NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
Izmenjevalnica oblačil
Celje
Podravska regija
4. 4. 2020
10.00-12.00
Odgovorna poraba in proizvodnja
Zbiralna akcija (dražbe, izmenjevalnice)
V soboto, 4. 4. 2020 bomo v okviru akcije Dan za spremembe, organizirali Izmenjevalnico oblačil. Pričakujemo udeležbo dijakov, zaposlenih Ekonomske šole Celje in vsem celjanom.
Izmenjava oblačil in druženje
od 5 do 10 prostovoljcev
Ekonomska šola Celje, Kosovelova ul. 4, Celje
MCC Celje
Olga Iskra
031 836 205
Olga.Iskra@escelje.si
https://www.facebook.com/escelje/?fref=ts
Dobro za ljudi in planet
Cirkovce
Podravska regija
4. 4. 2020
9:00-14:00

Kakovostno izobraževanje
Urejanje javnih prostorov
Ureditev zunanjih površin OŠ, igral in igrišča, ter medgeneracijsko druženje .
- Barvanje igral
- Zasaditev drevja
- Risanje črt na igriščih: nogomet, košarka, tek na 60m – 100m
- Ureditev senčila nad peskovnikom
- Postavitev podzemnega trampolina
- Postavitev mizic in klopi za namen učenja oz. šole v naravi
- Ureditev vseh igrišč
- Izmenjava športnih rekvizitov
Ureditev zunanjih prostorov OŠ
200
Šolski sklad OŠ Cirkovce
Športno društvo Cirkovce
Sanja Medved
031-536-863
sanya.2u@gmail.com
https://www.facebook.com/Osnovna-%C5%A1ola-Cirkovce-356407311230218/
Teden prostovoljstva
Črnomelj, Metlika, Semič
Jugovzhodna Slovenija
23. 3 - 27. 3. 2020
Kakovostno izobraževanje
Druženje in obiski
V Tednu prostovoljstva bodo dijaki opravljali prostovoljno delo v različnih ustanovah v Beli krajini. Obiskali bodo starejše v domovih starejših občanov, predšolske in osnovnošolske otroke v vrtcih in osnovnih šolah, pomagali pri oskrbi živali na Belokranjski veterinarski službi.

Vzpodbujanje prostovoljstva med mladimi
30
Srednja šola Črnomelj
Dom starejših občanov Črnomelj in Metlika, Vrtec Loka, OŠ Loka, OŠ Semič, OŠ Milke Šobar - Nataše, Belokranjska veterinarska služba
Janja Jankovič
040 268 332
janja.jankovic@guest.arnes.si
https://www.sscrnomelj.si/, https://www.facebook.com/Srednja-%C5%A1ola-%C4%8Crnomelj-474697059245115/
Spomladanska čistilna akcija
Dobrovnik
Pomurska regija
4. 4. 2020
9.00-14.00
Podnebni ukrepi
Čistilna akcija
Ob 9.00 zjutraj se zberejo organizatorji, društva, ustanove, otroci - šola, prostovoljci in se prične čistilna akcija: ureditev celotne občine, poljskih poti, turističnih destinacij, ureditev zbirnih centrov. Organizatorji poskrbijo za rokavice, prevoz ter malico po končani akciji.
Pobiranje odpadkov za čistejše okolje
100
Občina Dobrovnik, KS Dobrovnik, KS Strehovci, KS Žitkovci, Zavod za okolje in turizem Dobrovnik, Turistično društvo Dobrovnik
Društva, ustanove, šola
Elizabeta Horvat
041 349 927
turizem@dobrovnik.si
/
Očistimo Kočevsko 2020
Kočevje
Jugovzhodna Slovenija
28. 3. 2020
9:00-13:00
Trajnostna mesta in skupnosti
Čistilna akcija
V občini Kočevje bo konec marca potekala tradicionalna spomladanska čistilna akcija Očistimo Kočevsko, ki se s pomočjo številnih prostovoljcev neprekinjeno izvaja že od leta 2008. Vsako leto se s skupnimi močmi iz narave odstrani več ton odpadkov, a pomemben cilj akcije je tudi osveščanje javnosti o ravnanju z odpadki, od zmanjševanja, do pravilnega ločevanja in odlaganja. Količina pridelanih odpadkov se namreč v naši družbi še vedno dviguje, vse preveč pa jih na račun brezvestnega ravnanja konča v naravi oziroma na divjih odlagališčih. Zbirna mesta za prostovoljce bodo organizirana na Mestni ploščadi v Kočevju in v vseh vaseh krajevnih skupnosti občine Kočevje. Prostovoljci bodo s strani koordinatorjev prejeli vsa potrebna navodila in vrečke za ustrezno ločevanje pobranih odpadkov. V primeru slabega vremena bo čistilna akcija prestavljena na naslednjo soboto, 4. 4. 2020.
