– Po zgledu organizacije Omega Graz iz Avstrije, Slovenska filantropija Mestni občini Ljubljana predlaga ustanovitev Ambulante s posvetovalnico za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja. K ustanovitvi poleg občine pristopijo še Zdravstveni dom Ljubljana, Škofijska Karitas Štepanja vas in Slovenska filantropija. – Zaradi prostorske stiske se selimo v nove prostore...

Read More

– Organiziramo prvi Festival prostovoljstva, predstavitev prostovoljskih organizacij (sodeluje jih 20) na Čopovi ulici v Ljubljani. Podelimo prvi naziv Mesta Prostovoljcev. – Začnemo z intenzivnim sodelovanjem pri izboljšanju sistema zaščite beguncev v Sloveniji, izvajanjem zakonitih zastopništev in skrbništev za otroke brez spremstva. – Soustanovimo Ustanovo Skupaj, ki nadaljuje delo...

Read More

Veliko prostovoljcev se pridruži pomoči beguncem iz Bosne in Hercegovine, med drugim slovenske družine v svoj dom povabijo begunske družine in posameznike. Vzpostavimo tudi šole znotraj begunskih centrov in začnemo z izvajanjem intenzivnih usposabljanj za delo z begunci. Poseben poudarek namenjamo mladoletnim beguncem brez spremstva.

Read More

Filantropi – človekoljubi so posamezniki, ki na pobudo Anice Mikuš Kos ustanovijo Slovensko fundacijo, ki se kasneje preimenuje v Slovensko filantropijo, Združenje za promocijo prostovoljstva. Med njimi sta tudi Živko Pregl in Janez Hacin, ki je prispeval začetna sredstva za delovanje. Odzovejo so se na takratne potrebe po pomoči...

Read More