NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
Vabimo_prostovoljce
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
Čistilna akcija "Rad mam čisto Radlje"
celotna občina Radlje ob Dravi
Koroška regija
2. 5. 2022
8.00 - 12.00
narava
čistilna akcija
Na čistilni akciji "Rad mam čisto Radlje", bo sodelovalo 39 društev, oziroma organizacij.
Akcije se bo predvidoma udeležilo med 850 in 1000 prostovoljcev.
Vsi prejmejo zaščitna sredstva (rokavice) in vrečke za smeti ter malico.
očistiti kraj, osveščanje širše javnosti
med 850 in 1000
DA
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi s podporo Občine Radlje ob Dravi
vsa lokalna društva v kraju in posamezniki, ki niso člani društev
Dominika karlatec
040 852 287
turizem@sktmradlje.si
https://www.facebook.com/SKTMRadlje
Urejanje domskega parka
Dom starejših Idila, Vukovski dol 30
Podravska regija
6.3.2022
9.30-12.30
narava
čistilna akcija
Uredili bomo prostor za balinanje, pripravili senzorno pot, očistili tlakovce, uredili klopi.
Priprava parka za pomladne in poletni dni.
10
DA
Dom starejših Idila
Prostovoljci, ki se želijo pridružiti
Špela Lubej
051245629
dt@dsidila.si
https://www.facebook.com/dsidila
Prvi koraki k skupnosti Svobode
Dom Svobode Trbovlje
Zasavska regija
9. 4. 2022
15.00 - 17.00
drugo
čistilna akcija
V času med 15. in 17. uro bomo s skupnimi močmi delno izpraznili neuporabno kramo na podstrešju Doma Svobode v Trbovljah. Za to bomo potrebovali več parov pridnih rok, ki jim fizično delo ni tuje.
Dan za spremembe se začne pri posamezniku_ci. Če sami pri sebi naredimo pozitivno_e spremembo_e, bo to vplivalo tudi na soljudi in skupnost, v kateri živimo. Le na tak način lahko (so)ustvarimo skupnost, v kakršni si želimo živeti, zato ta dan posvečamo pozitivnim spremembam.
10
DA
Kulturno društvo Svoboda Trbovlje
Zavod Aspira, Stresi stres (Nataša Jerman Rajh)
Mirza Ribič
040527371
ribic.mirza@gmail.com
https://www.facebook.com/kdstrbovlje
Skupaj uredimo naš park
Dom upokojencev Ptuj, enota Muretinci
Podravska regija
7. 4. 2022
9.30
narava
čistilna akcija
Vsako leto v spomladanskem času v enoti Muretinci organiziramo večjo delovno akcijo, v okviru katere uredimo potke in gredice ob poteh. Skupaj združimo moči zaposleni, stanovalci in prostovoljci, da naš park ponovno zaživi po zimskem zatišju.
Uredimo potke domskega parka
5
DA
Domu upokojencev Ptuj, enota Muretinci
/
Tjaša Galun
02-620-74-40
tjasagalun@domptuj.si
/
POLEPŠAJMO NAŠE OŽJE OKOLJE
DUO Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica
Posavska regija
8.4.2022
10.00 - 11.30
starejši
čistilna akcija
- zasaditev visokih gred z zelišči
- urejanje zunanje okolice (grabljenje, pometanje)...
Urejanje in obogatitev okolice zavoda.
1-4
DA
Dorotea Pavlovič
/
Dorotea Pavlovič
07/ 61 81 407
dorotea.pavlovic@duo-impoljca.si
FB
Urejanje ponikalnice pred Ajdovsko jamo, naravne vrednote lokalnega pomena
Kraški dol pred Ajdovsko jamo (zbirno mesto: parkirišče pri Zavodu Svibna, Brezovska Gora 19, p. Leskovec pri Krškem)
Posavska regija
03.04.2022
9.00 - 13.00
narava
čistilna akcija
V okviru akcije se bo urejalo hidrološko in geomorfološko površinsko naravno vrednoto - ponikalnico pred Ajdovsko jamo: odstranjevanje invazivnih vrst ter čiščenje prekomerne obrežne zarasti struge, vključno z odstranitvijo odloženega vejevja v strugi, ipd.
ureditev naravne vrednote
10
DA
Zavod Svibna
Mestna
Bernardka Zorko
031 329 625
svibna1@gmail.com
www.zavod-svibna.si
Čistilna akcija in druženje
Krško
Posavska regija
26.3.2022
8.00 - 14.00
narava
čistilna akcija
V Mestni Občini Krško se nahaja kar nekaj divjih odlagališč, ki jih zaradi vsesplošno kompleksne situacije glede ravnanja z odpadki ni mogoče odpraviti. Mladinski center Krško bo skupaj z Mestno Občino Krško in ŠC Krško-Sevnica (Program MEPI) poskušal v čim večji očistiti ta odlagališča, ki so na brežinah reke Save.
Z akcijo želimo privabiti čim več mladih ter skupaj z njimi graditi solidarnosten odnos na nivoju različnih generacij in do same narave. Po čistilni akciji sledi tudi druženje s čimer tudi povezujemo lokalno skupnost.
40
DA
Mestna Občina Krško, Mladinski center Krško, program MEPI ŠC Krško-Sevnica
/
Nejc Jordan
041637665
nejc.jordan@mc-krsko.si
https://www.facebook.com/mckrsko
ČISTILNA AKCIJA MARIBOR 2022 - MOJI ODPADKI, MOJA SKRB
MARIBOR (65 zbirnih mest)
Podravska regija
9.4.2022
10:00 - 14:00
narava
čistilna akcija
Mestna občina Maribor organizira ČISTILNO AKCIJO MARIBOR 2022 - MOJI ODPADKI, MOJA SKRB

V letošnjem letu smo v okviru akcije najprej poskrbeli za naše vode, in sicer 19. in 26. marca, ko smo čistili Dravo in nabrežje med Koblarjevim zalivom in dvoetažnim mostom, prihodnjo soboto pa še Radvanjski, Pekrski in Stražunski potok. Velika čistilna akcija, ko bomo pobirali odpadke v naravi, pa bo potekala 9. APRILA 2022, na levem in desnem bregu Drave. Izvedli jo bomo na območjih vseh naših mestnih četrti in krajevnih skupnosti. V okviru akcije bomo poskrbeli tudi za odstranitev bele omele na drevesih funkcionalnih zemljišč blokov.

VELIKA ČISTILNA AKCIJA - 9. april 2022:

Zbor vseh sodelujočih v čistilni akciji bo ob 10. uri, ko bo na zbirnih mestih možno dobiti tudi vrečke za smeti in rokavice. Odpadke bodo na zbirnih mestih občani lahko pustili do 14. ure.

Zbirna mesta so objavljena v povezavi:
https://maribor.si/mestni-servis/cisto-okolje/velika-cistilna-akcija-2022-moji-odpadki-moja-skrb/DODATNE INFORMACIJE:

Čistimo: naravno okolje, okolico stanovanjskih blokov, rekreacijske površine, otroška igrišča, nabrežja potokov in reke …

Zbiramo: volumensko manjše in nenevarne odpadke iz narave (papir, plastenke, steklo, embalaža, vrečke s pasjimi iztrebki, cigaretni ogorki …) in zeleni obrez (pokošena trava, obrez grmovnic in dreves, bela omela).

Zbrane odpadke odnesemo:

na začasna zbirna mesta. Na dan akcije bomo v vsaki MČ oziroma KS vzpostavili zbirna mesta za odlaganje manjših komunalnih odpadkov in mesto za odlaganje zelenega obreza. Seznam lokacij je v prilogi, hkrati pa bo objavljen tudi na spletni strani www.maribor.si;

v koše za smeti, zbiralnike za ločeno zbiranje odpadkov ali v domači zbiralnik.


Nekaj nasvetov:

NE zbiramo: kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov, gradbenih odpadkov;

Obvezna oprema: zaščitne rokavice in vrečke za odpadke (najbolje že rabljene vrečke, ki jih imamo doma). Vrečke in rokavice bodo na voljo ob 10. uri na zbirnih mestih;

Strokovno podporo zagotavljajo javna podjetja iz skupine Javnega holdinga Maribor, za informacije pa bodo na zbirnih mestih na voljo predstavniki MČ in KS;

Če naletimo na divje odlagališče odpadkov: fotografiramo in o lokaciji obvestimo mestno četrt oz. krajevno skupnost ali Medobčinski inšpektorat na telefonsko številko: 040 205 953, na elektronski naslov: medobcinska.inspekcija@maribor.si;

Če najdemo v naravi nevarne odpadke (npr. injekcijske igle): o lokaciji obvestimo dežurno službo na Snagi oz. osebo na zbirnem mestu, da odpadke na varen način odstrani iz narave.
Skupnostno čiščenje okolja, odstranjevanje odpadkov iz narave, zasaditev dreves in grmovnic za ozelenitev mesta, ozaveščanje o pomenu okoljevarstva in prostovoljstva.
najmanj 500 prostovoljcev
DA
Mestna občina Maribor
Mestne četrti in krajevne skupnosti MOM, JHMB Maribor, vrtci in osnovne in srednje šole v MOM, Gasilska brigada Maribor in PGD v MOM in druge organizacije.
Neva Pipan
02 2201 218
neva.pipan@maribor.si
https://maribor.si/
Skupaj do urejenega okolja
Občina Hoče - Slivnica (začetek v Hotinji vasi nadalje poteka pot do sosednjih krajevnih skupnosti občine)
Podravska regija
9.4.2022
od 9.00 do 13.00
narava
čistilna akcija
V soboto 9. aprila 2022 ob 9. uri zjutraj bomo postali en dan prostovoljci svoje skupnosti v obliki skupnega povezovanja pohodništva in čiščenja soseske. Ta dan bomo zavihali rokave in poskrbeli za našo zdravje., planet in naravo. Začetek akcije bo na lokaciji Vaška gmajna v Hotinji vasi na kar se bo vila pot proti sosednjim krajevnim skupnostim občine. Skozi akcijo bomo združili različne generacije in naredili nekaj lepega za naravo in hkrati preživeli zdravo in aktivno svoj prosti čas.
Povezovanje, sodelovanje in druženje.
več kot 15
DA
VeGeC Občine Hoče - Slivnica
Nevladne organizacije in krajevne skupnosti
Patricija Klinc Rebernak in Veronika Tonejc
041 963 450 in 030 465 270
vegec@hoce-slivnica.si
FC VeGeC občine Hoče - Slivnica , www.obcina-slivnica.si
Očistimo Kočevsko 2022
občini Kočevje in Kostel
Jugovzhodna Slovenija
19.3.2022
9.00 - 13.00
narava
čistilna akcija
V soboto. 19. marca 2022, bo potekala tradicionalna spomladanska čistilna akcija Očistimo Kočevsko 20222, ki pod svoje okrilje združi več kot 1000 prosotovoljcev iz šol, zavodov, društev, podjetij in drugih ustanov.
pobrati nasmetene odpadke ob cestah, ozaveščati, da smeti ne sodijo v naravo
cca 1000
DA
Komunala Kočevje, Občina Kočevje, Zavod za gozdove OE Kočevje
vse izobraževalne in javne ustanove, podjetja
Saša Kljun
01/8950340
odpadki@komunala-kocevje.si
spletna stranin FB Komunale
DAN ZA SPREMEMBE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM
Okolica Črne in Stadion NK Peca
Koroška regija
9.4.2022
9.00 - 12.00
narava
čistilna akcija
V okviru operacije Okolju prijazna Mežiška dolina bomo ob 9.00 uri izvedli spomladansko čistilno akcijo: Očistimo Mežiško dolino, kjer bomo skupaj z društvi, vaškimi skupnostmi, organizacijami in prostovoljci v kraju izvedli čistilno akcijo v našem kraju.
Ob 10.00 uri pa se bodo na Stadionu NK Peca v okviru Dneva za zdravje pričele izvajati različne športno, rekreativne in ozaveščevalne medgeneracijske aktivnosti: spretnostne vaje z žogo in nogometne tekme, vadba na fitnes napravah, skupinska vadba, tečaj temeljnih postopkov oživljanja, meritve krvnega sladkorja in holesterola, obujanje starih iger za otroke, napihljivo igralo za otroke, nagradna igra,...
Namen akcije je očistiti naš kraj ob prijetenem medgeneracijskem sodelovanju, ki se bo nadaljevalo na Stadionu NK Peca ob različnih športnih, rekreacijskih in ozaveščevalnih aktivnostih
70
DA
Občina Črna na Koroškem in društva ter organizacije v kraju
Občina Črna na Koroškem, društva, organizacije in posamezniki v kraju, Osnovna šola Črna na Koroškem, CUDV Črna, Nogometni klub Peca, NIJZ Ravne na Koroškem, Društvo diabetikov Mežiške doline, Koronarni klub Mežiške doline, Združenje multiple skleroze Slovenije- enota Koroška
Lucija Pušnik
02 87 04 812
lucija.pusnik@crna.si
www.crna.si
Očistimo pred svojim pragom
Okolica Skupnostnega centra in DC za uporabnike prepovedanih drog Nova Gorica
Goriška regija
7.4.2022
9.00 - 13.00
narava
čistilna akcija
Z urejanjem bližnje okolice bomo ozaveščali o pomenu čistega okolja in ravnanja z odpadki. Očistili bomo zelenice, odstranili smeti, se podružili in sklepali načrte za bodoče skupne aktivnosti. Poskrbljeno bo tudi za malico in pijačo.
Skrb za čisto okolje
50
DA
ŠENT - DC za ljudi s težavami v duševnem zdravju Nova Gorica, DC za uporabnike prepovedanih drog in Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog
ŠENT - Zavetišče za brezdomce, Mladinski center Nova Gorica
Margerita Humar
030 486 210
margerita.humar@sent.si
https://www.facebook.com/dcnovagorica.sent
Pomladanska čistilna akcija
Okolica šole
Savinjska regija
8. 4. 2022
9.00 do 13.00
vzgoja in izobraževanje
čistilna akcija
Čistili bomo okolico naše šole oz. šolsko dvorišče.
Skrb za čisto okolje
50
DA
EKO koordinatorji šole
OŠ Gustava Šiliha Velenje
Manja Kamšak
040 549 082
manja.kansak@gmail.com
http://www.os-gustavasilihave.com/
Čistilna akcija »Očistimo Postojno do Postojnske jame«
Postojna, zbirno mesto pred hotelom Kras (Tržaška cesta 1, 6230 Postojna)
Primorsko-notranjska regija
8.4.2022
10.00 do 13.00
ranljive skupine
čistilna akcija
Dnevni center ŠENT Postojna, ŠENT- program Socialna vključenost, Dom na Krasu DE Postojna, Slovensko društvo Hospic OO Primorsko - Notranjska – Pivka, Karso in Ljudska univerza Postojna - PUM-O Postojna smo se odločili, da bomo za letošnji Dan za spremembe pripravili skupno čistilno akcijo, v kateri bomo počistili pot od glavnega središča Postojne do Postojnske jame. Čistilno akcijo bomo organizirali zato, ker se v zadnjem času količina odvržene embalaže povečuje. S tem, ko se odlaga smeti na nedovoljenih mestih prihaja tudi do okoljskega onesnaževanja. Z akcijo želimo opozoriti na pomen čistega okolja in sodelovanja med različnimi skupinami.
Očistiti okolje in ozaveščati ljudi o pomenu čistega okolja in ravnanja z odpadki
30
DA
Ljudska univerza Postojna - PUM-O Postojna
Dnevni center ŠENT Postojna, ŠENT- program Socialna vključenost, Dom na Krasu DE Postojna, Slovensko društvo Hospic OO, Primorsko Notranjska, Pivka, Karso in Ljudska univerza Postojna - PUM-O Postojna
Ksenja Sulič
031360977
ksenja.sulic@zavod-znanje.si
https://www.lu-postojna.si/si/
Spreminjamo Ravne
Ravne na Koroškem, Grajski park Ravne
Koroška regija
Četrtek, 7. aprila in v soboto, 9. aprila 2022.
Četrtek, 7. april od 16.00 do 19.00. V soboto, 9. aprila od 7.00 do 11.00
zdravje
čistilna akcija
Prireditev bo potekala v četrtek, 7. aprila 2022 v Grajskem parku. Kulturno, športna prireditev s poudarkom na osveščanju, zdravju in kulturnim programom.

V soboto, 9. aprila 20022 pa bo potekala čistilna akcija v mestu in okolici.
Osveščanje o zdravju. Srečanje društev, šol, vrtcev in organizavij na stojnicah.
500
DA
Občina Ravne na Koroškem
Sodelovala bodo društeva in organizacije ter javni zavodi: Koroško društvo za boj proti raku, OnkoMan, Društvo diabetikov Mežiške doline, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije – podružnica za Koroško, Koroško društvo za osteoporozo, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške, Društvo Šola zdravja, Zdravstveno vzgojni center ZD Ravne, Center za krepitev zdravja Koroška, Društvo Projekt Človek, Društvo Altra, Društvo Ozara, Društvo Projekt človek, Šent DC Radlje, Društvo prijateljev mladine, Karitas, ZRSZ, Zveza športnih društev Ravne, Društvo tabornikov Rod Koroških Jeklarjev, Koroški atletski klub Ravne, Judo klub Ravne, OZRK, Čebelarsko društvo, Združenje multiple skleroze, Župnijska karitas, Društvo proti mučenju živali, Občina Ravne na Koroškem, Koroški medgeneracijski center, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, NIJZ Območna enota Ravne, A.L.P. Peca, OOZ Ravne na Koroškem, Srednja šola ravne, Gimnazija Ravne, Osnovne šole; Juričev Drejček, Prežihovega Voranca, Kor
Danica Hudrap, Vojko Belaj
040 639 780
danica.hudrap@ravne.si
https://www.ravne.si/
"SKUPAJ ZA LEPŠE OKOLJE"
Slovenj Gradec
Koroška regija
8.4.2022
12.00 - 14.00
narava
čistilna akcija
V petek, 8.4.2022 bomo od 12.ure pa do predvidoma 14.ure prostovoljke in prostovoljci Zavoda Slokva, so. p. ter udeleženci socialne aktivacije v Slovenj Gradcu skupaj počistili okolico zavoda ter se nato peš odpravili še do bližnjega parka in fitnesa v naravi. Med potjo bomo pobirali odpadke, čas pa bo tudi za pogovor in ozaveščanje o vedno večji problematiki - prisotnosti plastike v okolju.
S sodelovanjem različnih generacij in s skupnimi močmi soustvarjati lepše okolje in hkrati aktivno ter koristno preživljati prosti čas.
20
DA
Zavod Slokva, so. p., Podgorska cesta 2, Slovenj Gradec
/
Nina Bandalo
040876053
nina.bandalo@slokva.si
www.slokva.si
Očistimo pohodniške poti
Slovenj Gradec
Koroška regija
9. 4. 2022
od 9.00 do 14.00
narava
čistilna akcija
Kot že v preteklih letih bodo člani Turističnega društva Slovenj Gradec tudi letos poskrbeli za pomladno čiščenje pohodniških poti.
Očistiti želimo pohodne poti.
10-20
DA
Turistično društvo Slovenj Gradec
Slackline Slovenj Gradec
evgenija cesar
031719457
evgenija.cesar@gmail.com
https://www.facebook.com/search/top?q=turisti%C4%8Dno%20dru%C5%A1tvo%20slovenj%20gradec
Čistilna akcija
Spodnji Kamenščak 23 in okolica
Pomurska regija
8.4.2021
predvidoma od 9 do 14 ure
narava
čistilna akcija
V petek, 8.4.2022 se bomo zbrali ob 9. uri zjutraj na sedežu Mladinskega centra Prlekije, od koder bomo odrinili čistit naravo. Takšna oblika preživljanja časa je že posebej dobrodošla, saj nam omogoča tudi, da hkrati storimo nekaj za telo in duha ter tudi našo čudovito naravo.
Med izvajanjem bo čas tudi za pogovor in kovanje novih načrtov naših bodočih skupnih aktivnosti.
Združiti sodelovanje različnih generacij in narediti nekaj čudovitega za naravo, hkrati pa tudi zdravo preživljati svoj prosti čas.
15
DA
Mladinski center Prlekije-PC NVO,so.p.
Mladinski svet Ljutomer, MK Pürga...
Tamara Brumen
040294772
mcp@siol.net
www.facebook.com/McpPcNvo
Urejanje in čiščenje okolice SReČNE hiše na Kalu
SReČNA hiša na Kalu, Grgar 196, 5251 Grgar
Goriška regija
9.4.2022
9.00 - 13.00
narava
čistilna akcija
Urejali bomo okolico SReČNE hiše na Kalu (Grgar 196);
- zeliščni vrt,
- zasaditve,
- čiščenje plevela,
- ipd.
Medgeneracijsko druženje, delo v naravi kot preventiva za zdravje
ok. 20
DA
Ustanova Zdenke Gustinčič - fundacija za dobro ljudi in narave
Medigo, Društvo Korak, Ustanova Silvana Furlana, Ajda Goriška,...
Lilijana Reljič
070 344 868
fundacijauzg@gmail.com
https://fundacijazadobroljudi.si/events/
Čistilna akcija v Velenju
Velenje, mestne vpadnice, zbor ob 9. uri na parkirišču upravne stavbe Mestne občine Velenje (Titov trg 1)
Savinjska regija
8. 4. 2022
od 9. do 13. ure
narava
čistilna akcija
Čiščenje vpadnic v mestu
V Mestni občini Velenje tradicionalno organiziramo pomladne čistilne akcije, katere se udeležijo zaposleni v občinski upravi. Čistimo najbolj problematične predele mesta. Letos bomo organizirali čiščenje vpadnic v mestu.
K sodelovanju poleg zaposlenih v upravi vabimo tudi zaposlene v javnih zavodih, ki na ta dan čistijo okolico svojih objektov. Akciji se seveda lahko pridružijo tudi drugi prostovoljci.
čiščenje mesta, povezovanje, druženje, prostovoljstvo
150
DA
Mestna občina Velenje
ostali javni zavodi
Saša Sevčnikar
031 340 877
sasa.sevcnikar@velenje.si
www.velenje.si