Skrb za okolje v katerem živimo, osveščanje javnosti o ravnanju z odpadki.
1000
Komunala Kočevje, ZGS OE Kočevje, Občina Kočevje
Gozdarsko društvo Medved, OŠ Zbora odposlancev, OŠ ob Rinži, OŠ Stara Cerkev, OŠ Ljubo Šercer, Vrtec Kočevje, Gimnazija in srednja šola Kočevje, Zavod Kočevsko, Gasilska zveza Kočevje, Planinsko društvo Kočevje, Potapljaško društvo Ponirek, Ribiška družina Kočevje, Zveza lovskih družin Kočevje, Društvo kočevskih glasbenikov, Plesni studio Rusalka, Kolesarsko društvo Melamin
Katja Godeša
040 439 034
katja.godesa@kocevje.si
https://www.kocevje.si/
K-Rožnik48 - 48-urni dobrodelni tek okoli Rožnika
Ljubljana
Osrednjeslovenska regija
4. 4. - 6.
4. 2020
Zdravje in dobro počutje
Dobrodelna akcija
Projekt K-Rožnik48 bo dobrodelno-športno-komično dogajanje v časovnem razponu 48 ur, kjer se bo spodbujal zdrav način življenja v obliki gibanja, druženje v okviru delavnic in smeh, zagotovljen iz strani slovenskim stand up komikov.
Idejni mojster Andrej Težak Tešky bo dva dni tekel okoli Rožnika, pri čemer spodbuja vse udeležence, da se mu pri tem pridružijo, seveda po svojih zmožnostih in ambicijah

Glavni namen projekta je zbiranje denarnih sredstev za otroke iz socialno šibkejših okolij. To bo možno z nakupom naših izdelkov za čas projekta, na dogodku samem (športne majice), z denarnimi prispevki, ki jih lahko donirate v za to namenjene škatle na vidnih mestih na dogodku, ali pa v obliki že aktivne SMS besede UP na 1919. S projektom želimo približati ljudem tudi pozitiven vpliv gibanja na človekovo zdravje, skrb za okolje, jih spoznati s stand up komedijo itd.
Točno število prostovoljcev še ni znano, saj jih še iščemo.
Fundacija #standupmaratonec, ustanova za pomoč otrokom. Andrej Težak Tešky.
/
Andrej Težak Tešky, Nika Rogelj
040 665 576 (Tešky), 031 277 370 (Nika)
info@standupmaratonec.si
https://www.instagram.com/standupmaratonec/ IN https://www.standupmaratonec.si/
Dan brez nalog, naredi nekaj za planet
Ljubljana
Osrednjeslovenska regija
3. 4. 2020
8.00-20.00
Podnebni ukrepi
Osveščevalna akcija
Učenci Osnovne šole Vič, na ta dan, ne bodo imeli domačih nalog. Edino nalogo, ki jo bodo imeli, bo, da naredijo nekaj dobrega za planet.
Prostovoljci Osnovne šole Vič, bodo šli do naših lokalnih partnerjev, Dom za ostarele, Dnevni centeri za starejše in vrtci na Viču, kjer jim bomo izročili pobudo za zamanjšanje porabe plastike v njihovih kuhninjah.
Ozaveščanje o pomembnosti varovanja in ohranjanja Zemlje
35
Osnovna šola Vič, Maruša Majhen, šol. psihologinja
Dnevni center Aktivnosti starejših, Doma za starejše občane Vrhovci, Vrtec Vrhovci, vrtec Viški gaj
Maruša Majhen
01/2446541
marusa.majhen@osvic.si
www.osvic.si, facebook: prostovoljci OŠ VIČ
Vsak je lahko kamenček v mozaiku čiste Zemlje
Miren
Goriška regija
2. 4. 2020
9.30-12.30
Kakovostno izobraževanje
Medgeneracijske aktivnosti
Otroci, starejši, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, mlajši upokojenci in osebe s težavami v duševnem razvoju in po poškodbi glave bomo združili moči in ob reki Vipavi simbolično z ekološkimi barvami risali na kamne in soustvarjali mozaike, ki bodo predstavljali moč vsakega posameznika, povezanega s sočlovekom, na poti do sprememb. Med ustvarjanjem bomo poudarek dali na pogovor o težavah, ki pestijo naš planet in o možnih ukrepih, ki bi te težave omilili. Ker bomo povezani v skupino posameznikov različnih profilov ljudi z različnimi potrebami in sposobnostmi, se bomo veliko naučili tudi o sočutju in medosebni pomoči, saj bo narava dela vsakega posebej spodbujala k sodelovanju in nudenju pomoči sočloveku. Da bo naš namen pognal korenine, bomo skupaj simbolično posadili lipo, ki nas bo opominjala na zastavljene cilje in ukrepe k izboljšanju našega odnosa do sočloveka in našega planeta.
Medgeneracijsko druženje in spodbujanje zavedanja, da smo skupaj močnejši, ampak da je prav vsak posameznik pomemben - s svojim lastnim proaktivnim delovanjem lahko namreč spreminjamo stvari in svet na bolje, saj smo vsi del mozaika tega lepega planeta. Skuapj pa smo seveda močnejši.
50
Lilijana Kavčič
Podružnična osnovna šola Bilje (OŠ Miren), Hiša dobre volje Miren (Dom upokojencev Nova Gorica), Varstveno delovni center Nova Gorica, Društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, Likovna sekcija Društva upokojencev Miren, Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske, Krajevni odbor Rdečega križa Bilje
Lilijana Kavčič
041762173
lilijana.kavcic@gmail.com
https://www.facebook.com/domnovagorica/
Pogozdovanje v Mestni hosti
Novo mesto
Jugovzhodna Slovenija
4. 4. 2020
8.00-13.00
Podnebni ukrepi
Urejanje javnih prostorov
Ob 8.00 se bomo zbrali na gozni poti v Cegelnici. Po pozdravu, predstavitvi dejavnosti in topli okrepčitvi, se bomo razdelili v tri skupine in začeli pogozdovati na treh lokacijah v bližini. Posadili bomo 1200 dreves (bukev in smreka). Po zaključku akcije se bomo zbrali v Gostilni na letališču, pomalicali, predstavili rezultate akcije in se vsem zahvalili za sodelovanje.
Pri akciji Dneva za spremembe želimo povezati različne skupine ljudi (otroci, mladi, odrasli, starejši, Romi), da bi skupaj pomladili gozd v Mestni hosti.Ta gozd sodi med mestne gozdove s posebnim namenom in je strogo zaščiten zaradi svoje izjemne socialne in ekološke funkcije. Pri saditvi dreves se bomo družili in hkrati osveščali o pomembnosti gozda v boju proti podnebnim spremembam.
70-80
Območno združenje RKS Novo mesto
Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto; Gozdno gospodarstvo Novo mesto, Mestna občina Novo mesto, Krajevna skupnost Bršljin, KORK Bršljin, Ursa Slovenija, DRPD Novo mesto, RIC Novo mesto, osnovne in srednje šole in drugi
Nuša Rustja
040 625 463
nusa.rustja@guest.arnes.si
http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/mladi/; http://www.zgs.si/; https://novomesto.si/
Čistilna akcija "Šenek 2020"
Polzela
Savinjska regija
3. 4. 2020
12.00-16.00
Zdravje in dobro počutje
Čistilna akcija
Grabljenje, pometanje, urejanje ožje okolice doma za bolj prijeten in urejen vsakdan stanovalcev.
Očistiti okolico doma za stanovalce
15
Nevenka Šalamon
Medgeneracijsko društvo za samopomoč Mozaik generacij Polzela
Nevenka Šalamon
031215199
delovna.terapija@dupolzela.si
www.dupolzela.si
Prispevek po svojih močeh - s pisanjem
Slovenija
Podravska regija
1. 3. - 30. 4. 2020
Mir, pravičnost in močne institucije
Druženje in obiski
Sodelovali bodo člani v obliki pisanja. Razpis na temo pravičnost, mir, odnosi, skrb za naravo.
Razpisali in obvestili bomo člane LIKUS-a, SLPS - stičišča ljubitelskih piscev Slovenije, društva upokojencev, ZDUS, vse JSKD in jih povabili, da nam pišejo.
Vsa prispela literarna dela bomo objavili na spletu, naši spletni strani.
S to akcijo bomo vspodbudili vse prostovoljce, da obiščejo čim več literatov na domu.
Vspodbujanje druženja in krepitev medsebojnih odnosov
20
LIKUS
povabili bomo ZDUS, JSKD
Dejan Čegovnik
041 634 736
likus@likus.si
http://likus.si/index.php/druge-vrste-pomoci/
Izpraznimo omare, napolnimo srca
Slovenj Gradec
Koroška regija
4. 4. 2020
9.00-13.00
Odgovorna poraba in proizvodnja
Zbiralna akcija (dražbe, izmenjevalnice)
V čast 11. Dnevu za spremembe bomo v soboto, 4. aprila 2020, na sedežu našega zavoda zaposleni in prostovoljci organizirali izmenjevalnico oblačil. V duhu spomladanskega čiščenja si želimo, da bi ljudje naredili prostor v svojih omarah in prinesli svoja oblačila k nam, kjer jih bodo lahko podarili ali zamenjali za kak drug, primeren kos garderobe.
Ozaveščanje in ponovna uporaba oblačil.
10
Alenka Berložnik, direktorica
Rdeči križ Slovenj Gradec in Komunalno podjetje Slovenj Gradec
Mihaela Gmajnar
040 876 053
dgmajnar@gmail.com
www.slokva.si
Očistimo naše okolje
Studenec
Posavska regija
3. 4. 2020
10.15-11.15
Zdravje in dobro počutje
Čistilna akcija
Prostovoljci Doma Impoljca, stanovalci in zaposleni bomo s skupnimi močmi očistili okolico Doma.
čisto bivalno okolje, ozaveščanje vseh vključenih o pomenu skrbi za naravo
od 5 do 7
Dom Impoljca
Dorotea Pavlovič
07 81 61 407
dorotea.pavlovic@duo-impoljca.si
/
Očistimo in uredimo Trbovlje
Trbovlje
Zasavska regija
28. 3. 2020
9.00-12.00
Podnebni ukrepi
Čistilna akcija
Očistimo in uredimo Trbovlje je akcija s katero naravi omogočimo, da zacveti in zaživi v soju toplejših sončnih žarkov, hkrati pa s čiščenjem narave naredimo tudi nekaj zase saj ljudje radi tople dneve preživljamo v čisti naravi. Po drugi strani pa je akcija pomembna tudi za osveščanje občanov o pomembnosti ohranjanja čistega okolja in podnebnih posledicah, ki jih ima odlaganje smeti v naravo za naše okolje.
Očistiti okolico v trboveljski občini in ozavestiti ljudi o pomenu ohranjanja čistega okolja.
1500
Občina Trbovlje
Trboveljske šole, društva, javni zavodi ...
Luka Sladič
/
luka.sladic@trbovlje.si
Dobro za ljudi in za planet
Zagorje
Zasavska regija
7. 4. 2020
7.10-13.10
Partnerstva za doseganje ciljev
Drugo
Izvedene bodo delavnice na šoli in zunaj nje. Pri tem nam bodo pomagali različni zunanji izvajalci.
Preko različnih aktivnosti bomo osveščali dijake o ciljih trajnostnega razvoja ter kako delovati.
10
Srednja šola Zagorje
Zavod 5, MC ZOS....
Zdenka Resnik in Bernarda Kričej
03 56 55 404
zresnik@sszagorje.si
sszagorje.si
Slovenska filantropija