Logo_EKP_socialni_sklad_SLO logo_mddsz

 

 

 

 

PROJEKT: Marela – Večgeneracijski center Dolenjske in Bele Krajine
TRAJANJE PROJEKTA: 1.1.2017 – 30.06.2021
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Zagotavljanje širokega spektra preventivnih vsebin in aktivno vključevanje ljudi iz ranljivih ciljnih skupin. Projekt zagotavlja podporo pri izboljšanju kakovosti uporabnikovega življenja, širjenju njegove socialne mreže in pomoči pri vključevanju v delo in življenje v skupnosti. Spodbujanje intenzivnejšega medgeneracijskega in medkulturnega povezovanje in sodelovanje, prenos znanja, skupne aktivnosti pa bodo spodbujale dialog in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih. Ponuja programe za kvalitetno preživljanje prostega časa in druženje, z neformalnimi oblikami pomoči zmanjševal dejanska oziroma potencialna nesorazmerja v družinskih odnosih ter z njimi povezane socialne stiske ter težave v družbenem in socialnem okolju.
PRIJAVITELJ: Slovenska filantropija – Hiša Sadeži družbe Črnomelj, Hiša Sadeži družbe Metlika.
PARTNERJI: Društvo za razvoj prostovoljskega dela Novo Mesto, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.
FINANCERJI PROJEKTA: Evropski socialni sklad, Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, Občine Črnomelj, Metlika, Semič, Trebnje, Mokronog, Mirna, Šentrupert in mestna občina Novo Mesto.
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: bostjan.matjasic@filantropija.org
Povezava: http://www.eu-skladi.si/

PROJEKT: Večgeneracijski center Pomurja
TRAJANJE PROJEKTA: 1.1.2017 – 30.06.2021
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Zagotavljanje širokega spektra preventivnih vsebin in aktivno vključevanje ljudi iz ranljivih ciljnih skupin. Projekt zagotavlja podporo pri izboljšanju kakovosti uporabnikovega življenja, širjenju njegove socialne mreže in pomoči pri vključevanju v delo in življenje v skupnosti. Spodbujanje intenzivnejšega medgeneracijskega in medkulturnega povezovanje in sodelovanje, prenos znanja, skupne aktivnosti pa bodo spodbujale dialog in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih. Ponuja programe za kvalitetno preživljanje prostega časa in druženje, z neformalnimi oblikami pomoči zmanjševal dejanska oziroma potencialna nesorazmerja v družinskih odnosih ter z njimi povezane socialne stiske ter težave v družbenem in socialnem okolju.
PRIJAVITELJ: Slovenska filantropija – Hiša Sadeži družbe Murska Sobota.
PARTNERJI: Društvo Mozaik, Mladinski svet Ljutomer, Zavod Vitica.
FINANCERJI PROJEKTA: Evropski socialni sklad, Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Murska Sobota, občine Ljutomer, Gornja Radgona in Šalovci.
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: darko.krajnc@filantropija.org
Povezava: http://www.eu-skladi.si/

PROJEKT: Večgeneracijski center Skupna točka
TRAJANJE PROJEKTA: 1.1.2017 – 30.06.2021
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Zagotavljanje širokega spektra preventivnih vsebin in aktivno vključevanje ljudi iz ranljivih ciljnih skupin. Projekt zagotavlja podporo pri izboljšanju kakovosti uporabnikovega življenja, širjenju njegove socialne mreže in pomoči pri vključevanju v delo in življenje v skupnosti. Spodbujanje intenzivnejšega medgeneracijskega in medkulturnega povezovanje in sodelovanje, prenos znanja, skupne aktivnosti pa bodo spodbujale dialog in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih. Ponuja programe za kvalitetno preživljanje prostega časa in druženje, z neformalnimi oblikami pomoči zmanjševal dejanska oziroma potencialna nesorazmerja v družinskih odnosih ter z njimi povezane socialne stiske ter težave v družbenem in socialnem okolju.
PRIJAVITELJ: Zveza prijateljev mladine Moste.
PARTNERJI: Slovenska filantropija.
FINANCERJI PROJEKTA: Evropski socialni sklad, Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Murska Sobota, občine Ljutomer, Gornja Radgona in Šalovci.
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: barbara.gorican@filantropija.org
Povezava: http://www.eu-skladi.si/

PROJEKT: Večgeneracijski center Planet generacij
TRAJANJE PROJEKTA: 1.1.2017 – 30.06.2021
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Zagotavljanje širokega spektra preventivnih vsebin in aktivno vključevanje ljudi iz ranljivih ciljnih skupin. Projekt zagotavlja podporo pri izboljšanju kakovosti uporabnikovega življenja, širjenju njegove socialne mreže in pomoči pri vključevanju v delo in življenje v skupnosti. Spodbujanje intenzivnejšega medgeneracijskega in medkulturnega povezovanje in sodelovanje, prenos znanja, skupne aktivnosti pa bodo spodbujale dialog in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih. Ponuja programe za kvalitetno preživljanje prostega časa in druženje, z neformalnimi oblikami pomoči zmanjševal dejanska oziroma potencialna nesorazmerja v družinskih odnosih ter z njimi povezane socialne stiske ter težave v družbenem in socialnem okolju.
PRIJAVITELJ: Andragoški zavod – Ljudska univerza Velenje.
PARTNERJI: Slovenska filantropija – Hiša Sadeži družbe Žalec, UPI Žalec.
FINANCERJI PROJEKTA: Evropski socialni sklad, Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, Mestni občini Velenje in Žalec, občine Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko, Šoštanj, Nazarje, Šmartno ob Paki, Rečica ob Savinji in Luče.
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: barbara.luzar@filantropija.org
Povezava: http://www.eu-skladi.si/