DAN ZA SPREMEMBE povabi vse ljudi v Sloveniji, da sooblikujejo boljšo družbo, tako da se v svojem okolju povežejo v akcijah, ki lahko rešujejo aktualne probleme in izboljšujejo kakovost bivanja. Vsako leto aprila s sloganom Ne prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI! nagovarjamo prebivalce Slovenije, da vsaj za en dan postanejo prostovoljci in prostovoljke.

Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe je nastala z namenom spodbujanja ljudi, da aktivno pristopijo k odzivanju na potrebe svoje skupnosti. Tako Slovenska filantropija že vse od leta 2010 v začetku pomladi vabi ljudi, da stopijo iz ustaljenih smernic, zavihajo rokave in za en dan postanejo prostovoljci. Na ta dan se lotevamo konkretnih dejanj, s katerimi izboljšujemo življenje v svojem okolju in v širši družbi.

Prvi Dan za spremembe smo organizirali 24. marca 2010. Na ta dan so v različnih krajih po Sloveniji potekale številne prostovoljske akcije, ki smo jih pripravili v sodelovanju s prostovoljskimi organizacijami in občinami. Pridružil se jim je lahko vsak, ki je želel v družbo in okolje vnesti pozitivne spremembe.

Od takrat smo akcije obarvali še medgeneracijsko, spreminjali smo zanemarjena igrišča v barvita mesta druženja, osamljene vsakdane v pomladni živžav, stari robi namenjali novo rabo, z izmenjavo oblačil in predmetov smo pomagali šolskim skladom, širili spoštovanje, solidarnost z namenom povezovanja skupnosti in sodelovanja, odpravljali diskriminacijo, prispevali k doseganju trajnostnih razvojnih ciljev, premagovali osamljenost, soustvarjali skupnost, (za)čutili dobro in s sloganom Najbolj zlata je prostovoljska lopata delali spremembe v skupnostih. Na spletu vsako leto objavimo seznam, kjer lahko preverite, kje potekajo akcije v vaši regiji, kaj se bo dogajalo, kdo vse sodeluje in kako lahko kontaktirate organizatorje.

“Hvala Filantropiji, da lahko tisto, kar rada delam z vsem svojim bitjem, delam z vašo  podporo na vseslovenskem nivoju. Kadar sočasno potekajo akcije ljudi, ki isto mislijo, se vzpostavi ena posebna povezava. Lepo je biti delček te »verižice« in prispevati za dvig kakovosti bivanja vseh državljanov,” nam je po akciji leta 2015 sporočila Marina Herman, ki je organizirala akcijo na OŠ Duplek. Ob tem dodaja: “Osnovne in srednje šole bi morale vnesti Dan za spremembe ali prostovoljstvo kot obvezni del učnega načrta. O vrednotah v šoli veliko govorimo, jih pa žal ne udejanjimo. Takšne akcije so priložnost, da se zapisane vrednote realizirajo in se učenci lahko učijo iz življenja.”

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor