NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
"MOJA ULICA - DRUGAČNA ULICA"
IZOLA - Livade (ploščad med bloki)
Obalno-kraška regija
19.9.2020
9h - 12h
Brez revščine
Odpravljamo predsodke/stereotipe/sovražni govor
Otroci, mladostniki in mimoidoči odrasli likovno ustvarjajo na temo revščine in socialne stiske v njihovem kraju, se vključujejo v pogovor z organizatorji/ prostovoljci na dano temo in se družijo s svojimi sosedi ob družabnih in športnih igrah.
Nagovoriti otroke in mladostnike (posredno tudi starše) v soseski Livade, da bi razmišljali o sokrajanih, ki živijo v slabih razmerah/ pod pragom tveganja revščine. Livade so gosto poseljeno blokovsko naselje v Izoli z veliko priseljenci, ljudmi v socialni stiski, najemniki stanovanj, brezposelnimi, ljudmi s težavami v duševnem zdravju (odvisniki), upokojenci z nizkimi pokojninami, enostarševskimi družinami ... in zato socialno izključenimi. Preko interaktivnih delavnic in pogovora, želimo stanovalce soseske nagovoriti k strpnosti do socialno ogroženih, zmanjševati predsodke, povezati stanovalce med seboj z namenom gradnje prijazne soseske za vse.
4 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Zavod NewPrevent
Občina Izola (sofinancer)
Daša Šarkanj in Ingrid Kristančič Šomen
040464388 ali 070388310
zavod.newprevent@gmail.com
FB Zavod NewPrevent
Daruj, ne zavrži
Prekmurje
Pomurska regija
16. 9. 2020
9.00 - 15.00
Brez revščine
Dobrodelna akcija
V omenjenem terminu bomo organizirali prevzem doniranega rabljenega pohištva, opreme za dom in manjših predmetov.
V akciji bodo sodelovali zaposleni društva Mozaik, društva za socialno vključenost, so. p . ter prostovoljci.
Ponovna uporaba opreme za dom, krepitev solidarnosti in medsebojne pomoči.
6 - 8 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Mozaik, društvo za socialno vključenost, so. p .; program Pomoč na vratih - terensko delo s potencialnimi brezdomnimi osebami in zagovorništvo
Medgeneracijsko središče Mensana
Sonja Šavel
070 336 663
pomocnavratih@gmail.com
/