Slovenska filantropija v Postojni – skrb za mladoletnike brez spremstva

Z aprilom smo začeli z izvajanjem projekta »Psihosocialna pomoč in prostočasne aktivnosti za mladoletnike brez spremstva« financirane iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) in sredstev proračuna republike Slovenije. Namen projekta je mladoletnikom brez spremstva v RS, nastanjenih v kapacitetah UOIM, zagotavljati program pomoči in podpore, s katerim se skozi zagotavljanje široke izbire najrazličnejših aktivnosti spodbuja njihov osebnostni razvoj, potenciale, znanja in spretnosti, integracijo v lokalno okolje in slovensko družbo ter razbremenitev in nudi osnovo in pripravo za nadaljnjo samostojno življenje.

Naš tim ima bogate izkušnje pri delu z otroki in mladostniki, ki so v Slovenijo prišli iz različnih držav in smo z aprilom začeli z izvajanjem številnih prostočasnih in izobraževalnih aktivnosti. Organizirali smo praznovanje bajrama skupaj s strokovnimi sodelavci_kami, ki delajo v sprejemnem in namestitvenem centru, njihovimi učiteljicami, zakonitimi zastopnicami in prijatelji iz Postojne. Obiskali smo tudi Petelinjsko jezero v Pivški kotlini. Povezali smo se z Mladinskim centrom Postojna in PUM-O Postojna in že uspešno sodelujemo. V prihodnosti načrtujemo še veliko zanimivih aktivnosti, delavnic in izletov, ki imajo za cilj kvalitetno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov_ic in vključevanje v lokalno okolje.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor