Filantropski razmislek: Promotorka vrednot, ki dandanes vse bolj izginjajo

Tokratni razmislek je govor izvršnega direktorja Slovenske filantropije, Franca Zlatarja, na prireditvi ob 30. obletnici Slovenske filantropije.

“Spoštovane sodelavke in sodelavci, bivše sodelavke in sodelavci, prostovoljke in prostovoljci in vsi ki podpirate Slovensko filantropijo!

Veseli smo, da je zaradi vseh vas in vašega delovanja, Slovenska filantropija v treh desetletjih postala ena najbolj prepoznavnih humanitarnih organizacij v slovenskem prostoru in promotorka vrednot, ki v današnjem času žal vse bolj izginjajo, kot so solidarnost, prostovoljstvo, odprta in vključujoča družba ter spoštovanje raznolikosti. Podpora in pomoč vsem, ki so bili primorani zapustiti svojo domovino ali pa so se za to odločili sami, je bila vedno pomembna komponenta dela Slovenske filantropije. Vse od organizacije psihosocialne pomoči za begunce iz republik nekdanje Jugoslavije v 90-tih letih, do pomoči in podpore prosilcem za azil in osebam z mednarodno zaščito, delavcem migrantom ter vsem drugim, ki so potrebovali pomoč pri vključevanju v okolje. Delovali pa smo tudi širše, skozi zagovorništvo in ozaveščanje javnosti, še posebej velja tu izpostaviti Festival migrantskega filma, ki je postal pomemben pričevalec o življenju migrantov, ki so pogosto potisnjeni na rob.

Slovenska filantropija si bo tudi v prihodnje prizadevala, da v hitro spreminjajočem se in žal vse bolj egoističnem svetu, ohranja solidarnost in človečnost, da se ohranja vse tisto kar je v ljudeh dobrega. Čakajo nas številni izzivi na vseh področjih našega delovanja. Na področju prostovoljstva nas čaka priprava strategije ter zavzemanje za nadaljnji razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Posebej pomemben bo nadaljnji razvoj mentorstva prostovoljcem. Še naprej se bomo zavzemali za odprto medkulturno družbo in ustrezen sprejem in integracijo vseh, ki so bili svoj dom prisiljeni zapustiti ali so se za to odločili sami. Na področju medgeneracijskega sodelovanja si bomo prizadevali za utrditev in nadaljnji razvoj medgeneracijskih programov, v krajih kjer le-ti že delujejo. Še naprej se bomo povezovali z različnimi akterji na področjih, na katerih delujemo. Prostovoljstvo in solidarnost bomo še naprej promovirali. Izobraževalne aktivnosti Slovenske filantropije bomo poskušali nadgraditi in vzpostaviti učni center za prostovoljstvo in družbeno odgovorno delovanje posameznikov in skupin. Še naprej se bomo odzivali na nepravilnosti in nepravičnosti in podajali predloge za izboljšave, prav tako bomo še naprej glasni zagovornik človekovih pravic, pravične porazdelitve dobrin, trajnostnega razvoja ter spoštovanja soljudi in narave.

Želel bi se zahvaliti Anici Mikuš Kos, ustanoviteljici in predsednici Slovenske filantropije, za vse vaše delo, predvsem pa da ste nas vedno znova opozarjali kako pomembno je v svetu, kjer je veliko slabega, promovirati dobro. Hvala Terezi Novak, dolgoletni izvršni direktorici Slovenske filantropije, da so iz tvojih idej zrastli številni in raznovrstni programi Slovenske filantropije. Hvala vsem zaposlenim in nekdanjim zaposlenim, za vaše trdo delo, pogosto ne v idealnih pogojih, pri uresničevanju ciljev organizacije. Hvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem in članom organov Slovenske filantropije. Hvala vsem, ki ste z nami sodelovali v preteklosti, verjamemo da boste z nami sodelovali in nas podpirali tudi v prihodnje!”

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor