Dan za spremembe 2018

Letos se bodo v okviru 9. Dneva za spremembe po vsej Sloveniji organizirale akcije, ki bodo spodbujale pozitivne spremembe in širile povezovanje v skupnosti. Pobudniki akcij so organizacije, občine, lokalne oblasti, javni zavodi, posamezniki in podjetja. 

Povežite se, stopite iz ustaljenih smernic, zavihajte rokave in za en dan postanite prostovoljci. 

Na tem spletnem mestu so zbrane vse letošnje akcije, ki jih lahko iščete tudi po regijah.

Akcije Dan za Spremembe
Regija:
NAJ SE ZGODOVINA PONOVI – SODELUJ TUDI TI!
Udeleženci bodo po skupinah opravili čistilne akcije oglasnih mest, parkov, igrišč in igral. Ob sprehajalni poti bodo namestili koše za smeti, koše za pasje iztrebke ter klopi.
+

Lokacija:

SENOVO

Regija:

Spodnjeposavska regija

Datum akcije:

7. 4. 2018

Trajanje akcije:

OD 8.00 DO 12.00

Vrsta akcije:

Čistilna akcija

Namen akcije:

Okrepiti sodelovanje med društvi ter dvigniti nivo zavedanja o pomenu urejenosti domačega kraja.

Število sodelujočih:

35

Sprejemamo nove prostovoljce:

Da

Organizator akcije:

Turistično društvo Senovo, KS Senovo.

Sodelujoče organizacije:

Rudar Senovo d.o.o, Požun d.o.o.

Kontaktna oseba:

ANTON PETROVIČ

Kontaktni telefon:

031 866 831

E-pošta:

tdsenovo@gmail.com

Akciji lahko sledite na:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006635625870
Širjenje prostovoljstva in medgeneracijsko druženje
V Sevnici bomo v okviru vseslovenskega projetka "Dan za spremembe" v soboto, 7. aprila 2018, med 9.00 in 11.00 uro , na kmečki tržnici postavili stojnico in širili prostovoljstvo s predstavitvijo dejavnosti in programov Mladinskega centra Sevnica in Sopotnikov, ki izvajajo brezplačne prevoze v naši občini. Predstavila se bosta tudi ŠMRK Društvo K.N.O.F. in Družinski inštitut Zaupanje. Vse zainteresirane bomo povabili, da se nam pridružijo kot prostovoljci in s tem naredijo nekaj koristnega za družbo ter prispevajo k izboljšanju življenja v skupnosti. Akcije se bo udeležil tudi župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk, ki bo zbrane pozdravil in nagovoril.

Akcija bo objavljena na spletni strani KŠTM Sevnica (www.kstm.si) in Občina Sevnica (www.obcina-sevnica.si), na Facebook strani KŠTM Sevnica (https://www.facebook.com/zkstm.sevnica/), v lokalne časopisu Grajske novice.

Na ta dan bodo v občini Sevnica potekale tudi čistilne akcije, katerih osrednji koordinator je Turistična zveza Občine Sevnica v sodelovanju z Občino Sevnica, KŠTM Sevnica in Komunalo Sevnica. Namen vseslovenskih spomladanskih čistilnih akcij je urejati okolje, da bo privlačno tako za prebivalce kot za obiskovalce, prispevati k ozaveščanju in s tem tudi h kakovosti življenja.
+

Lokacija:

Kmečka Tržnica, Trg svobode, Sevnica

Regija:

Spodnjeposavska regija

Datum akcije:

7. 4. 2018

Trajanje akcije:

9.00 - 11.00

Vrsta akcije:

Druženje in obiski

Namen akcije:

Namen akcije je širjenje prostovoljstva s predstavitvijo dejavnosti in programov Mladinskega centra Sevnica in Sopotnikov, ki izvajajo brezplačne prevoze starostnikov ter možnost vključitve prostovoljcev in prostovoljnega dela v naše organizacije.

Število sodelujočih:

10

Sprejemamo nove prostovoljce:

Da

Organizator akcije:

KŠTM Sevnica v sodelovanju z Občino Sevnica

Sodelujoče organizacije:

Š.M.R.K. Društvo KNOF in Družinski inštitut Zaupanje

Kontaktna oseba:

Mojca Švigelj (KŠTM Sevnica)

Kontaktni telefon:

07 81 61 176

E-pošta:

mojca.svigelj@kstm.si

Akciji lahko sledite na:

https://www.kstm.si/ https://www.obcina-sevnica.si/ https://www.facebook.com/zkstm.sevnica/
Druženje s Sopotniki
METODA ZA DOSEGO CILJA OZ NAMENA:
- sproščeno druženje v prostorih MC Sevnica (10:00-12:00)
- medgeneracijsko sodelovanje in pogovor ob izdelavi ustvarjalnega izdelka
POVABLJENI:
- povabimo starejše, ki so uporabniki prevozov pri Sopotnikih (6-8 bi jih pripeljali z vozilom, nekateri iz Sevnice lahko pridejo tudi peš), povabimo naše prostovoljce in ljudi, ki jih Sopotniki še posebej zanimajo
- povabimo prostovoljce, ki obiskujejo in sodelujejo v MC ter učence iz OŠ Sava Kladnika Sevnica, ki so člani novinarskega krožka ali pa take, ki so še posebej dovzetni za medgeneracijsko sodelovanje – 10 učencev
DOGAJANJE: (od približno 10:00 do 12:00) v MC Sevnica
- prijetno druženje, nagovor
- obisk harmonikaša
- ustvarjalna delavnica in pogovori mladih novinarjev s starejšimi (izdelava »zemljevida« Sopotnikov in oblačkov z mislimi in izkušnjami)
- mini pogostitev – kava, sok, potica ali piškoti
IZDELAVA USTVARJALNEGA IZDELKA:
- Izdelava kolaža oz. asemblaža na platnu ali vezani plošči: obris občine Sevnica na sredini pa izpostavljena črka S, tako kot je pri logu Sopotnikov. Črko S bi oblikovali iz okroglih kamenčkov, ki bi jih prilepili na podlago. Od daleč bi bilo videti kot cesta, saj bi kamenčki dali tlakovan vtis. Ozadje »zemljevida« Sevnice pa bi polepili s pogovornimi oblački z mislimi o sopotnikih in izkušnjah uporabnikov.
- Oblačke z mislimi bi oblikovali v dvojicah ali manjših skupinah, ki so sestavljene iz starejše osebe in otrok iz novinarskega krožka OŠ Sava Kladnika Sevnica. Predhodno bi sestavila vprašanja, s katerimi bi se med mladimi in starejšimi začel dialog. Mladi bi intervjuvali starejše in potem zapisali misli in bi skupaj še okrasili oblaček in ga nalepili na platno.
- Izdelek bi potem pričal o druženju, ostal bi trajen spomin, ki bi ga lahko obesili v MC-ju.
+

Lokacija:

Mladinski center Sevnica, Trg svobode 10, Sevnica

Regija:

Spodnjeposavska regija

Datum akcije:

6. april

Trajanje akcije:

10:00-12:00

Vrsta akcije:

Druženje in obiski

Namen akcije:

NAMEN:
- Da se starejši-naši uporabniki in mladi, ki zahajajo v MC ter učenci osnovne šole dobro počutijo in se med seboj sproščeno družijo in pogovarjajo.
- Povezovanje generacij in krepitev medgeneracijskega dialoga, sodelovanja in pomoči.

Število sodelujočih:

20

Sprejemamo nove prostovoljce:

Da

Organizator akcije:

Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost

Sodelujoče organizacije:

KŠTM Sevnica - Mladinski center Sevnica
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Kontaktna oseba:

Klaudija Cigole

Kontaktni telefon:

031 338 187

E-pošta:

klaudija.cigole@sopotniki.org

Akciji lahko sledite na:

https://www.facebook.com/Sopotniki/
Povezujemo ljudi in živali
V petek 6.4. 2018, ob 12h bomo vozniki prostovoljci Sopotnikov skupaj z štirimi uporabniki obiskali zavetišče za živali Brežice. Direktor zavetišča Boštjan Barbič nam bo podrobno predstavil delovanje zavetišča, spoznali se bomo z živalmi, ki so trenutno v zavetišču in si ogledali delo njihovih skrbnikov. Po začetnem spoznavanju z živalmi, bomo tudi sami peljali nekaj kužkov na sprehod v okolici zavetišča, ki ima za to predviden sprehajalni prostor. Po sprehodu kužkov in medsebojnem druženju, bomo ob okoli 14:00 zapustili zavetišče in se vrnili do mladinskega centra Brežice. Po obisku zavetišča se bomo tudi malo podružili in si izmenjali vtise in izkušnje z našega obiska. Dogodek bo trajal nekje do 15 ure.
+

Lokacija:

Zavetišče za male živali Veterinarska bolnica Brežice, Prešernova cesta 17a, 8250 Brežice

Regija:

Spodnjeposavska regija

Datum akcije:

6. april

Trajanje akcije:

12:00-15:00

Vrsta akcije:

Druženje in obiski

Namen akcije:

Poslanstvo Sopotnikov, ki smo zavod za medgeneracijsko solidarnost, odlično sovpada z letošnjim sloganom Dneva za spremembe. Naše poslanstvo je skozi brezplačne prevoze socialno aktivirati starostnike in jim omogočiti aktivno in polno življenje. Z obiskom zavetišča pa se bomo poleg druženja med prostovoljci in našimi uporabniki, tudi bolje osvestili s problematiko zapuščenih živali, se izobrazili kaj storiti v primeru, če najdemo zapuščeno žival in hkrati zavetišču ponudili pomoč, ki je vedno dobrodošla. Živali so pomemben del skupnosti in naš cilj je širiti idejo o problematiki zapuščenih živali in nujnosti človekovega odgovornega lastništva.

Število sodelujočih:

20

Sprejemamo nove prostovoljce:

Organizator akcije:

Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost

Sodelujoče organizacije:

Zavetišče za male živali - Veterinarska bolnica Brežice
ZPTM Brežice
Občina Brežice

Kontaktna oseba:

Marko Manzini

Kontaktni telefon:

041 744 947

E-pošta:

marko.manzini@sopotniki.org

Akciji lahko sledite na:

https://www.facebook.com/Sopotniki/
Dan radosti, dan modrosti
Za vse oskrbovance doma in nekaj starejših osamljenih bomo pripeljali prostovoljci projekta "Starejši za starejše" iz njihovih domov na druženje s kulturnim programom OŠ Artiče. Po končanem programu jih bomo peljali še na sprehod z invalidskimi vozički čez stari del mesta Brežic.
Vsem prisotnim bodo na delavnici v Večgeneracijskem centru Brežice izdelali majhna darilca - slike s servietno tehniko.

+

Lokacija:

KONTAKT DOBOVSKA CESTA 8, 8250 BREŽICE

Regija:

Spodnjeposavska regija

Datum akcije:

5. 4. 2018

Trajanje akcije:

9.00-13.00

Vrsta akcije:

Druženje in obiski

Namen akcije:

Medgeneracijsko sodelovanje, premagovanje osamljenosti, druženje.

Število sodelujočih:

40

Sprejemamo nove prostovoljce:

Da

Organizator akcije:

Društvo upokojencev Brežice

Sodelujoče organizacije:

Dom upokojencev Brežice, OŠ Artiče, VGC Brežice in Zavod Sopotnik, ki bo starejše brez prevozov pripeljal na prireditev in druženje.

Kontaktna oseba:

Ana Kalin, koordinatorica programa SzS pri DU Brežice

Kontaktni telefon:

041 690 291

E-pošta:

3ana.kalin@gmail.com

Akciji lahko sledite na:

POVEZANI V USTVARJALNOSTi
Stanovalci in prostovoljci se bodo preizkusili v peki keksov in peciva, nato pa bodo ob pogovoru in pokušini pripravljenega obogatili njihovo druženje.
+

Lokacija:

DOLNJE BREZOVO - BOŠTANJ

Regija:

Spodnjeposavska regija

Datum akcije:

6. 4. 2018

Trajanje akcije:

08.30 - 12.00

Vrsta akcije:

Drugo

Namen akcije:

Medsebojno povezovanje skozi ustvarjalne aktivnosti prostovoljcev in stanovalcev, živečih v skupnosti.

Število sodelujočih:

20

Sprejemamo nove prostovoljce:

Organizator akcije:

DUO IMPOLJCA, ARTO 13, 8290 SEVNICA

Sodelujoče organizacije:

/

Kontaktna oseba:

MOJCA KNEZ

Kontaktni telefon:

07 81 61 450

E-pošta:

mojca.knez@duo-impoljca.si

Akciji lahko sledite na:

Izmenjava oblačil in igrač
V akciji bodo sodelovali vsi učenci oz. starši. Povabili jih bomo k izmenjavi premajhnih, vendar še uporabnih oblačil. Učenci pa bodo drug drugemu lahko podarili tudi igračo, ki so jo morda prerasli ali so se je naveličali.
+

Lokacija:

Tržišče 47

Regija:

Spodnjeposavska regija

Datum akcije:

7. 4. 2018

Trajanje akcije:

7.30 - 13.00

Vrsta akcije:

Zbiralna akcija (dražbe, izmenjevalnice)

Namen akcije:

-Učenci si medsebojno izmenjajo oblačila in igrače.

Število sodelujočih:

123

Sprejemamo nove prostovoljce:

Organizator akcije:

Osnovna šola Tržišče

Sodelujoče organizacije:

Turistično društvo Tržišče, DU Tržišče

Kontaktna oseba:

Tjaša Hribar

Kontaktni telefon:

07 818 54 70 ali 041 260798

E-pošta:

o-trzisce.nm@guest.arnes.si

Akciji lahko sledite na: