Filantropski razmislek: En prostor za krepitev telesa, možganov in socialnih veščin; za doživetja, spoznanja in modrosti

“29. aprila praznujemo Evropski dan medgeneracijske solidarnosti. Ta je v naši družbi močno prisotna že veliko dlje kot sam termin, pa vendar je pomembno, da se vrednote razumevanja različnih generacij in sodelovanja med ljudmi ohranjajo, negujejo in krepijo. Če želimo oblikovati družbo, prijazno do mladih in starejših, je potrebno razumeti in spoštovati posebnosti in potrebe posameznih generacij. Strategija dolgožive družbe poudarja, da povezovanje in sodelovanje, tako med generacijami kot znotraj njih, povečuje medgeneracijsko sožitje ter medsebojno razumevanje. To pa je tudi temelj družbe blaginje.

Za zmanjšanje različnih oblik starizma in spodbujanje vključenosti v družbo so nujne medgeneracijske aktivnosti s prenosom in izmenjavo izkušenj, veščin in znanj, medsebojno pomočjo, druženjem in vseživljenjskim učenjem. Medgeneracijski centri Slovenske filantropije, Hiše Sadeži družbe, v praksi uresničujejo vrednote medgeneracijskega sožitja in solidarnost tudi v sodelovanju s številnimi drugimi nevladnimi organizacijami na lokalni in nacionalni ravni.

Ni lepšega občutka od tega, ko pride po šoli kopica otrok v Hišo na učno pomoč, počitniško varstvo ali ustvarjalno delavnico in jim pomagajo naši prostovoljci_ke, od upokojenih učiteljic do dijakov_inj in študentov_k. Hiše postanejo živahna središča prenosa znanja, klepeta in medsebojne pomoči, otroci pa srečni odidejo domov polni novih doživetij, spoznanj in modrosti. Prijeten je tudi občutek, ko starejši z veseljem pridejo v naša središča na različne delavnice, od telovadbe do kuharskih spretnosti in jezikovnih veščin, in se ob tem še malo podružijo. Tako krepijo telo, možgane in socialne veščine. Vse več je tudi potreb po pomoči starejšim na terenu, na kar se naši prostovoljci_ke z veseljem odzovejo ter tako prispevajo k večji solidarnosti v skupnosti.

V luči tega sodelovanja sva se izvršni direktor in vodja programa Medgeneracijsko sodelovanje na Slovenski filantropiji, mag. Franci Zlatar in dr. Barbara Lužar, z drugimi predstavniki civilne družbe konec aprila udeležila posveta pri Varuhu človekovih pravic. Pogovarjali smo o načelu solidarnosti v povezavi s socialno varnostjo, prav tako pa sta medgeneracijsko sodelovanje in trajnostni razvoj ključna z vidika prihodnosti družbe. Posebna zahvala je bila namenjena vsem, ki gojijo vrednote prostovoljstva, ki ima posebno mesto v okviru medgeneracijske solidarnosti, Varuh pa se je tudi zavzel, da je nujno ohranjati stabilnost, tudi v smislu financiranja, uspešnih obstoječih medgeneracijskih programov in centrov tudi v prihodnje.”

dr. Barbara Lužar, vodja programa Medgeneracijsko sodelovanje

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor