje med AU in EU spodbujalo skupne prednostne naloge, da bodo vodilne pobude ustrezale lokalnim razmeram in možnim obstoječim rešitvam ter da nihče ne bo puščen ob strani. Kakor kaže danes, EU še naprej ne upošteva prednostnih nalog Afriške unije, določenih v Agendi 2063, in izbira le tiste elemente, ki ji ustrezajo. Kljub zavezi, da bo oblikovala partnerstvo, osredotočeno na ljudi, se zdi, da EU ljudi ne postavlja na prvo mesto. Tudi Afriška unija bi lahko pri sprejemanju političnih odločitev izkoristila bolj vključujoč in pregleden dialog s civilno družbo in ljudskimi organizacijami.

Zaradi takšnega neuravnoteženega partnerstva in izključevanja civilne družbe je v dolgo pričakovanem izidu vrha premalo poudarka na ključnih sistemskih vprašanjih afriških držav, kot so razširjena brezposelnost, zlasti mladih, neuravnoteženi trgovinski odnosi, odpis dolga, neodvisnost pri preskrbi s hrano, prilaščanje zemlje in naravnih virov, kršitve človekovih pravic – vključno z ekonomskimi, socialnimi, kulturnimi, državljanskimi in političnimi pravicami -, podnebna kriza, izguba biotske raznovrstnosti ter neenakost pri cepljenju in zdravilih.

Izključenost civilne družbe je simptom preteklosti in sedanjosti, vendar je še vedno čas, da vrh EU-AU izkoristimo kot trenutek preobrazbe v smeri prihodnosti.

Ključne zahteve civilne družbe

Partnerstvo med AU in EU bi moralo temeljiti na enakosti, vključenosti, vzajemni odgovornosti, skupnih vrednotah in blaginji. Partnerstvo je potrebno ponovno nastaviti! V ta namen izpostavljamo naslednje tri točke:

 1. EU in AU si morata prizadevati za preseganje tradicionalnega okvira dosedanjih odnosov, utemeljenih na kolonialnem in postkolonialnem razmerju med severom in jugom ter med donatorji in prejemniki. To mora vključevati temeljit pregled sistemskih in strukturnih vprašanj, na katerih temeljijo trenutno neuravnoteženi odnosi med AU in EU – na področjih, kot so trgovinski odnosi, dolg, nedovoljeni finančni tokovi – in ki poslabšujejo pravičnost mednarodnega upravljanja, namesto da bi jo izboljšali. Pravila, ki urejajo svetovni red, je treba določiti pošteno in demokratično. Spoštovanje in spodbujanje splošnih človekovih pravic morata biti v središču strateškega partnerstva med EU in AU. Pregled bi moral obravnavati tudi okrevanje po covidu -19 in skupne prednostne naloge, kot so spodbujanje pravičnega dostopa do cepiv proti covidu -19, krepitev človekovega razvoja, spodbujanje enakosti spolov, reševanje podnebne krize in zmanjšanje odvisnosti Afrike od uvoza hrane.
 2. EU in AU bi morali vzpostaviti jasne mehanizme upravljanja, ki bi vključevali širok pristop z več akterji, skupno sprejemanje odločitev prek preglednih in participativnih postopkov, pravočasne, dostopne in razpoložljive informacije ter strukture za izvajanje, spremljanje in odgovornost, s katerimi bi ponastavili partnerstvo. To bi moralo vključevati smiselno in dolgoročno sodelovanje z afriškimi in evropskimi organizacijami civilne družbe ter organizacijami iz diaspore. Glasovi ljudi, na katere odločitve najbolj vplivajo, morajo biti v središču učinkovitega in transformativnega partnerstva AU-EU. Partnerstvo mora okrepiti vlogo javnih politik ter učinkovito urejati vpliv in naložbe podjetniškega sektorja. Vzpostavitev takšnih mehanizmov upravljanja bi se morala začeti z dogovorom o vključujočem sistemu spremljanja in odgovornosti v zvezi z rezultati tega vrha.
 3. Partnerstvo AU-EU bi moralo priznavati in graditi na raznolikosti, znanju in spretnostih na afriški in evropski celini. V ta namen bi morala AU in EU v dialogu z organizacijami civilne družbe, regionalnimi gospodarskimi skupnostmi in lokalnimi oblastmi pripraviti jasen načrt za spoštovanje in uresničevanje agende lokalizacije, ki bi zagotovil prenos moči in virov na lokalne akterje, ki neposredno sodelujejo pri zagotavljanju političnega, socialnega in gospodarskega napredka naroda, ob spoštovanju planetarnih meja. EU in AU morata pri vseh odločitvah in ukrepih priznavati in spodbujati človekove pravice, pristop, osredotočen na ljudi, ter teritorialno zasidrana socialna in solidarnostna gospodarstva.

Podpisniki (po abecednem vrstnem redu):

 • 11.11.11 – Koepel van Internationale Solidariteit (Belgium)
 • ABDERIS
 • ACT Alliance EU
 • Act Church of Sweden
 • Act On Sahel
 • Action Against Hunger
 • Action des Chrétiens Activistes des Droits de l’Homme à Shabunda (ACADHOSHA) (DRC)
 • Action pour le Développement du Monde Rural (ADEMORU)
 • Action progressiste laïque (France)
 • ActionAid International
 • ADeD/Forum Biodiversite du Bénin
 • ADRA (Slovenia)
 • África Activa (Spain)
 • Africa Europe Diaspora Development Platform (ADEPT)
 • African Women’s Communication and Development Network FEMNET
 • Afrique Verte Burkina
 • AGENCE des ENERGIES RENOUVELLABLES ( AER-MALI
 • Agir ensemble pour les droits humains
 • AgroMEC Bénin
 • Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA)
 • Alliance of NPO Networks (South Africa)
 • Alliance2015
 • Alternatives Agroécologiques et Solidaires (SOL)
 • Amref Health Africa
 • Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
 • Associação para a Cooperação Entre os Povos (ACEP)
 • Association Action pour le Sursaut de la femme Malienne – (ASFEM)
 • ASSOCIATION BENIN ENERGIE
 • Association de Formation et d’Appui Développement (ONG AFAD)
 • Association de Gestion des Ressources Naturelles et de la Faune de la Comoé-Léraba (AGEREF/CL)
 • Association Jeunesse Volontaire pour la promotion du Leadership,la Santé et le développement (AJVLS).
 • Association pour la promotion des énergies renouvelables
 • Autre terre (Belgium)
 • AVSI Foundation
 • BAZIE
 • BIOGAZ BENIN SARL
 • Bloggers of Zambia (Zambia)
 • Botswana Council of NGOs (BOCONGO) (Botswana)
 • Broederlijk Delen (Belgium)
 • Brot fuer die Welt (Bread for the World), Germany
 • CAN West & Central Africa
 • Caritas Africa
 • Caritas Austria
 • Caritas Europa
 • Caritas International Belgium
 • Caritas Poland
 • Caritas Slovakia
 • Caritas Slovenia
 • Caritas Spain
 • Centre d’Etude et d’Expérimentations Economiques et Sociales de l’Afrique de l’Ouest – Association Internationale (CESAO-AI)
 • CENTRE ECOLOGIQUE ALBERT SCHWEITZER DU BURKINA FASO
 • Centre for 21st century Issues (C21st) (Nigeria)
 • Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11) (Belgium)
 • Centre pour l’Information Environnementale et le Développement Durable (CIEDD) (Central African Republic)
 • Christian Aid
 • Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding (CSPPS)
 • Climate Action Network Europe (CAN Europe)
 • Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement CAD (Mali)
 • Coalition for Health Research and Development (CHReaD)
 • Coalition Malienne pour une Gouvernance Inclusive et le Développement Durable (Mali)
 • Collectif des Organisations pour la Défense du Droit à l’Energie CODDAE (Niger)
 • CONCORD (Europe)
 • Conseil des ONG D’Appui au Développement (CONGAD) (Senegal)
 • Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE)
 • Coordination SUD
 • COPAC (Central Africa)
 • Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)
 • Diaspora Développement Education Migration (DIADEM) (Senegal)
 • Diobass Burkina
 • Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje  / Humanitas – Centre for Global Learning and Cooperation (Slovenia)
 • Dynamique OSCAF (Gabon)
 • Ecumenical Service on Southern Africa (KASA) (Germany)
 • Ekvilib Institute (Slovenia)
 • Emergence & Développement (Morocco, Tunisia)
 • Enda Diapol
 • Enda ECOPOP
 • Enda Energie
 • Enda inter-arabe
 • Enda Lead Afrique Francophone
 • ENDA-ÉNERGIE
 • ENERGIES 2050
 • Entraide et Fraternité (Belgium)
 • Espace de Co production des Offres Populaires pour l’environnement et le développement en Afrique (Enda ECOPOP) (Senegal)
 • EU-CORD (Europe)
 • Eurodad
 • European Disability Forum (EDF) (Europe)
 • European Network of Political Foundations (ENoP)
 • Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND (Romania)
 • Fédération Internationale de la Diaspora Afar (FIDA)
 • Fédération Léo Lagrange Bénin (FLLB)
 • Federation of ACAT
 • Fédération Togolaise des Associations de Personnes Handicapées (FETAPH) (Togo)
 • Fern
 • Finn Church Aid (FCA)
 • Finnish Development NGOs
 • FOCSIV
 • Fondation Camerounaise de la Terre Vivante (FCTV)
 • Forum des Organisations de Producteurs Agricoles du Burundi (FOPABU)
 • Forum for Equitable Development (Slovenia)
 • Forum Social Panafricain sur les Migrations
 • Forum Social sénégalais (Sénégal)
 • Gestion Durable des Ressources Naturelles et de l’Environnement (GDRNE) (Central African Republic)
 • Global Focus (Denmark)
 • Global Responsibility (Austria)
 • Groupe de Recherches et d’Applications Techniques (GRAT)
 • Humanity & Inclusion
 • IBON International Europe
 • International Federation for Human Rights (FIDH)
 • International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF EN)
 • Justice, Peace and Development Commission (SECAM)
 • La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (Spain)
 • LA PAEDD/Citoyenneté – Éducation au Développement Durable (Sénégal)
 • Latvian Platform for Development Cooperation (LAPAS)
 • Light for the World
 • Migrafrique
 • Ministère de l’Energie du Bénin
 • Missão sem Fronteiras (MIFRO)
 • MOUVEMENT DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DU BÉNIN ((MSI-BENIN)
 • Mouvement des Jeunes pour le Développement et l’Education Citoyenne (MOJEDEC)
 • Movimiento por la Paz –MPDL (Spain)
 • Nature Tropicale ONG
 • Nature Tropicale ONG (Benin)
 • Network of Peasant Organizations and Agricultural Producers in West Africa (ROPPA)
 • NGO Collective for Food Security and Rural Development (COSADER, Cameroun)
 • OCADES Caritas Burkina/SED-Dori
 • OCDH (Observatoire Congolais des Droits de l’Homme) (Congo)
 • OCDI/CARITAS DAPAONG (Togo)
 • ONG AMADE PELCOE
 • ONG JEVEV (Jeunesse et Emplois Vert pour une Économie Verte)
 • Open Society European Policy Institute (OSEPI)
 • Organisation Nationale des Parents pour Handicapés Auditifs de Côte d’Ivoire (ONG ONPHA-CI)
 • OSF Africa, Open Society Foundations
 • Oxfam International
 • People in Need
 • Plan International EU Office
 • Plataforma Portuguesa das ONGD (Portugal)
 • Plateforme d’Actions pour la Sécurisation des Ménages Pastoraux (PASMEP)
 • Plateforme Droits de l’Homme (PDH) (France)
 • POLExcellence
 • Power Shift Africa
 • Protection International
 • Protection International Africa
 • REPONGAC (Central Africa)
 • Réseau Climat et Développement de Djibouti ( RC&D-D)
 • Réseau d’Organisations des Droits Humains et d’Education Civique d’Inspiration Chrétienne (RODHECIC)
 • ROA PODMAC
 • SAILD (Service d’Appui aux Initiatives Locales de Développement) (Cameroun)
 • SANGOCO (South Africa)
 • Save the Children Finland
 • Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG) (Burkina Faso)
 • SIRIRI o.p.s.
 • Slovenian Global Action (SLOGA)
 • Slovenska filantropija / Slovene Philanthropy (Slovenia)
 • SOLIDAR
 • Solidaris
 • Solidarité Internationale LGBTQI
 • Solidarité Laïque
 • SOS Children Villages
 • Terra Nuova
 • VARENA-ASSO
 • VIDC Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (Austria)
 • WACI Health
 • Welthaus Diözese Graz-Seckau
 • Women Environmental Programme (WEP)
 • Women for Africa Foundation
 • YAMBI DEVELOPPEMENT ASBL
 • Zavod KROG / Institute CIRCLE (Slovenia)
Deli prispevek:
 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor