Akcija zbiranja podpisov za začetek zakonodajnega postopka: Ustavimo rušenje javnega zdravstva!

Foto: Janez Zalaznik

V torek, 10. oktobra 2023, se je začela akcija zbiranja podpisov za vložitev spremembe interventnega zakona, ki je nastala kot civilna pobuda v iniciativi Glas ljudstva, katere članica je tudi Slovenska filantropija. Že leta gledamo postopno razpadanje javnega zdravstvenega sistema, v katerega so se globoko zažrli različni interesi, ki na prvo mesto ne postavljajo dobrobiti in zdravja pacientk in pacientov. Stanje se hitro slabša, čakalne vrste se nezadržno podaljšujejo, brez osebnega zdravnika ostaja vse več ljudi. Predlog zakona je nastal iz skrbi za zdravje vseh nas, prebivalk in prebivalcev, pacientk in pacientov, in v njem so zajete nekatere hitre rešitve, ki lahko vsaj začasno izboljšajo situacijo in tako odprejo pot za temeljite sistemske spremembe v smeri dostopnejšega in ljudem namenjenega javnega zdravstva.

Za začetek zakonodajnega postopka potrebujemo 5.000 overjenih podpisov podpore, zato vas prosimo za pomoč!

Dodatne informacije najdete na spletni strani https://resimojavnozdravstvo.si/.

Kaj prinaša predlog zakona z uradnim imenom Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih za stabilizacijo zdravstvenega sistema – ZNUZSZS-B?

 • dostop do izbranega osebnega zdravnika za vse zavarovanke in zavarovance

administrativne razbremenitve in kadrovske okrepitve celotnih ekip družinske medicine ter 10% dvig minimalnega števila pacientov na posameznega zdravnika v primarnem zdravstvu

 • omejitev dvojnih praks in prvi korak k izkoreninjenju dvoživkarstva

določitev začasnih delovnih normativov za zdravnike in zdravnice na sekundarni ravni, na podlagi dejansko opravljenega dela in prevetritev dovoljenj za popoldansko delo, nagrajevanje zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih, ki normative presegajo

 • konec vladavine kapitala v javni mreži

omejitve in jasne kriterije za podeljevanje koncesij

 • krajšanje vrst namesto daljšanja in konec večletnega čakanja na diagnostiko in posege
  pripravo akcijskih načrtov za skrajševanje čakalnih vrst v sodelovanju z javnimi zavodi, ki kot izvajalci odgovarjajo za uspešno izvedbo načrtov

Besedilo zakona z obrazložitvami najdete tukaj.

Kako lahko predlog podprete?

 • izpolnite obrazec in podpis overite na katerikoli upravni enoti
 • podpisani in žigosani obrazec na pošljite na naslov:

Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana

Podrobna navodila za izpolnjevanje in oddajo obrazca najdete tukaj.

 

Akcija poteka v okviru projekta Ustavimo rušenje javnega zdravstva, ki je podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014-2021.

Deli prispevek:
 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor