NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
SKUPNOST HARMONIJE IN ZDRAVEGA RAZUMA
Celje
Savinjska regija
19.9.2020 (september 2020)
od 8:00 do 13:00
Mir, pravičnost in močne institucije
Osveščevalna akcija
Izvedba delavnic na izbrano temo in organizacija osrednje prireditve v mestnem jedru Celje.
Osveščanje učencev, dijakov in ljudi v okolju o pomenu miru in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov doma in po svetu.
48
OŠ Lava Celje
40 osnovnih šol po Sloveniji, Škofijska Karitas Celje, Teozofska knjižnica Celje
Polona Hrovat in Polona Gracer
041 982-095 in 041 380-660
polona.hrovat@oslava.si
www.oslava.si
Vrednote družbe znanja: vključujoč, varen in spodbuden šolski prostor
Hiša Evropske unije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
Osrednjeslovenska regija
14.09.2020
10.00 -14.00
Mir, pravičnost in močne institucije
Posvet/okrogla miza
Akcija je nadaljevanje naših aktivnosti za promocijo Agende 2030 z novim in bolj učinkovitim, integrativnim pristopom uporabne javne etike k zagotavljanju varnosti v šolskem in širšem družbenem prostoru. Udeležencem (M/Ž) bomo predstavili in brezplačno razdelili izvod monografije "Uporabna etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja", katero smo z istim namenom akcije "Dobro za ljudi in planet" pripravili skupaj z Inšpektoratom RS za šolstvo in šport ter Zavodom RS za šolstvo. Akcijo bomo sklenili s skupno razpravo, okroglo mizo o varnosti šolskega prostora v okviru lokalne skupnosti in nacionalne politike javne varnosti.

Izkušnje s COVID-19 so z vso težo posledic potrdile, da sodobnih varnostnih in drugih družbenih izzivov z mnogimi dejavniki tveganja, od naravnih nesreč in epidemij do odklonskih ravnanj ljudi ni več mogoče obvladovati na klasičen način s premočrtnim, enostranskim razmišljanjem in delovanjem. Z našo akcijo ponujamo nov in bolj učinkovit, integrativni pristop. Ta je z Agendo 2030 v svetovnem merilu vse bolj uveljavljen v različnih ustanovah, vključno s šolstvom. Tako si pedagoška stroka in zaposleni tudi v našem šolstvu že leta prizadevajo za razvoj vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja. Kar je pri naši akciji dodana vrednost njihovim prizadevanjem, je integrativni pristop uporabne javne etike. Po sprejetju prenovljene Resolucije o strategiji nacionalne varnosti v Republiki Sloveniji (ReSNV-2/2019) je integrativni pristop vgrajen v same temelje našega varnostnega sistema, državne in javne varnosti. Pri vsem tem pa so vrednote družbe znanja, vzgoje in izobraževanja ključne: "Ne le za sedanje, temveč tudi za prihodnje rodove!".
Po zgledu 16. cilja Agende 2030 ponuditi nov in bolj učinkovit, integrativni pristop uporabne javne etike na vseh ravneh in področjih družbe prihodnosti.
25
Inštitut za razvoj vključujoče družbe - IRVD
Inšpektorat RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, skupina Ženske za mir in varnost - "Women Peace and Security Slovenia"
Bećir Kečanović
070 828 886
becir.kecanovic@irvd.si
Akciji lahko sledite na povezavi: http://www.irvd.si/
Prijateljska vez solidarnosti, pomoči in narave
lokacija občinskih zavodov - šolska igrišča, Pohorska tržnica ter lokacije občinskih RK
Podravska regija
19.09.2020
8.00 - 12.00
Zdravje in dobro počutje
Medgeneracijske aktivnosti
Cilj akcije je
od 8.00 - 9.00 ure - zbiralna akcija na lokacija občinskih rdečih križev v občini( RK Rogoza, Rogoška 60, RK Slivnica, Mariborska cesta 10 v Slivnici ter RK Hoče na lokaciji pohorska cesta 15),
od 9.00 - 11.00 ure - ureditev javnih prostorov na lokacija šolskih igrišč občinskih zavodov (O.Š. Franca Lešnika Vuka Slivnica, O.Š. Dušana Flisa Hoče in podružnična šola Reka Pohorje),
od 11.00 - 12.00 - Druženje in obiski - predstavitev kulinaričnih dobrot in umetniških del na lokaciji pohorske tržnice v Hočah.
Namen akcije je medgeneracijsko skupno sodelovanje v obliki skupne solidarnosti in pomoči za človeka in naravo.
prib. 20
Večgeneracijski center Občine Hoče - Slivnica
Občinska društva, občinske krajevne skupnosti, občani in prostovoljci.
Veronika Tonejc in Patricija Klinc Rebernak
030 465 270, 041 963 450
vegecrogoza.1@gmail.com
www.hoce-slivnica.si
Medgeneracijske igre
Postojna (več lokacij)
Primorsko-notranjska regija
19. 9. 2020
13:30, 18:00
Zdravje in dobro počutje
Medgeneracijske aktivnosti
Na več lokacijah v Postojni bomo izvedli različne športne igre, namenjene povezovanju generacij, druženju in dobremu počutju. Dogajanje bo potekalo v Mladinskem centru Postojna, v Točki moči in v športnem parku Postojna. Športno dogajanje bomo zaključili pred Mladinskim centrom z druženjem ob joti.
Medgeneracijsko druženje, premagovanje razlik in diskriminacije različnih generacij
7
Zveza društev Mladinski center Postojna
Točka moči, Zavod Znanje
Tatjana Rant
041982781
tatjana.rant@mcp.si
https://www.facebook.com/MladinskiCenterPostojna/
Prispevek po svojih močeh - s pisanjem
Slovenija
Podravska regija
19. 7. - 19. 9. 2020
dva meseca
Mir, pravičnost in močne institucije
Druženje in obiski
Sodelovali bodo člani v obliki pisanja. Razpis na temo pravičnost, mir, odnosi, skrb za naravo. Razpisali in obvestili bomo člane LIKUS-a, SLPS - stičišča ljubitelskih piscev Slovenije, društva upokojencev, ZDUS, vse JSKD in jih povabili, da nam pišejo.
Vsa prispela literarna dela bomo objavili na spletu, naši spletni strani.
S to akcijo bomo spodbudili vse prostovoljce, da obiščejo čim več literatov na domu.
Spodbujanje druženja in krepitev medsebojnih odnosov.
20
LIKUS - Literarni klub upokojencev Slovenije
povabili bomo ZDUS, JSKD
Dejan Čegovnik
041 634 736
likus@likus.si
http://likus.si/index.php/druge-vrste-pomoci/
S kitaro v roki
Splošna bolnišnica Novo mesto
Jugovzhodna Slovenija
18.9.2020 ali 19.9.2020
9.00-10.00
Zdravje in dobro počutje
Druženje in obiski
Dijaki bodo z glasbo Lojzeta Slaka in besedo Toneta Pavčka popestrili hodnike NBO oddelka v SB NM.
popestriti dopoldne v bolnišnici
7
prostovoljci skupine Sončki iz SZKŠ v sodelovanju z SB NM
SZKŠ, SN MM
Gloria Šepec
031/681-116
gloria.sepec@sc-nm.si
facebook in istangram šole
Slovenska filantropija