PROJEKT: Program Hiša Sadeži družbe Žalec in razvijanje medgeneracijskega sodelovanja
TRAJANJE PROJEKTA: 1.1.2016 – 31.12.2016
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti , Občina Žalec
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: barbara.gorican@filantropija.org
Hiša Sadeži družbe Murska Sobota in razvijanje medgeneracijskega sodelovanja

PROJEKT: Hiša Sadeži družbe Murska Sobota in razvijanje medgeneracijskega sodelovanja
TRAJANJE PROJEKTA: 1.1.2016 – 31.12.2020
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti , Mestna občina Murska Sobota
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: barbara.gorican@filantropija.org
Hiša Sadeži družbe Vipava in razvijanje medgeneracijskega sodelovanja

PROJEKT: Hiša Sadeži družbe Vipava in razvijanje medgeneracijskega sodelovanja
TRAJANJE PROJEKTA: 1.1.2015 – 31.12.2019
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti , Občina Vipava
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: barbara.gorican@filantropija.org
Hiša Sadeži družbe Črnomelj in razvijanje medgeneracijskega sodelovanja

PROJEKT: Hiša Sadeži družbe Črnomelj in razvijanje medgeneracijskega sodelovanja
TRAJANJE PROJEKTA: 1.1.2016 – 31.12.2016
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti , Občina Črnomelj
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: barbara.gorican@filantropija.org