PROJEKT:  Medgeneracijski pristop v zagovarjanju človekovih pravicah,  Moldavija
TRAJANJE PROJEKTA: februar 2017 – julij 2019
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Moldavija
NAMEN PROJEKTA: NVO imajo ključno vlogo v demokratizaciji družbe in v razvoju kulture, ki spoštuje človekove pravice. V implementaciji strateških dokumentov države jim je namenjena posebna vloga na splošno, prav tako pa je predvidena krepitev njihovih zmogljivosti. Predlagani projekt bo okrepil zmogljivosti 10 NVO iz Pridnestreja, Gaguzije, Ocnite in juga Moldavije za bolj učinkovito delovanje na področju zaščite pravic ranljivih skupin kot so otroci, ženske in starejši.  Deležni bodo intenzivnih usposabljanj, kjer bodo pridobili znanja in veščine za na dokazih utemeljeno in za od dna proti vrhu delovanje (vključevanje končnih koristnikov) v procesu promocije in zagovarjanja človekovih pravic. Zbirali bodo informacije, opolnomočili končne ciljne skupine, ozaveščali bodo širšo javnost in odločevalce ter vplivali na javne politike in odnos do prikrajšanih skupin. Paralelno ob usposabljanju in  izmenjavi izkušenj bodo razvijali skupnostne medgeneracijske modele dela po vzoru modelov iz Slovenije.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za zunanje zadeve – Mednarodno razvojno sodelovanje 

 

 

 

 

VODJA PROJEKTA IN KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Vahida Huzejrović, vahida.huzejrovic@filantropija.org

 

PROJEKT: Izobraževanje o človekovih pravicah in opolnomočenje otrok  v Maroku
TRAJANJE PROJEKTA: april 2017 – maj 2019
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Maroko
NAMEN PROJEKTA: Predlagani projekt želi vplivati na razvoj kulture spoštovanja človekovih pravic in aktivnega državljanstva skozi šolski sistem na območjih Al-Hoceima in Tangierja in usposabljanje učiteljev za poučevanje otrok  o njihovih pravicah. Šole, ki lahko imajo zaščitno vlogo v življenju otrok, je treba okrepiti v smislu ozaveščanja o njihovi vlogi in nudenja novih znanj in pristopov. Še bolj pomembno je razvijati programe, ki vključujejo otroke in jim pomagajo premagovati težave skozi  posredovanje znanj in skozi vključevanje v procese, ki vplivajo na njihovo življenje. Predlagani projekt temelji na zelo dobrih izkušnjah iz podobnega projekta v Al-Hoceima regiji in je odziv na velik interes vseh relevantnih deležnikov (odločevalcev tudi) za prenos modela na druge šole v  Al-Hoceimi in Tangierju, kjer so pravice otrok migrantov še največ zlorabljene. Nova strategija o migracijah poudarja vključevanje otrok migrantov v šole, kar bo olajšalo tudi dostop do teh otrok in njihovo opolnomočenje.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za zunanje zadeve – Mednarodno razvojno sodelovanje 


 

 

 

VODJA PROJEKTA IN KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Vahida Huzejrović, vahida.huzejrovic@filantropija.org