Izvedli smo izobraževanje Krepitev kompetenc pri delu z begunci

V četrtek, 8. junija, in torek, 13. junija, je na Slovenski filantropiji potekalo izobraževanje o krepitvi kompetenc pri delu z begunci. Le-te so zelo pomembne, ko delamo z ranljivo skupino ljudi.

Udeleženke_ci različnih profilov in iz različnih institucij smo se poglobili v pravno ureditev statusov, ureditev na področju migracij v Sloveniji, ter v terminologijo, ki jo na tem področju uporabljamo, a pogosto še vedno zamenjujemo ali drugače razumemo.

V nadaljevanju smo se dotaknili kulture, ki je pomemben vidik delovanja posameznika in determinira njegovo vedenje in razumevanje sveta okoli sebe. Kultura tudi ni univerzalno sprejeta zamisel in njeno opredelitev je mogoče izvesti na ogromno načinov. Poznavanje kulturnih raznolikosti, tudi v pojmovanju, je pomemben element pri delu s posamezniki, še posebej begunci. Pomembnost medkulturnosti se kaže predvsem v medkulturni občutljivosti oz. poznavanju odzivov na kulturne razlike, s katerimi se soočamo pri delu z begunci.

Komunikacija je v odnosu nas do drugih vedno ključni element razumevanja ter interpretiranja dejanj in besed drugih. Nič slabega hoteč se lahko zapletemo v spore in konflikte, ki so lahko s povezovalno komunikacijo hitro rešljivi ali pa do njih sploh ne pride. Na primerih povezovalne komunikacije smo najprej raziskali kakšne in kdaj nastopijo naše meje v konfliktnih situacijah. Predstavili smo možne pristope, odzive in razmišljanja v konfliktnih situacijah sporazumevanja ter razjasnili razlike med stresom, čustveno izčrpanostjo in izgorelostjo.

Pri delu z begunci pa je zelo pomembno tudi njihovo duševno zdravje, in predvsem pri tistih, ki imajo za seboj pogosto travmatične izkušnje, to lahko vpliva na njihovo dojemanje novega okolja, vedenje in razumevanje v kontekstu teh travmatičnih dogodkov.

Izobraževanje je potekalo v okviru projekta Work for a Better Future, ki je sofinanciran s strani Veleposlaništva ZDA v Sloveniji.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor