PROJEKT:  Krepitev vloge šole pri zmanjševanju šolskega osipa in posledic revščine na otroke v regiji Calarasi, Moldavija
TRAJANJE PROJEKTA: maj 2014 – maj 2016
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Moldavija
NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je izboljšanje psihosocialne dobrobiti otrok in zmanjševanje posledic revščine na otroke v regiji Calarasi prek krepitve vloge šol pri opolnomočenju otrok in zmanjševanju šolskega osipa.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za zunanje zadeve – Mednarodno razvojno sodelovanje
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Vahida Huzejrović, vahida.huzejrovic@guest.arnes.si

PROJEKT: Opolnomočenje mladih v ruralnih predelih Republike Čečenije za sodelovanje pri odločanju o zadevah lokalnega pomena
TRAJANJE PROJEKTA: 1.1.2014 – 31.12.2014
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Čečenija, Ruska Federacija
NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je omogočiti večjo udeležbo in vlogo mladih v javnem življenju v podeželskih naseljih v Čečeniji z usposabljanjem v socialnih akcijskih spretnosti in izvajanju civilnih iniciativ.
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Vahida Huzejrović, vahida.huzejrovic@guest.arnes.si