Delovno mesto strokovni_a delavec_ka v Dnevnem centru za migrante v Logatcu

Slovenska filantropija razpisuje prosto delovno mesto Strokovni_a delavec_ka v dnevnem centru za migrante (M/Ž) v Logatcu.

Delovne obveznosti:

 • vsebinska in organizacijska koordinacija dela v dnevnem centru za migrante v Logatcu
 • delo z migranti_kami različnih statusov: organizacija aktivnosti, delavnic in dogodkov, informiranje, pomoč pri urejanju življenjskih situacij, organizacija aktivnosti za lažjo integracijo
 • organiziranje prostovoljskega dela (nabor, koordiniranje in mentorstvo prostovoljcev_k, povezovanje prostovoljcev_k z uporabniki in vodenje evidenc o njihovem delu)
 • sodelovanje z drugimi organizacijami in institucijami (šolami, zdravstvenim domom, knjižnico, nevladnimi organizacijami)
 • pripravljanje programov dela, vodenje evidenc, priprava poročil
 • promocija programov Slovenske filantropije na različnih dogodkih in sodelovanje pri zagovorništvu v okviru programa Migracije Slovenske filantropije
 • druga dela na podlagi navodil izvršnega direktorja in ob dogovoru z vodjo programa Migracije in vodjo Dnevnega centra za migrante in terenskega odziva

Pogoji za prijavo:

 • izobrazba, potrebna za pristop k strokovnemu izpitu iz socialnega varstva  (univerzitetni programi družboslovne ali humanistične smeri: višja ali visoka šola socialnega dela, psihologije ali biopsihologije, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri)
 • dobro znanje slovenskega in angleškega jezika (dodatni tuj jezik je prednost), dobro pisno izražanje
 • dobro poznavanje dela z računalnikom, predvsem Microsoft Office (Word, Excel)
 • vozniški izpit B kategorije.

Prednost bodo imeli kandidati_ke:

 • z opravljenim strokovnim izpitom iz socialnega varstva ali možnostjo k pristopu k opravljanju strokovnega izpita v letu 2023
 • s poznavanjem področja migracij
 • z izkušnjami na podobnih delovnih mestih ali z lastno prostovoljsko izkušnjo

Pomembne informacije:

 • Delo bo potekalo v Logatcu in po potrebi na terenu (Azilni dom Logatec) za polni delovni čas.
 • Čas zaposlitve je do konca leta 2027 z možnostjo podaljšanja, s poskusno dobo 3 mesece.
 • Pričetek dela je 1. 7. 2023 oz. po dogovoru.

Prijave zbiramo do vključno petka, 2. 6. 2023, kandidati_ke naj pošljejo motivacijsko pismo z življenjepisom (CV) po elektronski pošti na naslov tajnistvo@filantropija.org, zadeva: »Razpis – Dnevni center Logatec«. Dodatne informacije dobite na tel. št. 01 430 12 88.

Deli prispevek:
 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor