NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
Vabimo_prostovoljce
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
OČISTIMO OKOLICO ŠOLE
Brezno
Koroška regija
20. 4. 2023
10.00-12.00
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Z učenci od 1.-9. razreda bomo očistili okolico šole. Uredili bomo gredice in prostor pred šolo, igrišče, šolske poti in pobrali smeti. Uredili bomo tudi oglasno desko v šoli.
Skrb za okolje in ozaveščanje o pomenu ohranjanja čiste narave.
120
DA
OŠ Brezno-Podvelka
/
Tanja Blaznik Cvetko
02 88 79 704
tanja.blaznik-cvetko@os-brezno.si
spletna stran OŠ Brezno-Podvelka
DAN ZA SPREMEMBE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM
Center 101, 2393 Črna na Koroškem
Koroška regija
22.4.2023
9.00 - 13.00
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Ob 9.00 uri se bomo zbrali v centru Črne, kjer se bomo po jutranjem okrepčilu skupaj z društvi, organizacijami in prostovoljci odpravili na čistilno akcijo, ki bo potekala v našem kraju.
Ob 10.00 uri se bodo na Stadionu NK Peca v okviru Dneva za spremembe in Dneva za zdravje pričele izvajati različne športno, rekreativne in ozaveščevalne medgeneracijske aktivnosti.
Namen akcije je očistiti naš kraj ob prijetenem medgeneracijskem sodelovanju, ki se bo nadaljevalo na Stadionu NK Peca ob različnih športnih, rekreacijskih in ozaveščevalnih aktivnostih.
100
DA
Občina Črna na Koroškem
Društva in organizacije v občini ter posamezniki krajani
Lucija Pušnik
02 87 04 812
lucija.pusnik@crna.si
www.crna.si; https://www.facebook.com/obcinacrna.nakoroskem/
ČISTILNA AKCIJA, OČISTIMO NAŠE MESTO
Društvo Optimisti Ptuj, Rimska ploščad 24, 2250 Ptuj
Podravska regija
15.4.2023
od 9. do 13. ure
Varstvo okolja
Čistilna akcija

Sodelujoči v akciji bodo s strani koordinatorja dobili vrečke in rokavice. Na čistilno akcijo naj pridejo v primerni obleki in obutvi. Za zbrane odpadke bodo poskrbele Javne službe Ptuj.
Prevzemno mesto za zbrane odpadke:

- območje pred Domom krajanov Ljudski vrt

- Ljudski vrt pri ribniku

- pri križišču, ki pelje proti naslovom Na jasi
ČISTO OKOLJE
10
DA
DRUŠTVO OPTIMISTI PTUJ v podporo MO PTUJ, ČETRTNA SKUPNOST LJUDSKI VRT
Občani četrtne skupnosti LV, Društvo upokojencev, Šole,
Apolonija Rajh
041267054
rajh.polona@gmail.com
fb
Čistilna akcija okolice doma s stanovalci in zaposlenimi
DU Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj
Podravska regija
28.03. ali 04.04.2023 (odvisno od vremena)
9.30
Socialna dejavnost
Čistilna akcija
STANOVALCI, ZAPOSLENI IN PROSTOVOLJCI BOMO TEGA DNE SKUPAJ OČISTILI IN UREDILI OKOLICO ENOTE DOMA.
STANOVALCE VABIMO, DA POMAGAJO PO SVOJIH MOČEH, TAM, KJER ŠE ZMOREJO PRI UREJANJU DOMAČEGA DVORIŠČA, SAJ SO TU DOMA IN DOMA POSKRBIMO, DA NAM JE PRIJETNO IN UDOBNO.
ZAPOSLENI BOMO TEGA DNE SPREMENILI ORGANIZACIJO DELA IN NEKAJ NAS SE BO PREUSMERILO V AKCIJO UREJANJA OKOLICE, KI TUDI NAM PREDSTAVLJA IZZIV.
OSVEŠČANJE VSEH, DA SKOZI CELO LETO SKRBIMO ZA ČISTOČO NAŠEGA ŠIRŠEGA BIVALNEGA OKOLJA, DA NE MEČEMO ODPADKOV POVSOD AMPAK SAMO V ZATO NAMENJENE KOŠE.
10
DA
Dom upokojencev Ptuj, predstavnice delovne terapije
/
/
02 780 73 30
info@domptuj.si
/
Mislimo in gradimo dobro
Hoče - Pohorska cesta 15, Slivnica - Mariborska cesta 10, Orehova - Hotinja vas - na Gmajni, Reka - Pohorje - Hočko Pohorje 1, Rogoza - Rogoška cesta 60
Podravska regija
15. april 2023
od 8. do 14. ure
Narava
Čistilna akcija
V soboto, 15. aprila 2023 ob 8. uri zjutraj bomo postali en dan prostovoljci svoje skupnosti v obliki skupnega povezovanja pohodništva in čiščenja soseske ter ureditev dvorane doma krajanov Rogoza. Ta dan bomo zavihali rokave in poskrbeli za našo zdravje, planet in naravo ter polepšali prostor druženja in veselja. Začetek akcije bo potekala na vseh lokacijah krajevnih skupnosti Hoče, Slivnica, Orehova – Hotinja vas, Reka – Pohorje ter Rogoza. Izpostavljamo, da bomo zapisanega dne uredili in očistili dvorano doma krajanov Rogoza. Skozi akcijo bomo združili različne generacije in naredili nekaj lepega za naravo in hkrati preživeli zdravo in aktivno svoj prosti čas. Cilj akcije je povezovanje ter ureditev prostora druženja in veselja.
Povezovanje, sodelovanje in druženje
več kot 30
DA
Občina Hoče - Slivnica
VeGeC Občine Hoče - Slivnica, nevladne organizacije, krajevne skupnosti.
Patricija Klinc Rebernak, Veronika Tonejc
041 963 450 ali 030 465 270
vegec@hoce-slivnica.si
www.hoce-slivnica.si, FB VeGeC OHS
Čistilna akcija ob 70 - letnici Ruševcev
Ilirska Bistrica
Primorsko-notranjska regija
15. 4. 2023
8 - 13h
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Ilirskobistriški taborniki v sodelovanju z Občino Ilirska Bistrica, javnim podjetjem Komunala Ilirska Bistrica d.o.o., podjetjem Irbis d.o.o., javnim zavodom Park Škocjanske jame, številnimi društvi in krajevnimi skupnostmi, pripravljamo vse občinsko čistilno akcijo. Ta bo potekala v sklopu praznovanja sedemdesete obletnice obstoja društva tabornikov Rod snežniških ruševcev. Vabljeni!
Ozaveščanje ljudi o pomenu čistega okolja, medsebojno sodelovanje in solidarnost.
Ocenjeno število sodelujočih je okoli 500 iz cele občine.
DA
Občina Ilirska Bistrica in društvo tabornikov Rod snežniških ruševcev
JZ Park Škocjanske jame, številna podjetja, društva in krajevne skupnosti
Polona Vida Čeligoj
041 396 276
polona.celigoj@gmail.com
http://rusevci.si/
Viz vrtec Mavrica Izola
Izola
Obalno-kraška regija
14.4.2023
9.30 do 11.30
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Čistilno akcijo bomo izvedli na dveh lokacijah: mlajši otroci bodo počistili vrtčevo igrišče in okolico, starejši pa morsko obalo, kopališča.
ozaveščanje o skrbi in pomenu čistega okolja
138 otrok in 14 odraslih
DA
Viz Vrtec Mavrica, enota Livade
/
Ana Vončina
tajništvo: 041 338 848
ana.voncina@vrtecmavrica.si
www.vrtecmavricaizola.si
Očistimo trim stezo
Jesenice
Gorenjska regija
12.4.2023
od 16.00 ure do 18.30 ure
Varstvo okolja
Čistilna akcija
S prostovoljci ter uporabniki dnevnega centra se bomo odpravili na trim stezo z namenom, da jo očistimo. Poleg tega se bomo tudi sprehodili in naredili nekaj dobrega za svoje zdravje.
Z akcijo želimo mlade osveščati o pomenu čistega okolja in ohranjanju narave. Namen akcije je tudi spodbuditi mlade k zdravemu načinu življenja, gibanja v naravi.
20
DA
Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek
/
Primož Bezjak
030 625 298
dnevni.center@drustvo-zarek.si
https://www.facebook.com/DrustvoZarek
SKUPAJ ZA NARAVO
JURŠINCI (OKOLICA DOMA UPOKOJENCEV)
Podravska regija
12.4.2023
9.30-11.30
Narava
Čistilna akcija
V okviru akcije bodo v naši enoti cel teden potekale akcije ozaveščanja. Tako bomo v družbi otrok reciklirali papir in iz njega izdelali eko lončke za zasaditev rastlin in dekorativni papir za izdelavo voščilnic. Dotaknili se bomo pomena recikliranja in ločevanja odpadkov. Z odpadki bo tudi povezan naš dan za spremembe- osrednji dogodek, ko bomo skupaj s prostovoljci Rdečega križa Juršinci očistili okolico našega doma.
Ozaveščanje, medgeneracijsko druženje
cca 5 oseb
DA
Dom upokojencev Ptuj- enota Juršinci
/
MONIKA KOVAČIČ
02/620-74-50 (telefon recepcije- prosite da vežejo kontaktno osebo- delovna terapevtka Monika Kovačič)
monikakovacic@domptuj.si
Spletna stran doma upokojencev Ptuj: https://www.dom-upokojencev.si/
Urejanje okolice Doma upokojencev Kidričevo
Kidričevo, Kajuhova 2
Podravska regija
15. 4. 2023
2 uri
Starejši
Čistilna akcija
Stanovalci doma bodo skupaj s prostovoljci in zaposlenimi izvedli čistilno akcijo v okolici doma,
sledilo bo druženje.
Druženje in vključenost stanovalcev v dogajanje
10 stanovalcev
DA
Dom Kidričevo
samostojna akcija
Nada Fišer
02 620 52 00
nadafiser@domptuj.si
https://www.facebook.com/domptuj
Spomladansko čiščenje in urejanje okolice
Koper, dom upokojencev Ptuj (Olmo)
Obalno-kraška regija
17.04.2023
10-12
Narava
Čistilna akcija
13.04. bomo skupaj s stanovalci doma počistili zunanje površine doma ( plevel, odpadno listje), nato pa bomo skupaj zasadili še nove rastline (rože, začimbe).
Aktivno gibanje na prostem in ureditev prostorov
0
DA
Jana Horvat
/
Jana
05/6208444
janahorvat@domptuj.si
facebook : dom upokojencev Ptuj
OČISTIMO OKOLICO ŠOLE
KOTLJE
Koroška regija
14.4.2023 ( možne spremembe zaradi vremena)
9.00 - 12.00
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Z učenci od 1. do 4. razreda bomo izvedli čistilno akcijo. Razdelimo si področja čiščenja in pobiranja smeti. Ta dan tudi oplejemo gredice, pometemo prostore pred šolo in za šolo ter uredimo naše igrišče.
V tem tednu izvedemo tudi zbiralno akcijo starega papirja in jo na ta dan zaključimo.
K sodelovanju povabimo starše, babice, dedke...in krajane Kotelj.
skrb za okolje
Odvisno od odziva povabljenih
DA
OŠ Koroški jeklarji podružnica Kotlje
Sodelujemo z Občino Ravne
Vanja Kačič
051301459
medvesek.vanja@gmail.com
Spletna stran OŠ Koroški jeklarji
POSKRBIMO ZA NAŠE VODOTOKE
KS SENOVO
Posavska regija
15. 4. 2023
8.00 - 12.00
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Z DRUŠTVI S SEDEŽEM V KS SENOVO BOMO ČISTILI BREŽINE BELSKEGA, REŠTANJSKEGA IN SENOVSKEGA POTOKA. AKCIJO BOMO ZAKLJUČILI Z MEDGENERACIJSKIM SREČANJEM PRI ZUNANJIH KRUŠNIH PEČEH V URADNIŠKI KOLONIJI.
SKRB ZA VODOTOKE
MED 30 IN 50
DA
TD SENOVO
ZB ZA VREDNOTE NOB SENOVO, PGD SENOVO
ANTON PETROVIČ
031866831
tdsenovo@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006635625870
OSNOVNA ŠOLA LIVADE IZOLA
LIVADE 7, IZOLA
Obalno-kraška regija
prestavljeno
od 8.00 do 12.00
Vzgoja in izobraževanje
Čistilna akcija
Učitelji in učenci OŠ Livade ter drugi prostovoljci bomo dan namenili urejanju šolske okolice in njene notranjosti.
Obrezali bomo oljke, okopali trajnice, posadili rože v korita, popestrili notranjost šole z napisi in nalepkami, risali bomo talne igre,...
Izboljšanje počutja v šoli in njeni okolici
20
DA
Katja Bonaca
OŠ Livade Izola
Katja Bonaca
05 66 25 572
katja.bonaca@oslivade.si
https://www.oslivade.si/
#čistaLjubljana
Ljubljana Šiška (Litostrojska)
Osrednjeslovenska regija
15. 4. 2023
9.00 - 13.00
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Čistilna akcija na območju naše šole in v bližnji okolici (Ljubljana, Litostrojska 40).
Želimo prispevati k čistemu okolju in boljšemu splošnemu počutju.
Povezati se v vseslovenski akciji čiščenja okolja in pomagati otrokom ozavestiti vpliv ljudi na okolje.
14
DA
Tala Bevk (OŠ Lila Ljubljana)
Pridružili smo se organizaciji Mladi karitas (in Ekologi brez meja).
Tala Bevk
070 620 109
tala@sola-lila.si
https://www.facebook.com/osnovna.sola.lila/?locale=sl_SI
Urejeno okolje za boljše počutje
Logatec, HSD Logatec
Osrednjeslovenska regija
14.4.2023
15.00 - 17.00
Drugo
Čistilna akcija
S prostovoljci Hiše sadeži družbe Logatec bomo uredili okolico Hiše in poskrbeli zato, da se bomo na naših dogodkih počutili še boljše!
Ustvariti prostor, ki bo prispeval k še bolj ustvarjalnemu in sproščenemu okolju za vse.
5
DA
Hiša sadeži družbe Logatec, Slovenska filantropija
/
Ana Kapelj
070 691 658
ana.kapelj@filantropija.org
https://www.facebook.com/hisasadezidruzbelogatec
Naš EKO dan
Maribor - podhod Nova vas-Tabor (pod križiščem Kardeljeve ceste in Ceste proletarskih brigad)
Podravska regija
29. MARECin 17
Od 13. do 17. ure
Drugo
Čistilna akcija
Zaposleni v Mestni upravi MO Maribor in Javnem holdingu Maribor bomo skupaj z občani očistili podhod Nova vas-Tabor, pod križiščem Kardeljeve ceste in Ceste proletarskih brigad.


Na omenjeni lokaciji sta bila izglasovana dva predloga participativnega proračuna: "Čiščenje grafitov s Tržnice Tabor in osvežitev" ter "Obnova dotrajanega stopnišča v podhod na križišču Kardeljeva/Proletarskih brigad". V sklopu čistilne akcije bomo pripravili vse potrebno za izvedbo obnove podhoda na križišču Kardeljeva cesta/Proletarske brigade.
Več kot 50
DA
Mestna občina Maribor
Mestna občina Maribor, Javni holding Maribor...
Neva Pipan
02 2201 218
neva.pipan@maribor.si
https://maribor.si/mestni-servis/cisto-okolje/cistilna-akcija-2023-moji-odpadki-moja-skrb/
Čistilna akcija 2023 – Moji odpadki, moja skrb
Mestna občina Maribor - čistilna akcija je razdeljena na 2 geografski območji, več na: https://maribor.si/mestni-servis/cisto-okolje/cistilna-akcija-2023-moji-odpadki-moja-skrb/
Podravska regija
25. MAREC in 1. APRIL
Od 9. do 14. ure
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Občane in stanovalce v strnjenih naseljih vabimo k urejanju okolice, čiščenju listja in odpadnih vej z zelenih površin (zeleni odrez) z gozdov, poti, s funkcionalnih površin blokov ter jim omogočimo odvoz teh odpadkov iz zbirnih mest.

Aktivnosti:

- odstranjevanje odpadkov
- odstranjevanje zelenega odreza
- odstranjevanje bele omele
- sajenje dreves
- izvedba umetniške instalacije iz odpadkov
Čiščenje okolja
Več kot 1.000
DA
Mestna občina Maribor
Ob občanih vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti MO Maribor sodelujejo tudi društva, šole, vrtci, zaposleni v mestni upravi MO Maribor, njenih zavodih, javnih podjetjih …
Neva Pipan
02 2201 218
neva.pipan@maribor.si
https://maribor.si/mestni-servis/cisto-okolje/cistilna-akcija-2023-moji-odpadki-moja-skrb/
Čistilna akcija
Mestna občina Slovenj Gradec
Koroška regija
22. 4. 2023
Cel dan
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Čistilna akcija je namenjena društvom, zavodom, pžjim lokalnim skupnostim, podjetjem, organizacijam, posameznikom in posameznicam, ki bi lahko organizirano ali individualno pripomogli k uspešni izvedbi očiščevalne akcije v občini. Vsaka aktivnost in skrb za čisto okolje, tudi ob sprehodih v naravi, ko lahko z rokavicami poberemo odpadke in smeti ter jih odvržemo v ustrezne posode, kontejnerje na deponijah, je dobrodošla, tako v počastitev svetovnega dneva Zelje, kakor tudi dneva za spremembe.
Očistiti celotno Mestno občino Slovenj Gradec.
Računamo na množično udeležbo vseh tistih prebivalcev Mestne občine Slovenj Gradec, ki jim je mar za čistočo in urejenost okolja, v katerem živimo.v katerem živimo.
DA
Mestna občina Slovenj Gradec
Povabljeni so vsa društva, organizacije, zavodi, podjetja ipd. v občini.
/
/
gp@slovenjgradec.si
ne
DOM UPOKOJENCEV PTUJ-ENOTA MURETINCI
MURETINCI 45A, GORIŠNICA
Podravska regija
PETEK- 14.4.2023
OD 9.00 DO 11.30
Starejši
Čistilna akcija
STANOVALCI, SVOJCI, ZAPOSLENI IN PROSTOVOLJCI LOKALNE SKUPNOSTI BOMO TEGA DNE SKUPAJ OČISTILI IN UREDILI OKOLICO ENOTE DOMA, DOMSKI PARK, GREDICE, POTKE, IN CELOTNO PODROČJE OKROG DOMSKEGA PARKA.
STANOVALCE VABIMO, DA POMAGAJO PO SVOJIH MOČEH, TAM, KJER ŠE ZMOREJO PRI UREJANJU DOMAČEGA DVORIŠČA, SAJ SO TU DOMA IN DOMA POSKRBIMO, DA NAM JE PRIJETNO IN UDOBNO.
SVOJCE VABIMO, DA NAM PRISTOPIJO NA POMOČ, SAJ VEDO, DA MNOGO STANOVALCEV NE ZMORE VEČ AKTIVNO SODELOVATI. ŠE POSEBEJ VABIMO TISTE SVOJCE, KI NAM LAHKO DELO OLEPŠATE S SVOJO GLASBENO DEJAVNOSTJO. OBISKI SVOJCEV BODO TAKO POTEKALI V ŠE LEPŠEM AMBIENTU.
ZAPOSLENI BOMO TEGA DNE SPREMENILI ORGANIZACIJO DELA IN NEKAJ NAS SE BO PREUSMERILO V AKCIJO UREJANJA OKOLICE, KI TUDI NAM PREDSTAVLJA IZZIV.
V AKCIJI BODO SODELOVALA LOKALNA DRUŠTVA, S KATERIMI SODELUJEMO IN BOMO NA TA NAČIN Z NJIMI ŠE UTRDILI NAŠE SODELOVANJE.
OSVEŠČANJE VSEH, DA SKOZI CELO LETO SKRBIMO ZA ČISTOČO NAŠEGA ŠIRŠEGA BIVALNEGA OKOLJA, DA NE MEČEMO ODPADKOV POVSOD AMPAK SAMO V ZATO NAMENJENE KOŠE.
PRIČAKUJEMO DO 50 PROSTOVOLJCEV
DA
JELKA SUŽNIK, VODJA ENOTE
DOM UPOKOJENCEV PTUJ-ENOTA MURETINCIi, DU MURETINCI, PGD MURETINCI, OŠ GORIŠNICA, VRTEC GORIŠNICA
Jelka Sužnik
051 288 572
jelkasuznik@domptuj.si
https://www.dom-upokojencev.si/
Z vrečko na sprehod
Murska Sobota
Pomurska regija
22.04.2023
9:45 - 13:00
Varstvo okolja
Čistilna akcija
DAN ZA SPREMEMBE 2023 V MURSKI SOBOTI.

Mestna občina Murska Sobota, Društvo Kreativne Mladine in KTD Dvorec Rakičan bodo organizirali mednarodno čistilno akcijo ob Svetovnem dnevu Zemlje, ki bo potekala od dvorca Rakičan do Soboškega jezera. Kreativci bomo poskrbeli za vrečke za smeti, zaščitne rokavice, malico in vodo. Bodi del spremembe in pokaži, da mladi lahko spreminjamo svet in skrbimo za spremembe v lokalni skupnosti!
Cilji dogodka so: skrb za okoljevarstvo s čiščenjem okolice Soboškega jezera, aktivna participacija mladih v lokalnem okolju, mreženje mladih in medgeneracijsko povezovanje, vključevanje lokalne skupnosti in ranljivih ciljnih skupin, skrb za zdravje in dobro počutje ter promocija Dneva za spremembe..
40-50
DA
Društvo kreativne mladine
Mestna občina Murska Sobota in Kulturno in turistično društvo Dvorec Rakičan
Marko Lenarčič
031702586
joinus.erasmusplus@gmail.com
https://www.facebook.com/kreativnamladina
SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA
OBČINA ČRENŠOVCI
Pomurska regija
1.4.2023
Od 8. do 12..ure
Narava
Čistilna akcija
Naj bo skrb za urejeno in čisto okolje naša skupna in stalna naloga, da skupaj očistimo nepravilno odložene odpadke in uredimo naše bivalno in delovno okolje. Akcija bo potekala v organizaciji vaških odborov. Vključeni bodo učenci obeh šol, društva in prostovoljci.
Urejena in čista občina
300
DA
OBČINA ČRENŠOVCI
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA, OŠ FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI
Lidija Brunec
025735751
lidija@obcina-crensovci.si
https://www.obcina-crensovci.si/objava/744828
Spomladansko čiščenje in urejanje okolja v Občini Črnomelj
Občina Črnomelj
Jugovzhodna Slovenija
18. 3. 2023
od 8:00 do 18:00
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Acija spomladanskega čiščenja in urejanja okolja ne bo namenjena zgolj čiščenju, temveč tudi urejanju in vzdrževanju okolice ter ekološkemu osveščanju o odlaganju komunalnih odpadkov.
Občina bo kot koordinator akcije priskrbela vreče in zaščitne rokavice, organizirala odvoz zbranih odpadkov in financirala malice za sodelujoča društva.
Prizadevanje za zmanjšanje lastnega škodljivega vpliva na okolje.
1.500
DA
Občina Črnomelj v sodelovanju z KS,Komunalo Črnomelj d.o.o.
Razna društva s sedežem v ObčiniČrnomelj, krajevne skupnosti, šole, vrtci,javni zavodi
Kristina Zajc
07 306 11 31
kristina.zajc@crnomelj.si
spletna stran Občine Črnomelj http://www.crnomelj.si/
Čistilna akcija Občine Gornji Petrovci
Občina Gornji Petrovci
Pomurska regija
15. 4. 2023
od 8.30 do 13.00
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Tradicionalna čistilna akcija Občine Gornji Petrovci bo v soboto, 15. aprila 2023, s pričetkom ob 8.30 uri, na običajnih zbirnih mestih po vaseh.

Čistilna akcija bo organizirana v želji, da se občani, predstavniki društev in ostalih organizacij ponovno povežemo ter s skupnimi močmi poskrbimo, da bo vsaka izmed 14 vasi Občine Gornji Petrovci lepša, bolj čista in urejena. Predvsem pa da bo rezultat opravljenega dela v zadovoljstvo in ponos vsem, ki tukaj živimo ter se zavzemamo za bolj čisto, zdravo okolje in ohranjanje čudovite goričke pokrajine, ki nas obdaja.


Skrb za okolje, medgeneracijsko druženje in povezovanje.
300
DA
Občina Gornji Petrovci
Krajevne in vaške skupnosti Občine Gornji Petrovci
Jasmina Lebar
02 556 90 07
jasmina.lebar@gornji-petrovci.si
https://www.gornji-petrovci.si/
Čistilna akcija 2023
Občina Muta in njena okolica
Koroška regija
15. 4. 2023
9:00-12:00
Narava
Čistilna akcija
Občina Muta skupaj z Društvom tabornikov Rod bistrega potoka Muta v letu 2023 organizira čistilno akcijo. Pričetek čistilne akcije je v soboto, 15. 4. 2023, ob 9. uri pred občinsko stavbo, kjer bo tudi zakluček akcije ob 12. uri.
Očistimo Muto
50-100
DA
Občina Muta
Društvo tabornikov Rod bistrega potoka Muta
Nadja Pušnik
(02)8879600
obcina.muta@muta.si
https://www.muta.si/
SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Savinjska regija
SOBOTA 15.APRIL 2023
OD 8.00 DO 11.00
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Vabljeni občanke in občani občine Šmartno ob Paki, članice in člani društev in klubov, ter prostovoljke in prostovoljci na urejanje okolice in čiščenje območij ob pešpoteh, prometnicah in vodotokih.
Čiščenje okolja, da bo življenje v naši okolici prijetnejše.
150
DA
Občina Šmartno ob Paki
Vaške skupnosti, društva in klubi
/
038984950
obcina.smartno@siol.net
https://www.smartnoobpaki.si/
Tradicionalna 24. čistilna akcija v občini Vodice
Občina Vodice
Osrednjeslovenska regija
1. 4. 2023
9. - 12. ure
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Čisto in zdravo naravno okolje je plod odgovornega odnosa vsakega posameznika in truda mnogih prostovoljcev. S pričetkom pomladi so v številnih krajih po Sloveniji organizirane spomladanske čistilne akcije. V občini Vodice jih že vrsto let prirejamo v sodelovanju s prostovoljnimi gasilskimi društvi in Javnim podjetjem Komunala Vodice.

Udeleženci se bomo zbrali 1. aprila 2023, na enem od zbirnih mest (na parkirišču ob Kulturnem domu Vodice ali pred gasilskimi domovi v Zapogah, Repnjah, Polju, Bukovici in Kosezah), kjer bo vsak udeleženec prejel osnovna zaščitna sredstva (rokavice), vrečke za smeti ter simbolično darilo Občine Vodice. Koordinatorji posameznih zbirnih mest so območna prostovoljna gasilska društva. Čistili bomo predvsem ceste, vodovarstvena območja in gozdne poti. Čistilni akciji bo sledila še pogostitev. Z vašim trudom bomo tudi letos ustvarili lepše in zdravju prijaznejše okolje.
Čisto in zdravo naravno okolje.
200-250
DA
Občina Vodice (protokol-kabinet župana)
PGD Vodice, PGD Repnje-Dobruša, PGD Bukovica-Utik, PGD Polje, PGD Šinkov Turn, PGD Zapoge
Darja Meglič
041 767 243
protokol@vodice.si
https://vodice.si/objava/739829
Očistimo Kočevsko 2023
občini Kočevje in Kostel
Jugovzhodna Slovenija
25.3.2023
od 9. ure dalje
Varstvo okolja
Čistilna akcija
V sodelovanju Občin Kočevje in Kostel, Komunale Kočevje, številnih izobraževalnih institucij, zavodov, društev in podjetij bo izvedena tradicionalna čistilna akcija Očistimo Kočevsko, ki združuje več sto sodelujočih v želji, da se Kočevsko ohrani zeleno.
Pobrati odpadke vzdolž cest, sanirati manjša vaška odlagališča in osveščati, da odpadki ne sodijo v naravi
600
DA
Komunala Kočevje, d.o.o.
Občini Kočevje in Kostel, Zavod za gozdove, šole, zavodi, društva, krajevne skupnosti, podjetja
Saša Kljun
01/8950340
sasa.kljun@komunala-kocevje.si
spletna stran in FB profila Komunale in Občine Kočevje
TRADICIONALNA PROSTOVOLJNA ČISTILNA AKCIJA
OBMOČJE CELOTNE OBČINE DRAVOGRAD
Koroška regija
1. april 2023
8.00 do 13. ure
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Spomladanska čistilna akcija, ki bo potekala na celotnem območju občine Dravograd.

Čiščenje razpršenih komunalnih odpadkov v naseljih občine, predvsem ob sprehajalnih in kolesarskih poteh, ob lokalnih, državnih in gozdnih cestah ter bregovih rek.
Očistiti našo občino in pokazati, da nam je mar v kakšnem okolju živimo ter s sodelovanjem v akciji opomniti tiste, ki se tega še ne zavedajo.
400 do 600 udeležencev
DA
OBČINA DRAVOGRAD
Koroška ribiška družina, Lovska družina, kulturna, športna društva, prostovoljna gasilska društva, druga društva in organizacije, javni zavodi, občani
Dominika Knez
031 606 908
dominika.knez@dravograd.si
www.dravograd.si
Pomlad v Mostah
Okolica Tržnice Moste
Osrednjeslovenska regija
20.4.2023
15:00-18:00
Varstvo okolja
Čistilna akcija
V soboto 20.4. bomo v sklopu Dneva za spremembe na Tržnici Moste in njeni bližnji okolici očistili javne površine ter pripravili na pomlad dva javna kotička. 🙂
Medsosedsko druženje in skrb za okolje bosta tokrat glavna namena naše akcije. Združili bomo prijetno s koristnim! 🙂
10
DA
Združenje Sezam, Mladinska postaja Moste
Povabili bomo okoliške organizacije k udeležbi v akcijo.
Maruša Jarc
040 871 421
marusa.jarc3@gmail.com
https://www.facebook.com/MladinskaPostajaMoste
ZA DOBRO NARAVE
Okolica vrtca Ruše in vrtca Bistrica ob Dravi
Podravska regija
14. 4. 2023
9.30 - 11.00
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Otroci skupin drugega starostnega obdobja si bodo na ta dan nataknili rokavice, vzeli vrečke in se podali v okolico vrtca, po poteh, kjer gredo običajno na sprehod in poskrbeli, da morebitne smeti poberejo in jih odnesejo v keson.
Prispevati, da bo okolica vrtca čista.
0
DA
Vrtec Ruše in Vrtec Bistrica ob DrAvi
/
Simona Kostrevc
026616181
vrtec.osmbjg@guest.arnes.si
https://www.glazer.si/vrtecruse/
Migrantska pot KRAŠKI ROB
Podgorje
Obalno-kraška regija
15.04.2023
9- 14h
Narava
Čistilna akcija
Čiščenje migrantkih poti ob KRAŠKEM ROBU.
Povezovanje prostovoljci - krajani- stanovalci NCDR
10- 20
DA
Vesna Keošlin Grlj
Park Istra, krajani Podgorja in stanovalci NCDR
Vesna Krošlin Grlj
051361 558
vesna.kroslingrlj@gmail.com
/
Spomladanska čistilna akcija v Občini Prebold
Prebold z okolico
Savinjska regija
1. 4. 2023
od 8. do 12. ure
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Spomladanska čistilna akcija v Občini Prebold ni namenjena le čiščenju, temveč tudi urejanju in vzdrževanju okolice ter ekološkemu osveščanju o odlaganju komunalnih odpadkov.
Občina bo kot koordinator akcije priskrbela vreče za smeti ter financirala malice za sodelujoče.
Čisto in urejeno okolje
300
DA
Občina Prebold
Lokalna društva
Občina Prebold
03 703 64 00
obcina@prebold.si
https://www.mojaobcina.si/prebold/novice/pomladna-cistilna-akcija-v-obcini-prebold---142023.html
Čistilna akcija na območju Mestne občine Ptuj
Ptuj
Podravska regija
15. 4. 2023
8-14
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Mestna občina Ptuj bo tudi v letošnjem letu, in sicer 15. 4. 2023 organizirala izvedbo čistilne akcije, kot vsako leto poprej. Cilj akcije je predvsem ozavestiti občane o pravilnem ravnanju z odpadki.
Čiščenje okolice Mestne občine Ptuj in ozaveščanje občanov o pravilnem ravnanju z odpadki
400-500 ljudi
DA
Mestna občina Ptuj
občinski javni zavodi, šole, vrtci, društva
Aleš Lešnik
070710527
ales.lesnik@ptuj.si
https://www.ptuj.si/
Spreminjamo ravne - Čistilna akcija
Ravne na Koroškem
Koroška regija
22.4.2023
8.00-13.00
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Občina Ravne na Koroškem se bo letos pridružila vseslovenski
akciji »Dan za spremembe«, ki ga že štirinajsto leto
organizira Slovenska filantropija – Združenje za promocijo
prostovoljstva in tudi Društvo Projekt Človek, Regijski sprejemni center Ravne, se bomo Občini Ravne pri tem pridružili.

