ČLOVEŠKI UM / THE HUMAN MIND – razmislek mladih na mladinski izmenjavi

Na letošnji mednarodni mladinski izmenjavi z naslovom Spet mladi, ki smo jo organizirali avgusta v Zapotoku, smo razmišljali o mnogih stvareh – ena izmed njih je človeški um.

Človeški um je sposoben mnogoterih stvari. Ima možnost izmišljanja, fantazije. Zmore analizirati, ustvariti kompleksne problem in najti rešitve zanje. Naš um lahko empatizira, začuti čustva drugih in gradi globoke povezave. Lahko se prilagodi in se uči iz izkušenj. Lahko izumlja, ustvarja nove ideje, ki spreminjajo resničnost in svet, kakor ga poznamo. Um se spominja, shranjuje trenutke ali pa izbriše vsako sled za njimi, kot da bi nikoli ne obstajali. Lahko komunicira, prenaša misli, čustva, zgodbe, s pomočjo različnih jezikov. Lahko sanja, se uči, si predstavlja prihodnost, vidi možnosti. In med mnogimi, mnogimi stvarmi, ki se jih še mora naučiti, zna celiti, navdihniti in doseči. Človeški umi se med seboj razlikujejo, so kompleksni in niso še do konca raziskani. Naj smo mladi ali stari, nas vse ženejo podobne želje po povezanosti, razumevanju in rasti. Na koncu koncev pa moramo upoštevati drug drugega.

At this year’s international youth exchange with the title Young again, which we organised at Zapotok in August, we thought about many things – one of them being the human mind.

The human mind is capable of many things. It can make fiction, fantasy. It can analyse and create complex problems, and find a solution for them. Our mind can empathise, feel the emotion of others and build deep connections. It can adapt, learn from experience. It can innovate, make new ideas that change reality and world as we know it. The mind remembers, preserves moments as well as erases every trace of them, like they never existed in the first place. It can communicate, convey thoughts, emotions, stories through numerous languages. It can dream, learn, envision a future, see possibilities. And, among many, many other things that it still has yet to learn, our mind can heal, inspire and achieve. Human minds differ from each other and are complex and not yet explored to the fullest. However, be it young or old, we’re all driven by similar desires- for connection, understanding and growth. Ultimately, we all need to be mindful of eachother.

Financirala Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Nacionalne agencije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor