PROJEKT: Razvoj in promocija prostovoljskega dela med mladimi v Ljubljani
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Namen programa je ozaveščenost mladih v Ljubljani o prostovoljskem delu, seznanjanje o možnostih, da se sami aktivirajo kot prostovoljci, podpora mladim pri iskanju primernega dela in informiranje mladih v stiski o prostovoljski pomoči, ki je na razpolago.
PARTNERJI: Zavod Voluntariat, Društvo Center za pomoč mladim, Društvo Amnesty International, Društvo za preventivno delo, Zavod Ypsilon, Fundacija za Unicef, CSD Ljubljana Vič Rudnik, Zavod MISSS.
FINANCERJI PROJEKTA: Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Mateja Slapnik, 01/ 430 12 88, mateja.slapnik@filantropija.org

PROJEKT: Slovenska mreža prostovoljskih organizacij
TRAJANJE PROJEKTA: 2012 – 2014
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je krepitev prostovoljskih organizacij, krepitev njihove organizacijske strukture, znanj in veščin s področja prostovoljstva. Projekt organizacijam ponuja svetovanje in informiranje, nadaljnjo pomoč pri evidentiranju prostovoljskih ur, usposabljanja, pomoč pri organizaciji korporativnega prostovoljstva.
FINANCERJI PROJEKTA: Evropska komisija – Evropski socialni sklad, Ministrstvo za notranje zadeve
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Nina Lukashevich, Primož Jamšek, 01 433 40 24, slovenska@filantropija.org

PROJEKT: Razvijanje in promocija prostovoljstva v Sloveniji
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: informiranje in svetovanje iskalcem pomoči, usposabljanje mentorjev, organizatorjev prostovoljstva, vpeljevanje v prostovoljstvo v humanitarnih in drugih prostovoljskih organizacijah, , povezovanje uporabnikov, prostovoljcev in  humanitarnih ali invalidskih organizacij, ki že imajo vzpostavljene programe pomoči, pa tudi sistemsko urejanje prostovoljstva. S tem zagotavljamo nove prostovoljce za delo v humanitarnih ali invalidskih organizacijah in drugih socialnovarstvenih institucij in prispevamo h kvalitetnemu izvajanju prostovoljskega dela. Hkrati pa zagotavlja učinkovito in vedno prisotno podporo in nudenje pomoči iskalcem pomoči.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Nina Lukashevich, Primož Jamšek, 01 433 40 24, slovenska@filantropija.org

PROJEKT: Pomagam, ker želim in zmorem
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 4. 2014 – 31. 12. 2014
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Cilj projekta je zagotoviti krepitev solidarnosti med otroki in podpreti kontinuiran razvoj prostovoljstva v šolah.
FINANCERJI PROJEKTA: Mestna občina Ljubljana
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Nevenka Alja Gerl – 01 433 40 24, nevenka.alja.gerl@filantropija.org