V soboto, 15. aprila 2023, bomo torej skupaj s prostovoljci
širili sporočilo Za(čutimo) dobro

V okviru »Dneva za spremembe – Za(čutimo) dobro in dneva
za zdravje bo organiziranih več različnih akcij:
☼ OBČINSKA ČISTILNA AKCIJA
Akcija bo potekala od 8. do 11. ure na različnih lokacijah.
☼ SREČANJE OB STOJNICI
Stojnice z različnimi organizacijami in društvi, ki delujejo na
prostovoljstvu in nudijo nasvete o zdravju, bodo potekale od
11. do 13. ure na Mestni tržnici Ravne.
☼ Spremljevalni kulturni program otrok Vrtca Ravne ter
osnovnih šol in Damjana Ziha. Nagovoril nas bo župan dr.
Tomaž Rožen.
širiti dobro
16
DA
Občina Ravne na Koroškem
vrtci, šole, vojska, različna društva
Mateja Kaplan
051637267
sc.ravne@projektclovek.si
.....
Polepšajmo svoje okolje
Savsko naselje - okolica DC Šent Ljubljana in knjižnice savsko naselje
Osrednjeslovenska regija
12.4.2023
11:00 - 13:00
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Uporabniki in zaposleni v DC Ljubljana bomo izvedli čistilno akcijo v okolici dnevnega centra Šent Ljubljana, bližnjega otroškega igrišča in knjižnice v savskem naselju. Okolico dnevnega centra bomo polepšali tudi na tak način, da bomo prebarvali in postavili klopi pred dnevnim centrom, ki so namenjene druženju naših uporabnikov, ter presadili naše rože.
Skrb za okolje, solidarnost in povezovanje
10-15
DA
ŠENT
/
Sara Dimnik, svetovalka I
01 230 78 41
svetovalka.dc-lj@sent.si
https://www.sent.si/
Očistimo pohodniške poti
Slovenj Gradec
Koroška regija
15.4.2023
od 9.00 do 14.00
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Na organizirano pomladno čiščenje pohodniških poti bomo poleg svojih članov povabili vse, ki želijo sodelovati pri takih akcijah, pa ne vedo, kje in kako bi začeli, da se vključijo in prispevajo svoj kamenček v mozaik za našo lepo in urejeno okolico, s poudarkom pa pohodniških poteh.
Očistiti želimo pohodne poti.
10-20
DA
Turistično društvo Slovenj Gradec
Mladinski svet Slovnej Gradec
Evgeniija Cesar
031719457
evgenija.cesar@gmail.com
fb
Mladi za boljši jutri
Slovenj Gradec
Koroška regija
16.4.2023
10.00 - 15.09
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Na prelomu pomladi vabimo vse naravoljube, da se nam pridružijo na čistilni akciji po slovenjgraških gozdovih in pešpoteh, ki je nastala v sodelovanju mladinskih društev mestne občine Slovenj Gradec.
Akcija bo potekala na štirih trasah (Tičnica, Dobrava, Rahtel in S8). Zbrali se bomo pred Habitatom (Partizanska pot 12), od koder bomo v skupinah nadaljevali našo čistilno pot. Čiščenje našega prelepega mesta in njegove okolice bomo zaključili pred MKC Slovenj Gradec okoli 14.00, kjer nas bo pričakalo kosilo za vse udeležence (za kosilo je obvezna predhodna prijava oziroma izpolnitev obrazca).
Za tiste neutrudne se bo akcija nadaljevala popoldne z urejanjem okolice Habitata.

zbor: 10:00 (HABitat)
kosilo: 14:00 (Mkc Slovenj Gradec)

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da izpolnite obrazec na sledeči povezavi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTWq8lMTcpS0dkQlEgh29zed3tZB1ve7CEH8b96zRHsH_vWg/viewform

S seboj lahko prinesete rokavice in vrečke za smeti.

Veselimo se druženja z vami. Mladi za boljši jutri!

Se vidimo ??
Druženje mladinskih društev ob čiščenju njihovega mesta.
20
DA
Mladinska društva mestne občine Slovenj Gradec
Dnevna soba studio, Društvo tabornikov Rod Severni Kurir Slovenj Gradec, Slackline Slovenj Gradec, Roots in the woods festival, Turistično društvo Slovenj Gradec, Društvo skate park Slovenj Gradec in Društvo Crazy for life
Valentina Vušnik
049635655
drustvo.mad@gmail.com
https://facebook.com/events/s/mladi-za-boljsi-jutri/1378269136347989/
Dobro za naravo, dobro za nas
Smrekec, Grosuplje
Osrednjeslovenska regija
14. 4. 2023
13.00 - 15.00
Otroci in mladi
Čistilna akcija
Skrb za naravo in okolje je ključna za zagotavljanje boljšega sveta za nas in za prihodnje generacije. Tako bomo petkovo popoldne izkoristili za to, da se povežemo in s skupnimi močmi naredimo nekaj dobrega za naravo (kot tudi za nas). Po koncu čistilne akcije sledi manjša pogostitev, kjer bomo okusili romsko kulinariko.
Skrbeti za čisto okolje in spodbujati medkulturno, medvrstniško in medgeneracijsko povezovanje.
10
DA
VNRC Smrekec
/
Tjaša Franko
/
tjasa.franko@csod.si
/
Sobivamo v čistem okolju
Snežniška 5 in Aškerčeva 12 v Ljubljani
Osrednjeslovenska regija
14. 4. 2023
med 10. in 12. uro
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Na področju fakultet ob Aškerčevi cesti v Ljubljani, se nahaja parkovna površina ob Rimskem zidu. Ta je pomembno stičišče srečevanja med študenti, zaposlenimi na fakultetah in ostalimi mimoidočimi. Gre za prijetno in s soncem obsijano površino, ki pa je pogosto žal zaznamovana z nečistočo in odpadki. Cilj akcije je, da se vsi deležniki povežemo in skupaj uredimo tako dragocen javni prostor.
Ureditev parka in okolice fakultet ob Rimskem zidu v Ljubljani
50
DA
Naravoslovnotehniška fakulteta UL
Helena Zalar
01/200 32 39
helena.zalar@ntf.uni-lj.si
www.ntf.uni-lj.si
Čistilna akcija Sklada Silva
vasica Fijeroga (zaledje Kopra)
Obalno-kraška regija
15.4.2023
10h - 11h
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Zaposleni in uporabniki, ki so osebe s posebnimi potrebami bomo počistili okolico vasi Fijeroga. Smeti bomo zbrali in jih pripravili za odvoz. Tako bomo poskrbeli, da bo naša okolica bolj čista in zdrava.
Povezovanje, sodelovanje, ozaveščanje in druženje
1
DA
Sklad Silva - društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami
/
Irena Alavanja
040 841 440
irena.alavanja@gmail.com
/
Čiščenje okolja
Veščica
Pomurska regija
15.04.2023
9:00-11:00
Varstvo okolja
Čistilna akcija
V okviru Dneva za spremembe, bomo izvedli še 2. del čistilne akcije. Pobirali bomo smeti ob državni cesti Veščica-Stročja vas. Akcije se bodo udeležili zaposleni iz občinske uprave in režijskega obrata Občine Razkrižje ter drugi. Posebej pa vabljeni k sodelovanju prebivalci zgornjega dela Veščice.
V sklopu akcije želimo očistiti ob eni bolj prometnih poti v občini.
20
DA
Občina Razkrižje
Turistično narodopisno društvo Razkrižje
Tadeja Ivanušič
041878448
tic@razkrizje.si
www.razkrizje.si
Velika očiščevalna akcija
Vpadnice v Velenje in po mestu
Savinjska regija
13. april
8.00-13.00
Varstvo okolja
Čistilna akcija
13. aprila bomo med 8.-13.00 uro organizirali veliko očiščevalno akcijo (zbor je ob 8.00 za Mestno občino Velenje). K sodelovanju smo povabili tudi Komunalno podjetje Velenje in prostovoljce, ter naše javne zavode.
Spodbujanje varovanja okolja, prostovoljne akcije, spoštovanje mesta ...
Več 100
DA
Mestna občina Velenje
Komunalno podjetje Velenje in velenjski javni zavodi, društva, prostovoljci
Bojan Prelovšek
051303530
bojan.prelovsek@velenje.si
www.velenje.si
Očistimo svoje okolje
Vse slovenska akcija
Pomurska regija
15.april
1-2 uri dopoldan ali popoldan
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Zainteresirani posameznik bo prijavil svojo skupino (število udeležencev) in lokacijo, kjer bi se skupina odločila očistiti okolje. To je lahko pot, kjer se radi sprehajajo, pohod na ljubši hrib ali v širši okolici hiše oz. stanovanja. Z lokacijami bomo vedeli, kje so bile akcije izvedene in bomo po koncu akcije izdelali tudi infografiko, kje vse smo bili dejavni. Po uspešni prijavi boste voditelji skupin dobili navodila, kako organizirati svojo skupino in pravilno ločiti smeti. Po akciji bomo voditelje skupin prosili, če nam lahko pošljejo skupinsko fotografijo skupine, smeti, ki so jih nabrali, in vtise, ki so jih skupaj doživeli.
Z akcijo želimo mlade in njihov ožji krog seznaniti s problematiko onesnaženosti okolja, ki ga moramo ohraniti tudi za prihodnje generacije. Prav tako pa bomo z akcijo spodbujali preživljanje prostega časa in gibanje v naravi in s tem spodbujali zdrav življenjski slog.
100
DA
Mlada Karitas Slovenija
Ekologi brez meja (podpora pri promociji)
Daša Štalc
040 716 041
dasa.stalc@karitas.si
https://youngcaritas.si/ocistimo-svoje-okolje/
Očistimo svoje okolje
Vse slovenska akcija
Podravska regija
15.april
1-2 uri dopoldan ali popoldan
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Zainteresirani posameznik bo prijavil svojo skupino (število udeležencev) in lokacijo, kjer bi se skupina odločila očistiti okolje. To je lahko pot, kjer se radi sprehajajo, pohod na ljubši hrib ali v širši okolici hiše oz. stanovanja. Z lokacijami bomo vedeli, kje so bile akcije izvedene in bomo po koncu akcije izdelali tudi infografiko, kje vse smo bili dejavni. Po uspešni prijavi bodo voditelji skupin dobili dodatna navodila, ki jih bodo pomagaja pri organiziranju svoje skupine in ločevanju odpadkov.Po akciji bomo voditelje skupin prosili, če nam lahko pošljejo skupinsko fotografijo skupine, smeti, ki so jih nabrali, in vtise, ki so jih skupaj doživeli.
Z akcijo želimo mlade in njihov ožji krog seznaniti s problematiko onesnaženosti okolja, ki ga moramo ohraniti tudi za prihodnje generacije. Prav tako pa bomo z akcijo spodbujali preživljanje prostega časa in gibanje v naravi in s tem spodbujali zdrav življenjski slog.
100
DA
Mlada Karitas Slovenija
Ekologi brez meja (podpora pri promociji)
Daša Štalc
040 716 041
dasa.stalc@karitas.si
https://youngcaritas.si/ocistimo-svoje-okolje/
Očistimo svoje okolje
Vse slovenska akcija
Koroška regija
15.april
1-2 uri dopoldan ali popoldan
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Zainteresirani posameznik bo prijavil svojo skupino (število udeležencev) in lokacijo, kjer bi se skupina odločila očistiti okolje. To je lahko pot, kjer se radi sprehajajo, pohod na ljubši hrib ali v širši okolici hiše oz. stanovanja. Z lokacijami bomo vedeli, kje so bile akcije izvedene in bomo po koncu akcije izdelali tudi infografiko, kje vse smo bili dejavni. Po uspešni prijavi bodo voditelji skupin dobili dodatna navodila, ki jih bodo pomagaja pri organiziranju svoje skupine in ločevanju odpadkov.Po akciji bomo voditelje skupin prosili, če nam lahko pošljejo skupinsko fotografijo skupine, smeti, ki so jih nabrali, in vtise, ki so jih skupaj doživeli.
Z akcijo želimo mlade in njihov ožji krog seznaniti s problematiko onesnaženosti okolja, ki ga moramo ohraniti tudi za prihodnje generacije. Prav tako pa bomo z akcijo spodbujali preživljanje prostega časa in gibanje v naravi in s tem spodbujali zdrav življenjski slog.
100
DA
Mlada Karitas Slovenija
Ekologi brez meja (podpora pri promociji)
Daša Štalc
040 716 041
dasa.stalc@karitas.si
https://youngcaritas.si/ocistimo-svoje-okolje/
Očistimo svoje okolje
Vse slovenska akcija
Savinjska regija
15.april
1-2 uri dopoldan ali popoldan
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Zainteresirani posameznik bo prijavil svojo skupino (število udeležencev) in lokacijo, kjer bi se skupina odločila očistiti okolje. To je lahko pot, kjer se radi sprehajajo, pohod na ljubši hrib ali v širši okolici hiše oz. stanovanja. Z lokacijami bomo vedeli, kje so bile akcije izvedene in bomo po koncu akcije izdelali tudi infografiko, kje vse smo bili dejavni. Po uspešni prijavi bodo voditelji skupin dobili dodatna navodila, ki jih bodo pomagaja pri organiziranju svoje skupine in ločevanju odpadkov.Po akciji bomo voditelje skupin prosili, če nam lahko pošljejo skupinsko fotografijo skupine, smeti, ki so jih nabrali, in vtise, ki so jih skupaj doživeli.
Z akcijo želimo mlade in njihov ožji krog seznaniti s problematiko onesnaženosti okolja, ki ga moramo ohraniti tudi za prihodnje generacije. Prav tako pa bomo z akcijo spodbujali preživljanje prostega časa in gibanje v naravi in s tem spodbujali zdrav življenjski slog.
50
DA
Mlada Karitas Slovenija
Ekologi brez meja (podpora pri promociji)
Daša Štalc
040 716 041
dasa.stalc@karitas.si
https://youngcaritas.si/ocistimo-svoje-okolje/
Očistimo svoje okolje
Vse slovenska akcija
Zasavska regija
15.april
1-2 uri dopoldan ali popoldan
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Zainteresirani posameznik bo prijavil svojo skupino (število udeležencev) in lokacijo, kjer bi se skupina odločila očistiti okolje. To je lahko pot, kjer se radi sprehajajo, pohod na ljubši hrib ali v širši okolici hiše oz. stanovanja. Z lokacijami bomo vedeli, kje so bile akcije izvedene in bomo po koncu akcije izdelali tudi infografiko, kje vse smo bili dejavni. Po uspešni prijavi bodo voditelji skupin dobili dodatna navodila, ki jih bodo pomagaja pri organiziranju svoje skupine in ločevanju odpadkov.Po akciji bomo voditelje skupin prosili, če nam lahko pošljejo skupinsko fotografijo skupine, smeti, ki so jih nabrali, in vtise, ki so jih skupaj doživeli.
Z akcijo želimo mlade in njihov ožji krog seznaniti s problematiko onesnaženosti okolja, ki ga moramo ohraniti tudi za prihodnje generacije. Prav tako pa bomo z akcijo spodbujali preživljanje prostega časa in gibanje v naravi in s tem spodbujali zdrav življenjski slog.
50
DA
Mlada Karitas Slovenija
Ekologi brez meja (podpora pri promociji)
Daša Štalc
040 716 041
dasa.stalc@karitas.si
https://youngcaritas.si/ocistimo-svoje-okolje/
Očistimo svoje okolje
Vse slovenska akcija
Posavska regija
15.april
1-2 uri dopoldan ali popoldan
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Zainteresirani posameznik bo prijavil svojo skupino (število udeležencev) in lokacijo, kjer bi se skupina odločila očistiti okolje. To je lahko pot, kjer se radi sprehajajo, pohod na ljubši hrib ali v širši okolici hiše oz. stanovanja. Z lokacijami bomo vedeli, kje so bile akcije izvedene in bomo po koncu akcije izdelali tudi infografiko, kje vse smo bili dejavni. Po uspešni prijavi bodo voditelji skupin dobili dodatna navodila, ki jih bodo pomagaja pri organiziranju svoje skupine in ločevanju odpadkov.Po akciji bomo voditelje skupin prosili, če nam lahko pošljejo skupinsko fotografijo skupine, smeti, ki so jih nabrali, in vtise, ki so jih skupaj doživeli.
Z akcijo želimo mlade in njihov ožji krog seznaniti s problematiko onesnaženosti okolja, ki ga moramo ohraniti tudi za prihodnje generacije. Prav tako pa bomo z akcijo spodbujali preživljanje prostega časa in gibanje v naravi in s tem spodbujali zdrav življenjski slog.
50
DA
Mlada Karitas Slovenija
Ekologi brez meja (podpora pri promociji)
Daša Štalc
040 716 041
dasa.stalc@karitas.si
https://youngcaritas.si/ocistimo-svoje-okolje/
Očistimo svoje okolje
Vse slovenska akcija
Jugovzhodna Slovenija
15.april
1-2 uri dopoldan ali popoldan
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Zainteresirani posameznik bo prijavil svojo skupino (število udeležencev) in lokacijo, kjer bi se skupina odločila očistiti okolje. To je lahko pot, kjer se radi sprehajajo, pohod na ljubši hrib ali v širši okolici hiše oz. stanovanja. Z lokacijami bomo vedeli, kje so bile akcije izvedene in bomo po koncu akcije izdelali tudi infografiko, kje vse smo bili dejavni. Po uspešni prijavi bodo voditelji skupin dobili dodatna navodila, ki jih bodo pomagaja pri organiziranju svoje skupine in ločevanju odpadkov.Po akciji bomo voditelje skupin prosili, če nam lahko pošljejo skupinsko fotografijo skupine, smeti, ki so jih nabrali, in vtise, ki so jih skupaj doživeli.
Z akcijo želimo mlade in njihov ožji krog seznaniti s problematiko onesnaženosti okolja, ki ga moramo ohraniti tudi za prihodnje generacije. Prav tako pa bomo z akcijo spodbujali preživljanje prostega časa in gibanje v naravi in s tem spodbujali zdrav življenjski slog.
50
DA
Mlada Karitas Slovenija
Ekologi brez meja (podpora pri promociji), Župnijska Karitas
Daša Štalc
040 716 041
dasa.stalc@karitas.si
https://youngcaritas.si/ocistimo-svoje-okolje/
Očistimo svoje okolje
Vse slovenska akcija
Osrednjeslovenska regija
15.april
1-2 uri dopoldan ali popoldan
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Zainteresirani posameznik bo prijavil svojo skupino (število udeležencev) in lokacijo, kjer bi se skupina odločila očistiti okolje. To je lahko pot, kjer se radi sprehajajo, pohod na ljubši hrib ali v širši okolici hiše oz. stanovanja. Z lokacijami bomo vedeli, kje so bile akcije izvedene in bomo po koncu akcije izdelali tudi infografiko, kje vse smo bili dejavni. Po uspešni prijavi bodo voditelji skupin dobili dodatna navodila, ki jih bodo pomagaja pri organiziranju svoje skupine in ločevanju odpadkov.Po akciji bomo voditelje skupin prosili, če nam lahko pošljejo skupinsko fotografijo skupine, smeti, ki so jih nabrali, in vtise, ki so jih skupaj doživeli.
Z akcijo želimo mlade in njihov ožji krog seznaniti s problematiko onesnaženosti okolja, ki ga moramo ohraniti tudi za prihodnje generacije. Prav tako pa bomo z akcijo spodbujali preživljanje prostega časa in gibanje v naravi in s tem spodbujali zdrav življenjski slog.
50
DA
Mlada Karitas Slovenija
Ekologi brez meja (podpora pri promociji), Župnijska Karitas
Daša Štalc
040 716 041
dasa.stalc@karitas.si
https://youngcaritas.si/ocistimo-svoje-okolje/
Očistimo svoje okolje
Vse slovenska akcija
Gorenjska regija
15.april
1-2 uri dopoldan ali popoldan
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Zainteresirani posameznik bo prijavil svojo skupino (število udeležencev) in lokacijo, kjer bi se skupina odločila očistiti okolje. To je lahko pot, kjer se radi sprehajajo, pohod na ljubši hrib ali v širši okolici hiše oz. stanovanja. Z lokacijami bomo vedeli, kje so bile akcije izvedene in bomo po koncu akcije izdelali tudi infografiko, kje vse smo bili dejavni. Po uspešni prijavi bodo voditelji skupin dobili dodatna navodila, ki jih bodo pomagaja pri organiziranju svoje skupine in ločevanju odpadkov.Po akciji bomo voditelje skupin prosili, če nam lahko pošljejo skupinsko fotografijo skupine, smeti, ki so jih nabrali, in vtise, ki so jih skupaj doživeli.
Z akcijo želimo mlade in njihov ožji krog seznaniti s problematiko onesnaženosti okolja, ki ga moramo ohraniti tudi za prihodnje generacije. Prav tako pa bomo z akcijo spodbujali preživljanje prostega časa in gibanje v naravi in s tem spodbujali zdrav življenjski slog.
50
DA
Mlada Karitas Slovenija
Ekologi brez meja (podpora pri promociji), Župnijska Karitas
Daša Štalc
040 716 041
dasa.stalc@karitas.si
https://youngcaritas.si/ocistimo-svoje-okolje/
Očistimo svoje okolje
Vse slovenska akcija
Primorsko-notranjska regija
15.april
1-2 uri dopoldan ali popoldan
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Zainteresirani posameznik bo prijavil svojo skupino (število udeležencev) in lokacijo, kjer bi se skupina odločila očistiti okolje. To je lahko pot, kjer se radi sprehajajo, pohod na ljubši hrib ali v širši okolici hiše oz. stanovanja. Z lokacijami bomo vedeli, kje so bile akcije izvedene in bomo po koncu akcije izdelali tudi infografiko, kje vse smo bili dejavni. Po uspešni prijavi bodo voditelji skupin dobili dodatna navodila, ki jih bodo pomagaja pri organiziranju svoje skupine in ločevanju odpadkov.Po akciji bomo voditelje skupin prosili, če nam lahko pošljejo skupinsko fotografijo skupine, smeti, ki so jih nabrali, in vtise, ki so jih skupaj doživeli.
Z akcijo želimo mlade in njihov ožji krog seznaniti s problematiko onesnaženosti okolja, ki ga moramo ohraniti tudi za prihodnje generacije. Prav tako pa bomo z akcijo spodbujali preživljanje prostega časa in gibanje v naravi in s tem spodbujali zdrav življenjski slog.
50
DA
Mlada Karitas Slovenija
Ekologi brez meja (podpora pri promociji), Župnijska Karitas
Daša Štalc
040 716 041
dasa.stalc@karitas.si
https://youngcaritas.si/ocistimo-svoje-okolje/
Očistimo svoje okolje
Vse slovenska akcija
Goriška regija
15.april
1-2 uri dopoldan ali popoldan
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Zainteresirani posameznik bo prijavil svojo skupino (število udeležencev) in lokacijo, kjer bi se skupina odločila očistiti okolje. To je lahko pot, kjer se radi sprehajajo, pohod na ljubši hrib ali v širši okolici hiše oz. stanovanja. Z lokacijami bomo vedeli, kje so bile akcije izvedene in bomo po koncu akcije izdelali tudi infografiko, kje vse smo bili dejavni. Po uspešni prijavi bodo voditelji skupin dobili dodatna navodila, ki jih bodo pomagaja pri organiziranju svoje skupine in ločevanju odpadkov.Po akciji bomo voditelje skupin prosili, če nam lahko pošljejo skupinsko fotografijo skupine, smeti, ki so jih nabrali, in vtise, ki so jih skupaj doživeli.
Z akcijo želimo mlade in njihov ožji krog seznaniti s problematiko onesnaženosti okolja, ki ga moramo ohraniti tudi za prihodnje generacije. Prav tako pa bomo z akcijo spodbujali preživljanje prostega časa in gibanje v naravi in s tem spodbujali zdrav življenjski slog.
50
DA
Mlada Karitas Slovenija
Ekologi brez meja (podpora pri promociji), Župnijska Karitas
Daša Štalc
040 716 041
dasa.stalc@karitas.si
https://youngcaritas.si/ocistimo-svoje-okolje/
Očistimo svoje okolje
Vse slovenska akcija
Obalno-kraška regija
15.april
1-2 uri dopoldan ali popoldan
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Zainteresirani posameznik bo prijavil svojo skupino (število udeležencev) in lokacijo, kjer bi se skupina odločila očistiti okolje. To je lahko pot, kjer se radi sprehajajo, pohod na ljubši hrib ali v širši okolici hiše oz. stanovanja. Z lokacijami bomo vedeli, kje so bile akcije izvedene in bomo po koncu akcije izdelali tudi infografiko, kje vse smo bili dejavni. Po uspešni prijavi bodo voditelji skupin dobili dodatna navodila, ki jih bodo pomagaja pri organiziranju svoje skupine in ločevanju odpadkov.Po akciji bomo voditelje skupin prosili, če nam lahko pošljejo skupinsko fotografijo skupine, smeti, ki so jih nabrali, in vtise, ki so jih skupaj doživeli.
Z akcijo želimo mlade in njihov ožji krog seznaniti s problematiko onesnaženosti okolja, ki ga moramo ohraniti tudi za prihodnje generacije. Prav tako pa bomo z akcijo spodbujali preživljanje prostega časa in gibanje v naravi in s tem spodbujali zdrav življenjski slog.
50
DA
Mlada Karitas Slovenija
Ekologi brez meja (podpora pri promociji), Župnijska Karitas
Daša Štalc
040 716 041
dasa.stalc@karitas.si
https://youngcaritas.si/ocistimo-svoje-okolje/
Očiščevalna akcija občine Šoštanj
Vseh 9 krajevnih skupnosti občine Šoštanj
Savinjska regija
22.4.2023
9:00 - 12:00
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Tradicionalna pomladna očiščevalna akcija občine Šoštanj skupaj z vsemi krajevnimi skupnostmi bo letos potekala v sklopu Dneva za spremembe. S to prostovoljsko akcijo, v kateri bodo lahko sodelovali vsi občani in vsa društva v občini, želimo ozavestiti širšo javnost o pomenu varstva narave in o skrbi za le-to.
Ozaveščanje, sodelovanje, druženje, povezovanje, čistejše okolje
cca. 500
DA
Občina Šoštanj
Številna društva občine Šoštanj in vseh 9 krajevnih skupnosti
Tjaša Rehar
03 8984 315
tjasa.rehar@sostanj.si
https://www.sostanj.si/
Urejanje ruskega kegljišča in senzorne poti
Vukovski dol 30
Podravska regija
14.4.2023
9.00-12.00 ure
Starejši
Čistilna akcija
Z združenimi moči bomo uredili rusko kegljišče v okolici našega Doma. Pripravili bomo pa tudi zunanjo senzorno pot za ponovno uporabo.
Medsebojno sodelovanje, povezovanje, priprava okolice za ponovno uporabo.
15
DA
Dom starejših Idila
Dom starejših Idila
Špela Lubej
051245629
dt@dsidila.si
fb stran: dom starejših Idila
Čistilna akcija Krajevne skupnosti Naklo, Logatec
zbor pred Občino Logatec
Osrednjeslovenska regija
15. 4. 2023
od 8.30 do 11.30 ure
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Krajevna skupnost Naklo iz Logatca bo izvedla čistilno akcijo za področje krajevne skupnosti Naklo.
Skrb za čisto in prijetno naravno okolje je pomemben element našega vsakdana in na nas je, da s skupnimi močmi poskrbimo za okolje v katerem živimo.
30
DA
Krajevna skupnost Naklo
Akcijo podpira Občina Logatec
Jelka Kožman - tajnica KS Naklo
030 435 924
ksnaklo@obcina-logatec.si
https://www.facebook.com/KSNaklo/ in https://www.mojaobcina.si/logatec/
Čistilna akcija Krajevne skupnosti Vrh Svetih Treh Kraljev, Logatec
zbor pred podružnično OŠ Vrh Svetih Treh Kraljev
Osrednjeslovenska regija
15. 4. 2023
od 9. do 13. ure
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Krajani bodo izvedli čistilno akcijo po javnih prometnih poteh.
Poskrbeti za čisto, prijetno in varno okolje v katerem živimo.
20
DA
KS skupaj s ŠKD Vrh Svetih Treh Kraljev
akcijo podpira Občina Logatec
Krvina Janez - predsednik KS Vrh Svetih Treh Kraljev
041 966 565
ksvrhsvetihtrehkraljev@obcina-logatec.si
https://www.mojaobcina.si/logatec/
Čistilna akcija Krajevne skupnosti Hotedršica, Logatec
zbor pred staro OŠ
Osrednjeslovenska regija
15. 4. 2023
od 9. do 13. ure
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Prostovoljci bodo čistili sprehajalne poti, okolico glavnih in krajevnih cest.
Poskrbeti za čisto, prijetno in varno okolje v katerem živimo.
30
DA
Krajevne skupnosti Hotedršica
Akcijo podpira Občina Logatec
Jožica Runik - članica KS Hotedršica
051 335 021
i.spacapan@siol.net
https://www.facebook.com/groups/hotedrsicainfo/?locale=sl_SI
SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA
Zbor pred stavbo Občine Vransko
Savinjska regija
15. 4. 2023
Od 8.00 (zbor) dalje
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Velika spomladanska čistilna akcija, na kateri bomo za čisto in urejeno občino Vransko poskrbeli prostovoljci vseh društev, ki delujejo v občini.
Očistiti okolje in osveščati o pomenu skrbi za naravo.
100
DA
Občina Vransko in Medgeneracijski center Vransko
Vsa društva, ki delujejo v občini Vransko, OŠ in Vrtec Vransko
Monika Marn
031 729 953
mgc.vransko@gmail.com
https://www.facebook.com/medgeneracijskicenterVransko
Čistilna akcija Krajevne skupnosti Trate, Logatec
zbor pri gasilskem domu Medvedje Brdo in podružnična OŠ Rovtarske Žibrše
Osrednjeslovenska regija
15. 4. 2023
od 9. do 13. ure
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Pobirali odpadke (steklenice, pločevinke, plastiko...) ob glavni cesti ter druge javne površine.
Ohranjanje narave, okolja v katerem prežljamo svoje življenje.
20
DA
KS Trate
Akcijo podpira Občina Logatec
Miran Mlinar - predsednik KS Trate
041 518 374
miran.mlinar@miniti.si
https://www.mojaobcina.si/logatec/
Čistilna akcija Krajevne skupnosti Laze - Jakovica
zbor pri OŠ Laze
Osrednjeslovenska regija
15. 4. 2023
od 9. do 12. ure
Vzgoja in izobraževanje
Čistilna akcija
V skrbi za okolje v katerem živimo Krajevna skupnost Laze - Jakovica organizira čistilno akcijo v kateri se bo iz okolja odstranjevalo odvržene odpadke - področje celotne krajevne skupnosti.
Skrb za okolje in naravo katere del smo.
60
DA
KS Laze - Jakovica
Akcijo podpira Občina Logatec
Boleslav Kermavnar
031 352 808
kslazejakovica@obcina-logatec.si
https://www.laze-jakovica.si/
Športno društvo KOVK Rovte v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Rovte
zbor ŠRC Kovk Rovte
Osrednjeslovenska regija
29. 4. 2023
od 9. do 13. ure
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Čistilo se bo odvrgle smeti ob glavnih in stranskih cestah v Rovtah in v okolici (plastenke, steklenice, pločevinke, razne embalaže...). Čistilo se bo ob glavnih in stranskih cestah v Rovtah - javne površine in njihova okolica.
Poskrbeti za čisto, prijetno ter varno okolje v katerem živimo.
20
DA
ŠD KOVK
KS Rovte, akcijo podpira Občina Logatec
Primož Arhar
040 472 617
sd.rovte@gmail.com
https://www.facebook.com/sdrovte/?locale=sl_SI
Čistilna akcija brLOGa - Program za mlade Logatec
zbor v prostorih/pred prostori brLOG-a
Osrednjeslovenska regija
14. 4. 2023
pričetek ob 13. uri, konec ob 15. uri
Otroci in mladi
Čistilna akcija
brLOG – Program za mlade bo v sklopu Dneva za spremembe izvedel čistilno akcijo po Logatcu. Načrtujemo, da se bo čistilna akcija izvedla v Dolnjem Logatcu.
Ozaveščanje mladih o pomembnosti ohranjanja čistega okolja - okolja v katerem živimo.
3
DA
brLOG - Program za mlade Logatec
Akcijo podpira Občina Logatec
Liza Palhartinger - Perc - brLOG - Program za mlade
030 720 324
liza.palhartinger-perc@gov.si
https://www.facebook.com/programzamladelogatec/
Urejanje Centra in okolice
Zveza Sonček, enota Center Sonček Ivančica
Koroška regija
25.3.2023
8.00 - 12.00 ure
Drugo
Čistilna akcija
K akciji bomo povabili člane Sonček Koroškega društva in vse, ki se vključujejo v Center Sonček Ivančica. Dobrodošli, pa so tudi vsi ostali, ki bi se nam želeli na ta dan pridružiti. Okrog hiše bomo pobrali smeti, pograbili listje, uredili škarpnike in tlakovce, obrezali trto in drevje ter grmičevje, sčistili žlebove, pospravili vrtno uto z orodjem. Če nam bo ostalo še kaj časa in tudi v primeru slabega vremena se bomo pa lotili Centra: pospravili podstrešje, umili okna in vrata.
Da ob druženju in s skupnimi močmi poskrbimo za našo okolje kjer se srečujemo ob dogodkih in vsakodnevnih dejavnostih.
računamo na vsaj 20 oseb.
DA
Center Sonček Ivančica
Sonček Koroško društvo
Danica Gašper
051350138
slovenj.gradec@soncek.org
www.soncek.org, facebook
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor