ČAS IZVEDBE PROJEKTA: 2014
NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je informirati, ozaveščati in opolnomočiti migrantske delavce o trgovini z ljudmi, o njihovih pravicah, dolžnostih ter jim predstaviti možnosti, ki jim jih ponujajo programi vključevanja v slovensko družbo.
Cilji projekta so:
– Ozaveščanje delavcev migrantov/delavk migrantk o potencialni nevarnosti trgovine z ljudmi;
– Opozarjanje delavcev migrantov/delavk migrantk o morebitni prepletenosti izkoriščanja s prisilnim delom in trgovino z ljudmi;
– Informiranje o vzvodih, ki delavcem migrantom/delavkam migrantkam lahko pomagajo preprečiti izkoriščanje;
– Identifikacija morebitnih žrtev, ki potrebujejo dodatno podporo in zaščito in napotitev le-teh na organizacije, ki jim podporo in zaščito lahko nudijo;
– Lažja integracija migrantov v Sloveniji.
FINANCER PROJEKTA: Urad vlade RS za komuniciranje

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor