TRAJANJE PROJEKTA: 1.4. 2018 – 31. 10. 2018
NAMEN IN CILJI PROJEKTA: Gre za nadaljevanje oz. nadgradnjo projekta, ki ga izvajamo že več let, v katerega smo v preteklosti vključevali delavce migrante, v zadnjih letih pa tudi prosilce in osebe s priznano mednarodno zaščito v RS.
Cilji projekta so:
– Informiranje in ozaveščanje najbolj ranljivih skupin prosilcev za mednarodno zaščito, oseb s priznano mednarodno zaščito ter oseb, katerih prošnja za mednarodno zaščito je bila zavrnjena (v nadaljevanju: beguncev in migrantov) o nevarnostih trgovine z ljudmi;
– informiranje in ozaveščanje beguncev in migrantov o obnašanju, ki zmanjšuje tveganje za trgovino z ljudmi in izkoriščanje,
– identifikacija morebitnih žrtev, ki potrebujejo dodatno podporo in zaščito in napotitev le-teh na organizacije, ki jim to lahko nudijo;
– opozarjanje beguncev in migrantov o morebitni prepletenosti izkoriščanja s prisilnim delom in trgovino z ljudmi;
– ozaveščanje osebja, ki prihajajo v stik z begunci in migranti v azilnih domovih, nastanitvenih centrih, integracijskih hišah, šolah, dijaških domovih, centru za tujce itd. (vključno z zakonitimi zastopniki in skrbniki mladoletnikov brez spremstva in prostovoljci, ki delajo s ciljno populacijo).
FINANCER PROJEKTA: Urad vlade RS za komuniciranje

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor