Projekt »Povezani v prostovoljstvu« povezuje organizacije, ki smo že vrsto let aktivne na področju prostovoljstva in delujemo kot mreže za prostovoljstvo, oziroma podpora prostovoljskim organizacijam na nacionalni/regionalni/lokalni ravni. Skozi projektne aktivnosti neposredno odgovarjamo na izražene potrebe prostovoljskih organizacij in prostovoljcev, s katerimi se projektni partnerji srečujemo vsakodnevno, hkrati pa skozi nove digitalne rešitve učinkoviteje promoviramo vlogo in pomen prostovoljstva v družbi.

Tekom projekta bomo razvili spletno aplikacijo za prostovoljce s pomočjo katere bodo lažje beležili in poročali opravljene prostovoljske ure, hitreje dostopali do prostovoljskih dogovorov in potrdil, lažje koristili morebitne bonitete, namenjene prostovoljcem ter učinkoviteje komunicirali z ostalimi prostovoljci v skupini ter z mentorjem. Vzpostavili bomo spletno aplikacijo za vodenje evidenc za prostovoljske organizacije, ki bo omogočala poenoteno in hitrejše poročanje prostovoljskih ur financerjem in Ajpesu, lažje beleženje s prostovoljstvom pridobljenih kompetenc ter veščin, lažje ustvarjanje dogovorov, potrdil ter neposredno spletno komunikacijo s prostovoljci.

Nadalje bomo vzpostavili spletna iskalnika prostovoljskih del in prostovoljskih organizacij za Maribor in Novo mesto, s povezavo na nacionalni iskalnik (prostovoljstvo.org), s čimer bomo poskrbeli za boljšo promocijo prostovoljstva v družbi in tudi hitrejše in lažje dostopanje do informacij o ponujenih prostovoljskih delih v lokalnih okoljih. Tekom projekta bomo v vseh slovenskih regijah izvedli usposabljanja za uporabo novih digitalnih rešitev za prostovoljske organizacije, s čimer bomo poskrbeli, da bodo tako prostovoljske organizacije, kot tudi prostovoljci, že tekom projekta vešči njihove uporabe.

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Maja Skutnik, maja.skutnik@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023

FINANCER PROJEKTA: Ministrstvo za javno upravo

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor