Dan za spremembe 2019

 

Letos se bodo v okviru 10. Dneva za spremembe po vsej Sloveniji organizirale akcije, ki bodo spodbujale raznolikost in dobre odnose med različnimi skupinami v družbi z namenom preventive in odprave diskriminacije ter nestrpnosti. Povežite se, stopite iz ustaljenih smernic, zavihajte rokave in za en dan postanite prostovoljci.  Na tem spletnem mestu so zbrane vse letošnje akcije, ki jih lahko iščete tudi po regijah.

Skupnostne akcije/aktivnosti bodo potekale v 80 krajih. Prijavljenih je 173 akcij. Po vsej državi bo na ta dan aktivnih več kot 600 organizacij in 9000 prostovoljcev in prostovoljk. 

Akcije Dan za Spremembe
Regija:
DAN RADOSTI
Organizirali bomo kulturni program, ki ga bodo izvedli učenci OŠ in Gimnazije Brežice za varovance doma in starejše, ki jih bomo pripeljali iz njihovih domov . Prevoze bo izvedel Sopotnik. Za vse udeležene pa bomo v Večgeneracijskem centru naredili na delavnicah majhna darilca.
+

Lokacija:

Dom upokojencev, Prešernova 8 Brežice

Regija:

Spodnjeposavska regija

Datum akcije:

5. april 2019

Trajanje akcije:

9.00-13.00

Vrsta akcije:

Medgeneracijske aktivnosti, Prireditev/predstava/flash mob

Namen akcije:

Medgeneracijsko druženje v domu starejših (OŠ, Gimnazija Brežice, Društvo upokojencev, Večgeneracijski center Brežice, Sopotnik).

Število sodelujočih:

200

Sprejemamo nove prostovoljce:

Da

Organizator akcije:

DRUŠTVO UPOKOJENCEV BREŽICE TRG JOŽETA TOPORIŠIČA 2 8250 BREŽICE

Sodelujoče organizacije:

VGC BREŽICE, OŠ BREŽICE, SOPOTNIK, GŠ BREŽICE

Kontaktna oseba:

ANA KALIN

Kontaktni telefon:

041 690 291

E-pošta:

3ana.kalin@gmail.com

Akciji lahko sledite na:

Na obisk muzeja s Sopotniki
Izbrali bomo 10 uporabnic oz. uporabnikov, ki jih bomo v 3h skupinah odpeljali na voden ogled Posavskega muzeja Brežice. Uporabnike bo čakala preprosta dobrodošlica (pripravljeno s strani muzeja) in voden ogled muzeja. Celoten dogodek je brez dodatnih stroškov.
+

Lokacija:

Brežice

Regija:

Spodnjeposavska regija

Datum akcije:

5. 4. 2019

Trajanje akcije:

9:00-15:00

Vrsta akcije:

Druženje in obiski, Drugo

Namen akcije:

Omogočiti tistim starostnikom iz podeželja, ki nimajo možnosti aktivnega vključevanja v družbeno življenje v mestu in še nikoli niso bili v lokalnem muzeju, da brezplačno dobijo možnost obiska muzeja, vodenega ogleda in druženja. Prav tako želimo razširiti glas o možnostih, ki jih nudi Zavod Sopotniki – med uporabnike, kot tudi med regijske institucije.

Število sodelujočih:

10

Sprejemamo nove prostovoljce:

Organizator akcije:

1. Zavod Sopotniki, enota Brežice;
zanj Breda Špacapan koordinatorka enote Brežice s prostovoljci
2. Posavski muzej Brežice;
zanj Alenka Černelič Krošelj, direktorica

Sodelujoče organizacije:

/

Kontaktna oseba:

Breda Špacapan

Kontaktni telefon:

041 744 947

E-pošta:

breda.spacapan@sopotniki.org

Akciji lahko sledite na:

https://www.facebook.com/Sopotniki/
Tvoja prisotnost mi pomeni veliko
Prostovoljni vozniki Sopotnikov poskrbijo za prevoz udeležencev na kraj dogodka. Koordinatorka Sopotnikov in učiteljica petošolcev organizirata in povezujeta dogodek.

Starostniki in petošolci povezani v neformalnem druženju in pogovoru (o življenju nekoč in danes) sodelujejo pri ustvarjanju prijetnega vzdušja in prenosu znanj.
+

Lokacija:

Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Šolska ulica 1, Krško

Regija:

Spodnjeposavska regija

Datum akcije:

05.04.2019

Trajanje akcije:

10.30 - 12.30

Vrsta akcije:

Osveščevalna akcija, Medgeneracijske aktivnosti, Druženje in obiski

Namen akcije:

Akcija je namenjena socialnem vključevanju, izobraževanju in medgeneracijskem povezovanju.

Število sodelujočih:

30

Sprejemamo nove prostovoljce:

Organizator akcije:

Zavod Sopotniki (Kraška ulica 2, Sežana),
Center za socialno delo – enota Krško (Cesta krških žrtev 11, Krško)

Sodelujoče organizacije:

Dom starejših občanov Krško (Kovinarska ulica 13, Krško),
OŠ Jurija Dalmatina Krško (Šolska ulica 1, Krško)

Kontaktna oseba:

Vida Andrejaš

Kontaktni telefon:

031441999

E-pošta:

vida.andrejas@sopotniki.org

Akciji lahko sledite na:

https://www.facebook.com/Sopotniki/
OZARIMO DAN
Gre za nadaljevanje druženj, ki so se začela že v preteklih letih, bistvo katerih je medsebojno spoznavanje, sprejemanje in povezovanje. Tokrat bo v ospredju zdravo življenje in poudarek, da k boljšemu duševnemu zdravju in vsakodnevnemu počutju zelo pripomore tudi redna telesna vadba. Varovanci Ozare bodo gostje na Gimnaziji, dijaki športniki bodo za njih pripravili organizirano vadbo v fitnesu in jih naučili nekaj vaj, ki jih bodo kasneje lahko izvajali tudi doma.
+

Lokacija:

GIMNAZIJA BREŽICE, Trg izgnancev 14, Brežice

Regija:

Spodnjeposavska regija

Datum akcije:

4. 4. 2019

Trajanje akcije:

10.30 - 11.30

Vrsta akcije:

Osveščevalna akcija, Druženje in obiski, Športne aktivnosti in rekreacija, Odpravljamo predsodke/stereotipe/sovražni govor, Drugo

Namen akcije:

Namen akcije je preko povezovanja gimnazijcev z varovanci Ozare širiti socialne horizonte gimnazijcev, povečati njihovo socialno občutljivosti ter spodbujati osebnostno rast in odgovornost do soljudi, pri varovancih Ozare pa prispevati k njihovi boljši vključenosti v družbo in doživljanju sprejemanja.

Število sodelujočih:

25

Sprejemamo nove prostovoljce:

Organizator akcije:

Gimnazija Brežice

Sodelujoče organizacije:

Ozara Slovenija nacionalno združenje za kakovost življenja - enota Brežice

Kontaktna oseba:

Dr. Gordana Rostohar

Kontaktni telefon:

07 49 92 364

E-pošta:

Gordana.Rostohar@guest.arnes.si

Akciji lahko sledite na:

Most čez starost
Akcija bo razdeljena na štiri dele. V prvem delu bodo vsi udeleženci prejeli list papirja z nanizanimi izjavami o starostnih skupinah, s katerimi bodo lahko z obkrožanjem individualno izrazili svoje strinjanje ali nestrinjanje. V drugem delu akcije bodo udeleženci razdeljeni v štiri skupine, ki bodo enakomerno starostno porazdeljene. Po najavi posamezne izjave – iz vprašalnika – bo v vsaki skupini z moderatorko potekal spodbujen pogovor o izjavljenem z možnostjo opredelitve in podaje argumentacije vsakega člana skupine. Po opravljenih pogovorih o posameznih izjavah bodo v tretjem delu vsi udeleženci zopet prejeli list papirja z navedenimi istimi izjavami o starostnih skupinah in ponovno pozvani k izpolnitvi. Ker skupinska dinamika in proces utemeljevanja posameznikov lahko spodbudi predrugačenje prvotne izbire, bo v nadaljevanju sledilo iskanje razkoraka v obkroženem na ravni celote udeležencev. Med iskanjem morebitnih sprememb v prepričanjih, do katerih bo potencialno prišlo po z argumenti podprti razpravi, bo v zadnjem delu s strani izvajalk sledil poskus čim bolj razumljive pojasnitve koncepta starostne diskriminacije in pomena kontekstualnega umeščanja slednje. Tekom izvajanja akcije bo predstavljena tudi možnost vključitve in izrečeno povabilo v sam proces prostovoljstva, kar bodo predstavili organizatorji akcije.
+

Lokacija:

Mladinski center Sevnica (Trg svobode 10, 8290 Sevnica)

Regija:

Spodnjeposavska regija

Datum akcije:

4. 4. 2019

Trajanje akcije:

11:00–12:30

Vrsta akcije:

Osveščevalna akcija, Medgeneracijske aktivnosti, Druženje in obiski, Odpravljamo predsodke/stereotipe/sovražni govor

Namen akcije:

Z uporabo argumentov v medgeneracijskem dialogu bomo poskušali razumeti izjave o starostnih skupinah, pri katerih se v vsakdanjem življenju spontano opredeljujemo z »za« ali »proti«. Namen dogodka je tudi promocija prostovoljstva ter spodbujanje samega prostovoljstva med mladimi in starejšimi.

Število sodelujočih:

32

Sprejemamo nove prostovoljce:

Da

Organizator akcije:

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica
Družinski inštitut Zaupanje, Trg svobode 11, 8290 Sevnica
Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost, Kraška ulica 2, 6210 Sežana

Sodelujoče organizacije:

Šolski center Krško-Sevnica, Srednja šola Sevnica
Mladinski svet občine Sevnica

Kontaktna oseba:

Barbara Zagorc

Kontaktni telefon:

040 898 966

E-pošta:

mladi.sevnica@kstm.si

Akciji lahko sledite na:

https://www.facebook.com/mladivsevnici, https://www.instagram.com/mladivsevnici, https://www.facebook.com/DIZaupanje, https://www.facebook.com/Sopotniki
Izmenjava oblačil, obutve in osebnih pripomočkov
V šoli bomo zbrali oblačila, obutev in osebne pripomočke, ki so lahko uporabni še za koga drugega in jih bomo ponudili v izmenjavo drugim uporabnikom.
+

Lokacija:

Tržišče 47, 8295 Tržišče

Regija:

Spodnjeposavska regija

Datum akcije:

2. 4. 2019

Trajanje akcije:

13.00-18.00

Vrsta akcije:

Zbiralna akcija (dražbe, izmenjevalnice)

Namen akcije:

Oddati v ponovno uporabo predmete, ki so nam odslužili, lahko pa jih še kdo uporabi.

Število sodelujočih:

130

Sprejemamo nove prostovoljce:

Organizator akcije:

OŠ Tržišče

Sodelujoče organizacije:

Društvo prijateljev mladine Tržišče, Društvo upokojencev Tržišče

Kontaktna oseba:

Zvonka Mrgole

Kontaktni telefon:

07 818 54 70

E-pošta:

zvonka.mrgole@guest.arnes.si

Akciji lahko sledite na:

Naj se zgodovina ponovi – sodeluj tudi ti!
Z invalidno osebo na vozičko bomo preverili "prevoznost" pločnikov in dostopnost do javnih zavodov. S pomočjo KO RK Senovo bomo izvedli akcijo urejanja vrtov starejšim, pomoči potrebnim, osebam. Izvedli bomo spomladansko čistilno akcijo.
+

Lokacija:

Senovo

Regija:

Spodnjeposavska regija

Datum akcije:

6. 4. 2019

Trajanje akcije:

8.00 - 12.00

Vrsta akcije:

Urejanje javnih prostorov, Medgeneracijske aktivnosti, Medsosedska pomoč

Namen akcije:

OPOZORITI NA DOSTOPNOST JAVNIH POVRŠIN INVALIDOM IN IZVESTI MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE.

Število sodelujočih:

32

Sprejemamo nove prostovoljce:

Da

Organizator akcije:

TD SENOVO, KS SENOVO

Sodelujoče organizacije:

DRUŠTVA IZ KS SENOVO; LD SENOVO, PGD SENOVO, KO RK SENOVO, DPM SENOVO.

Kontaktna oseba:

ANTON PETROVIČ

Kontaktni telefon:

031 866 831

E-pošta:

anton.petrovic@gmail.com

Akciji lahko sledite na:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006635625870
Skupaj nam je lepše
S programom in tudi s povabilom na sodelovanje se bodo predstavili prostovoljci iz Gimnazije Brežice in iz Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto
+

Lokacija:

Arto 13, Sevnica

Regija:

Spodnjeposavska regija

Datum akcije:

4. 4. 2019

Trajanje akcije:

od 9.00 do 11.00

Vrsta akcije:

Medgeneracijske aktivnosti, Druženje in obiski

Namen akcije:

Popestriti vsakdan našim stanovalcem doma,
medgeneracijsko druženje

Število sodelujočih:

12

Sprejemamo nove prostovoljce:

Da

Organizator akcije:

DUO Impoljca

Sodelujoče organizacije:

Gimnazija Brežice
Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto

Kontaktna oseba:

Mojca Knez

Kontaktni telefon:

07 81 61 450

E-pošta:

mojca.knez@o-impoljca.si

Akciji lahko sledite na:

Dan za spremembe pri ZPM Krško
S prostovoljci se bomo razdelili v dve ekipi. Ena ekipa se bo lotila urejanja okolice v starem mestnem jedru Krško. Druga ekipa pa se bo odpravila v Dom starejših občanov Krško, kjer bo izvedla pripravljeni program. Po končani akciji se bosta obe ekipi vrnili v prostore Zveze prijateljev mladine Krško, kjer bosta pripravili razstavo izdelkov Bivalnih enot DUO Impoljca in jih s tem predstavili širši javnosti.
+

Lokacija:

CKŽ 57, 8270 Krško

Regija:

Spodnjeposavska regija

Datum akcije:

6. 4. 2019

Trajanje akcije:

od 9.00 do 13.00

Vrsta akcije:

Medgeneracijske aktivnosti, Čistilna akcija

Namen akcije:

Skrb in urejanje neposredne okolice za bodoče generacije. Dvig kvalitete življenja starejših občanov in odpravljanje predsodkov.

Število sodelujočih:

30

Sprejemamo nove prostovoljce:

Da

Organizator akcije:

Zveza prijateljev mladine Krško

Sodelujoče organizacije:

Zveza prijateljev mladine Krško, Dom starejših občanov Krško, Občina Krško, Bivalne enote DUO Impoljca

Kontaktna oseba:

Tjaša Rakar

Kontaktni telefon:

051-382-095

E-pošta:

zpm@zpmkk.si

Akciji lahko sledite na:

Skupaj zmoremo več
S skupino prostovoljcev se bomo odpravili v Dom starejših občanov Krško, kje se bomo družili in igrali socialne igre z varovanci.
+

Lokacija:

Kovinarska Ulica 13, 8270 Krško

Regija:

Spodnjeposavska regija

Datum akcije:

6. 4. 2019

Trajanje akcije:

od 9.30 do 11.30

Vrsta akcije:

Medgeneracijske aktivnosti, Druženje in obiski

Namen akcije:

Dvig kvalitete življenja starejših občanov. Medgeneracijsko druženje in povezovanje.

Število sodelujočih:

12

Sprejemamo nove prostovoljce:

Organizator akcije:

Zveza prijateljev mladine Krško

Sodelujoče organizacije:

Zveza prijateljev mladine Krško, Dom starejših občanov Krško, Občina Krško

Kontaktna oseba:

Tjaša Rakar

Kontaktni telefon:

051-382-095

E-pošta:

zpm@zpmkk.si

Akciji lahko sledite na:

Prinesi, zamenjaj, podari
Prostovoljci Društva prijateljev mladine Brestanica bodo zbirali oblačila, obutev in igrače za otroke, mladostnike in odrasle iz socialno manj spodbudnih okolij.
+

Lokacija:

CPB 2, 8280 Brestanica

Regija:

Spodnjeposavska regija

Datum akcije:

6. 4. 2019

Trajanje akcije:

od 9.00 do 12.00

Vrsta akcije:

Zbiralna akcija (dražbe, izmenjevalnice)

Namen akcije:

Pomoč družinam iz socialno manj spodbudnih okolij, pokazati mlajšim generacijam, da lahko že majhna pomoč nekomu polepša dan.

Število sodelujočih:

10

Sprejemamo nove prostovoljce:

Organizator akcije:

Društvo prijateljev mladine Brestanica

Sodelujoče organizacije:

Društvo prijateljev mladine Brestanica, OŠ Adama Bohoriča Brestanica, Prostovoljno gasilsko društvo Brestanica

Kontaktna oseba:

Suzana Robek

Kontaktni telefon:

040-169-418

E-pošta:

suzarensek@yahoo.com

Akciji lahko sledite na:

Dan za spremembe pri ZPM Krško
Skupina prostovoljcev se bo odpravila v Josipinin park in ga uredila. Pograbili bodo listje, pobrali polomljene veje dreves, prekopali gredice in zbrusili ter prebarvali klopce v parku.
+

Lokacija:

CKŽ 58, 8270 Krško

Regija:

Spodnjeposavska regija

Datum akcije:

6. 4. 2019

Trajanje akcije:

od 9.30 do 11.30

Vrsta akcije:

Čistilna akcija

Namen akcije:

Opozoriti na pomembnost varovanja okolja za nas in naslednje generacije. Vzpodbuditi odgovornost in skrb za okolje pri mlajših generacijah.

Število sodelujočih:

15

Sprejemamo nove prostovoljce:

Organizator akcije:

Zveza prijateljev mladine Krško

Sodelujoče organizacije:

Zveza prijateljev mladine Krško, Občina Krško

Kontaktna oseba:

Tjaša Rakar

Kontaktni telefon:

051-382-095

E-pošta:

zpm@zpmkk.si

Akciji lahko sledite na: