PRIJATELJSTVO / FRIENDSHIP – razmislek mladih na izmenjavi

Na letošnji mednarodni mladinski izmenjavi z naslovom Spet mladi, ki smo jo organizirali avgusta v Zapotoku, smo razmišljali o mnogih stvareh – ena izmed njih je prijateljstvo.

Prijateljstvo je odnos med ljudmi, ki niso partnerji oziroma par, a se imajo vseeno radi in skrbijo drug za drugega. Prijatelji in prijateljice so ljudje, ki jih pokličemo ali se z njimi pogovorimo, ko imamo težave ter s katerimi delimo srečo in veselje. Prijateljem_icam niso pomembne razlike med njimi. Nikoli ne sodijo ampak poskušajo razumeti tebe in tvoje težave. Družine si ne moremo izbrati, lahko pa si izberemo prijatelje_ice, zato jim včasih več in bolj zaupamo kot družini ter z njimi delimo stvari, ki nam jih ni prijetno deliti z družino … Običajno nam predstavljajo varen kraj in nas potolažijo, kadar je to potrebno.

At this year’s international youth exchange with the title Young again, which we organised at Zapotok in August, we thought about many things – one of them being friendship.

Friendship is a relationship between people who are not partners, but still love and care about each other. Friends are the people who we call or talk to when we have problems and who we share our happiness with. They don’t care about the differences between them. They never judge, they try to understand you and your problems. We don’t get to choose our family but we can choose our friends, that’s why we sometimes trust them more than our family, share things we feel uncomfortable to share with our family … They are usually our safe place and comfort us when needed.

 

Financira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Nacionalne agencije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor