3. PARTNERSKI SESTANEK IN ŠTUDIJSKI OBISK V LJUBLJANI

28. 11. 2022 v smo se s projektnimi partnerji sestali v Ljubljani.

Začeli smo z obiskom Centra za pomoč mladim (CPM), kjer so nam predstavili svoje aktivnosti, namenjene mladim. Projekti, ki jih CPM izvaja, so namenjeni podpori, krepitvi in razvoju mladih, še posebej pa smo pod drobnogled vzeli osamljenost in izolacijo mladih ter kako jih vključevati v različne skupine ali delavnice, kjer lahko pridobijo pomembne veščine za lažje vključevanje v družbo.

Naslednja postojanka je bila PLAC, Participativna ljubljanska avtonomna cona, po kateri so nas popeljali mladi uporabniki prostora. V glavni dvorani so nam predstavili vse od idejne zasnove pa do začetkov vzpostavitve avtonomne cone, razložili povod, cilje in načrte za njihovo delovanje ter odgovorili na vsa naša vprašanja, usmerjena v pomembnost tovrstnega prostora tako za mlade kot tudi za družbo. Sledil je ogled vseh prostorov, ki jih PLAC ponuja in ki jih nameravajo še usposobiti za nadaljnje obratovanje.

Obisk smo zaključili na sestanku na Slovenski filantropiji. Ogledali smo si rezultate raziskav o osamljenosti mladih in prostovoljstvu kot načinu premagovanja izoliranosti, ki jih je znotraj projekta dosegla posamezna država, ter poročali o dosedanjih ugotovitvah, izvedenih aktivnostih in načrtovanih akcijah. Stremeli smo k večjemu razumevanju potreb mladih in priložnosti, ki jim jih na tem področju prinaša prostovoljstvo. Pogledali smo si potek raziskav in opravljene analize ter se pogovorili o vseh težavah in vprašanjih, ki so se nam ob tem porajale. Prav tako smo pregledali, kje najdemo najboljše primere dobre prakse na področju prostovoljstva, ko pride do boja proti osamljenosti, pa tudi omejitve, ki jih naši rezultati prinašajo.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor