Participativni proračun – priložnost za financiranje prostovoljskih pobud

Participativni proračun predstavlja sistem neposrednega odločanja ljudi o tem, kako se bo porabil del javnega oziroma proračunskega denarja. Odpira možnost, da o porabi sredstev občine ali organizacije sodelujejo osebe, ki so neposredno vključene v življenje in aktivnosti le-te, obljublja pa vključevanje tistih ljudi, ki jih tradicionalne metode javnega udejstvovanja obidejo. V Sloveniji je najbolj razširjen občinski participativni proračun, ki ga je po podatkih iz leta 2021 v Sloveniji izvajalo 27 občin.

V procesu participativnega proračuna predloge oddajajo posamezniki, posamezniki pa so tudi tisti, ki za predloge glasujejo. Vloga nevladnih organizacij je pomembna tudi kadar v proces niso neposredno povabljene – predvsem pri vzpostavljanju stika z občani in izpostavljanju problematike skupnostnih prostorov. Njihova prednost je večja vpetost v potrebe skupnosti, kjer lahko posameznike iz različnih družbenih skupin opolnomočijo, da v procesih participativnega proračuna tudi aktivno sodelujejo.

 

PASICA_Naslovne_za_Uvodna_izobrazevanja_6 

V dvourni spletni delavnici bomo predstavili proces participativnega proračuna in načine opolnomočenja prostovoljcev za sodelovanje v procesih participativnega proračuna v lokalni skupnosti. Participativni proračun lahko ponuja priložnost za pridobivanje sredstev za prostovoljske pobude, ki so v korist skupnosti. Predstavili bomo uspešne prakse primerov uvajanja participativnega proračuna v tujini in v Sloveniji. Nives Felić, mladinska delavka Mladinskega centra Vič (Zavod Nefiks), bo predstavila, kako so participativni proračun uspešno vpeljali in izpeljali v MC Vič z namenom učenja  participativnih praks.

Delavnica bo potekala preko zooma v četrtek, 7. septembra 2023, od 14:00 do 16:00. Delavnica je brezplačna, nanjo se lahko prijavite preko spletnega obrazca.

Vsebine, ki jih bomo zajeli v delavnici:

  • Kaj je participativni proračun?
  • Kakšni so učinki uvajanja participativnega proračuna?
  • Katere so faze izvedbe participativnega proračuna?
  • Kakšna je v procesih participativnega proračuna vloga nevladnih organizacij in kako opolnomočiti prostovoljce za sodelovanje v procesih participativnega proračuna?
  • Predstavitev primerov financiranja prostovoljskih pobud v okviru participativnega proračuna v tujini in pri nas?
  • Primer uvajanja participativnega proračuna v mladinski center – učenje participativnih praks

Delavnica je namenjena mentorjem in koordinatorjem prostovoljcev, pa tudi prostovoljcem_kam, ki bi si želeli izvedeti več o tem, kako lahko za skupnostne prostovoljske pobude iščejo finančno podporo tudi v okvirih občinskih participativnih proračunov.

Za več informacij o delavnici se obrnite na Vesno Strlič na elektronskem naslovu usposabljanja@filantropija.org ali na telefonski številki (01) 433 40 24.

V okviru projekta VERA 2023 (Volunteering, equality, rights, action), ki ga vodi CEV – evropski prostovoljski center, Slovenska filantropija izvaja usposabljanja in delavnice z namenom opolnomočenja prostovoljskega sektorja na teme, ki jih skupno povzema krepitev demokratične participacije, inkluzije in naslavljanje diskriminatornih praks.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor