CILJI PROJEKTA:

 1. Informiranje mladih o vzrokih in posledicah begunstva in migracij
 2. Ustvarjati varen in odprt prostor za dialog o medkulturnosti
 3. Spodbuditi razmišljanja mladih o medkulturnosti
 4. Razvijanje sposobnosti kritičnega razmišljanja
 5. Omogočiti osebni stik s tujci (z osebami z migrantsko izkušnjo)
 6. Promocija zdravih medsebojnih odnosov
 7. Ozaveščanje o različnih kulturah, prisotnih v Sloveniji
 8. Usposobiti osebe z migrantsko izkušnjo za samostojno predstavitev samih sebe, svojih kulinaričnih spretnosti ter ravnanje z medijem videa

CILJNE JAVNOSTI PROJEKTA: Mladi – osnovnošolci, srednješolci in študentje, mladi z migrantsko izkušnjo, občinstvo na digitalnih platformah

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA:

 1. Mladi bodo imeli več informacij o vzrokih in posledicah begunstva in migracij, azilnih postopkih v Sloveniji in doživljanju oseb, ki gredo skozi te postopke
 2. Odprt pogovor o medkulturnosti,
 3. Mladi bodo razmislili o različnih vidikih medkulturnosti,
 4. Mladi bodo kritično razmišljali o informacijah/mnenjih, ki jih pridobijo skozi različne diskurze (mediji, pogovori z družino in vrstniki),
 5. Spoznanje in razumevanje nekaterih razlogov za migracije, zmanjšanje predsodkov,
 6. Mladi bodo ozavestili svoje načine komuniciranja v medkulturnih skupinah,
 7. Širša publika bo skozi video in fotozgodbe ozavestila pluralnost prebivajočih v Sloveniji,
 8. Tisti, ki bodo pripravili in predstavili svojo različico kruha so pripravljeni za samostojno kulinarično delavnico, tisti, ki bodo sodelovali pri pripravi videa ‘Naš ljubi kruhek’ pa znajo sami posneti, zmontirati in predstaviti video.

KLJUČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • 5 srečanj oseb s priznanim statusom mednarodne zaščite/prosilcev za azil z učenci srednjih šol in 3 srečanja oseb s priznanim statusom mednarodne zaščite/prosilcev za azil z učenci osnovnih šol, z nazivom ‘Medkulturne čajanke’
 • 3 delavnice z nazivom ‘Kulturni šok’ namenjene študentom različnih visokošolskih institucij po Sloveniji.
 • 2 javna tematska dogodka, namenjena mešani skupini mladih ljudi (različnih starosti in statusov): ‘Festival kruha’ in ‘Razstava živih predmetov
 • Video ‘Naš ljubi kruhek’

Video Naš ljubi kruhek

KONTAKTNA OSEBA: Tamara Raftović Loštrek, tamara.raftovic-lostrek@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 4. 2020 – 3. 11. 2021

 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor