“PODPORA CIVILNIM POBUDAM MLADIH IZ PODEŽELJA NA SEVERNEM KAVKAZU”

TRAJANJE PROJEKTA: 1.2.2016 – 31.12.2016
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Čečenija in Ingušetija, Ruska Federacija

NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je okrepiti zmogljivosti mladih, ki živijo na podeželju v Čečeniji in Ingušetiji, da skozi praktične in pozitivne načine delujejo v svojih skupnostih, se vključujejo v procese odločanja in prispevajo k razvoju bolj trajnostne družbe.

V ta namen bomo delali naslednje:
• ozaveščanje o vlogi lokalnih oblasti in o priložnostih za mlade in njihovem sodelovanju v družbi ter vključevanju v zadeve, ki se tičejo njih in njihove družbe,
• izobraževanje mladih iz področja načrtovanja, izdelave in implementacije projektov,
• vključevanje mladih pri reševanju problemov v lokalni skupnosti skozi  sodelovanje na natečajih za socialne projekte,
• zagotavljanje virov podpore mladim iz dveh Republik (preko obveščanja, svetovanja in metodične podpore),
• spodbujanje pobud mladih z zagotavljanjem pomoči pri vzpostavljanju stikov z lokalnimi oblastmi, različnimi mladinskimi nevladnimi organizacijami, tesnejšim sodelovanjem s predstavniki ministrstva za mladinsko politiko in sodelovanjem pri različnih dogodkih, ki jih mladinske nevladne organizacije, organizirajo v obeh Republikah.

FINANCER PROJEKTA: Black Sea Trust

 

 

Opolnomočenje mladih v ruralnih predelih Republike Čečenije za sodelovanje pri odločanju o zadevah lokalnega pomena

TRAJANJE PROJEKTA: 1.1.2014 – 31.12.2014
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Čečenija, Ruska Federacija
NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je omogočiti večjo udeležbo in vlogo mladih v javnem življenju v podeželskih naseljih v Čečeniji z usposabljanjem v socialnih akcijskih spretnosti in izvajanju civilnih iniciativ.
Specifični cilji projekta so: Ustvariti  pogoje  za razvoj aktivizma in prostovoljnega dela mladih  v ruralnih predelih Čečenije; omogočiti učenje mladih skozi izmenjavo izkušenj,  dobrih praks med mladimi  v drugih regijah Ruske Federacije; aktiviranje in opolnomočenje mladih za sodelovanje v  procesih odločanja v lokalnih skupnostih; zagotavljanje podpore in virov za spodbujanje mladinskih pobud v ruralnih predelih Čečenije; ozaveščanje o problemu brezposelnosti mladih ter o  prisotnosti potencialov, ki jih lahko imajo mladi za sodelovanje pri razvoju njihovih skupnosti.
FINANCER PROJEKTA:  Black Sea Trust