Filantropski razmislek: Povsod je lepo, a v skupnostnih prostorih je najlepše

“Ustrezni prostori so za nevladne organizacije, posebno tiste, ki razvijamo skupnostne programe, izjemnega pomena. Medtem ko opazujemo, kako trgovski centi rastejo kot gobe po dežju, se nevladne organizacije pogosto soočamo s težavo, kako si zagotoviti ustrezne prostore za naše delovanje. Hkrati je v središčih in na obrobjih mest vedno več praznih, zapuščenih stavb, ki z nekaj obnove lahko postanejo prostori, namenjeni skupnosti oz. prebivalcem. Izjemnega pomena je, da se občine zavedajo pomena takšnih prostorov in aktivno pristopajo k zagotavljanju le-teh.

Slovenska filantropija je k urejanju takšnega skupnostnega prostora prvič pristopila pred skoraj 15 leti, ko se je je s pomočjo projektnih sredstev lotila obnove in adaptacije hiše v središču Murske Sobote, v kateri je nastal prvi medgeneracijski center z imenom Hiša Sadeži družbe. Kasneje smo v različnih slovenskih krajih razvili še več podobnih skupnostnih medgeneracijskih centrov. Naše Hiše omogočajo srečevanje ljudi iz skupnosti različnih generacij, hkrati predstavlja varni prostor, kjer se lahko ljudje odmaknejo od institucij, včasih tudi nespodbudnega družinskega ali drugega okolja, se družijo ter se izražajo takšni, kot so. Ustrezne prostorske možnosti za izvajanje tovrstnih programov so povsod bistvenega pomena.

Leta 2013 je Slovenska filantropija s strani Mestne občine Ljubljana v upravljanje prejela zapuščeno hišo na Viču v Ljubljani, ki je bila sprva predvidena za rušenje. Tako imenovana ‘Viška hiška’ je postala skupnostni projekt: študenti arhitekture so v okviru študijskega programa izdelali načrt prenove, hišo pa smo prenovili s pomočjo prostovoljskih in korporativnih akcij ter donacij s strani različnih podjetij. Po štirih letih smo svoje delovanje preselili v hišo, hkrati pa smo del prostorov namenili za dnevni center za migrante in večgeneracijski program. Razveselili smo se tudi velikega dvorišča, ki predvsem v toplejših dneh predstavlja prostor za druženje in nam omogoči organizacijo številnih srečanj in dogodkov (kot npr. srečanja prostovoljcev, predstavitve, sejmi, projekcije Festivala migrantskega filma). Opažamo, da srečevanje različnih ljudi v takšnih skupnostnih prostorih pomembno prispeva k rušenju predsodkov in stereotipov glede posameznih skupin prebivalstva (migranti, starejši, …). Hkrati udejstvovanje v aktivnostih pomembno vpliva na posameznikovo počutje in duševno zdravje, pripomore k pridobitvi novih znanj, veščin, kompetenc in razširitvi socialne mreže. Pomembno je tudi z vidika spodbujanja aktivnega državljanstva in promocije prostovoljstva: možnost postati prostovoljka/prostovoljec posredno prispeva tudi k razvoju in dobrobiti lokalnega okolja.

Izzivov v skupnosti je vse več, skladno s tem se širijo tudi programi Slovenske filantropije. V zadnjih letih smo jih razvijali vedno več: prostovoljski servis, razdeljevanje viškov hrane ljudem, ki jo potrebujejo, intenzivno delo z begunci v zadnjem letu … Vsi ti izzivi so pripeljali do tega da je vedno več tudi potreb po prostorskih kapacitetah za naše delovanje: Viška hiška je postala premajhna za vse kar delamo, prav tako so premajhne naše prostorske možnosti v mnogih medgeneracijskih centrih. Že več let se soočamo tudi s hudo prostorsko stisko v Mariboru, kjer izvajamo številne programe na področju prostovoljstva in migracij, med drugim tudi program dnevnega centra za migrante. Zato smo bili konec prejšnjega leta veseli informacije, da bomo ob podpori Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor v letošnjem letu vendarle dobili nove, primernejše prostore. Prejšnji teden smo bili deležni še ene odlične novice, in sicer da so Slovenske železnice pripravljene oddati zapuščeno hišo v Črnomlju za naš medgeneracijski program, ki bo še naprej deloval s podporo Občine Črnomelj. To bo prostor, ki bo za naše delovanje primernejši, večji in kamor bodo naši uporabniki lažje dostopali.

Veselimo se novih prostorov za naše poslovne enote, za katere upamo, da bodo dobro služili skupnosti in povezovanju prebivalcev. Želimo si, da bi imele lokalne skupnosti v prihodnje vedno več razumevanja o pomenu takih prostorov in jih namenjale tako za delovanje NVO, kot tudi za različne skupnostne programe.”
– Franc Zlatar, izvršni direktor Slovenske filantropije

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor