IDENTITETA / IDENTITY – razmislek mladih na izmenjavi

Na letošnji mednarodni mladinski izmenjavi z naslovom Spet mladi, ki smo jo organizirali avgusta v Zapotoku, smo razmišljali o mnogih stvareh – ena izmed njih je identiteta. Skupina mladih je ob razmisleku o tej temi posnela še nekaj zanimivih fotografij, ki prikazujejo večplastnost identitete.

Identiteta je nekaj, kar ne izberemo na začetku. Rodimo se z različnimi barvami kože, oči in las in glede na to nas ljudje dojemajo, dokler si ne zgradimo lastne identitete in je ne začnemo kazati drugim. Začnemo poslušati rock, metal, punk, pop ali jazz glasbo. Pobarvamo si lase, si jih ostrižemo in pustimo spet rasti. Doživljamo manjše dogodivščine po gozdovih, centrih mest in parkih, ali pa ostanemo doma. Začnemo se ukvarjati s športi, igranjem glasbil, risanjem, pisanjem, petjem ali plesom. Kar naenkrat postanemo ljudem všeč in nam so všeč oni. Malo se izgubimo na spletu, a po eni novi dogodivščini v resničnem svetu smo nazaj. Vsi doživljamo to. Vsi to čutimo znotraj sebe in od časa do časa tudi izpustimo na plano.

At this year’s international youth exchange with the title Young again, which we organised at Zapotok in August, we thought about many things – one of them being identity. A group of young people prepared this text with the addition of a couple of photographs that showcase the multiple layers of identity.

Identity is something that we don’t choose in the beginning. We are born with different coloured skin, different hair, and that’s how people perceive us until we start to build our own identity and start showing it to others. We start listening to rock, metal, punk, pop or jazz music. We dye our hair, cut it and let it grow again. We take little adventures around the woods, city centres or parks, or we stay at home. We start doing sports, playing instruments, drawing, writing, singing or dancing. All of a sudden, people start liking us, and we like them. We lose a bit of ourselves online, but after one new adventure in the real world we are back. And we all experience it. We all feel it inside of us and let it get out.

Financirala Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Nacionalne agencije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor