Razpis za delovno mesto strokovni_a delavec_ka v dnevnem centru za migrante v Logatcu

Slovenska filantropija razpisuje prosto delovno mesto Strokovni_a delavec_ka v dnevnem centru za migrante (M/Ž) v Logatcu.

Delovne obveznosti:

 • vsebinska in organizacijska koordinacija dela v dnevnem centru za migrante v Logatcu,
 • delo z migranti različnih statusov: organizacija aktivnosti, delavnic in dogodkov, informiranje, pomoč pri urejanju življenjskih situacij, organizacija aktivnosti za lažjo integracijo migrantov
 • organiziranje prostovoljskega dela (nabor, koordiniranje in mentorstvo prostovoljcev, povezovanje prostovoljcev z uporabniki in vodenje evidenc o njihovem delu)
 • sodelovanje z drugimi organizacijami in institucijami (šolami, zdravstvenim domom, knjižnico, nevladnimi organizacijami)
 • pripravljanje programov dela, vodenje evidenc, priprava poročil,
 • promocija programov Slovenske filantropije na različnih dogodkih in sodelovanje pri zagovorništvu v okviru programa Migracije Slovenske filantropije,

druga dela na podlagi navodil izvršnega direktorja in ob dogovoru z vodjo programa Migracije in vodjo Dnevnega centra za migrante in terenskega odziva.

Pogoji za prijavo:

 • 7. raven izobrazbe (2. bolonjska stopnja) – univerzitetni programi družboslovne ali humanistične smeri,
 • opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva ali možnost opravljanja strokovnega izpita v naslednjih 6 mesecih,
 • 1 leto delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,
 • dobro znanje slovenskega in angleškega jezika (dodatni tuj jezik je prednost), dobro pisno izražanje,
 • dobro poznavanje dela z računalnikom, predvsem Microsoft Office (Word, Excel),
 • poznavanje področja migracij,
 • izpit za vožnjo B kategorije.

Med kandidati_kami, ki bodo izpolnjevali vse kriterije delodajalca za zasedbo razpisanega delovnega mesta, bomo prednost dali kandidatu_ki z izkušnjami na podobnih delovnih mestih in z lastno prostovoljsko izkušnjo.

Pomembne informacije:

 • Delo bo potekalo v Logatcu in po potrebi na terenu (Azilni dom Logatec) za polni delovni čas.
 • Čas zaposlitve je do konca leta 2027 z možnostjo podaljšanja, s poskusno dobo 3 mesece.
 • Pričetek dela bo 1. 1. 2023 oz. po dogovoru.

Prijave zbiramo do vključno petka, 9. 12. 2022, kandidati_ke naj pošljejo motivacijsko pismo z življenjepisom (CV) po elektronski pošti na naslov tajnistvo@filantropija.org, zadeva: »Razpis – Dnevni center Logatec«. Dodatne informacije dobite na tel. št. 01 430 12 88.

Deli prispevek:
 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor