Kako pripraviti organizacijo na prostovoljsko delo in voditi prostovoljce? Kako pridobivati prostovoljce, ki ustrezajo našim pričakovanjem, in kako jih obdržati? Katere vsebine naj podamo na usposabljanjih, kako jih pripravimo? Kako podpreti posameznike, da bodo čim uspešnejši prostovoljci? 

Na intenzivnem izobraževanju boste pridobili kompetence, pomembne za mentorja, organizatorja prostovoljstva in izobraževalca prostovoljcev. Na usposabljanju boste prejeli tudi gradiva, ki jih boste lahko uporabljali za interna izobraževanja.

NASLOVNE_KATIS

Na 5-dnevnem usposabljanju se bomo poglobili v teme:

 • Definicija prostovoljskega dela, umestitev prostovoljstva v družbo, formalno in neformalno prostovoljstvo.
 • Doprinos prostovoljstva posamezni organizaciji ter družbi.
 • Pogoji za vzpostavitev prostovoljstva v organizaciji.
 • Zakon o prostovoljstvu.
 • Pridobivanje prostovoljcev in njihov izbor.
 • Mentorstvo in podpora prostovoljcem.
 • Motiviranje posameznikov tekom dela, načrtovanje prostovoljskega procesa glede na notranje in zunanje motivatorje.
 • Upoštevanje etičnega kodeksa prostovoljstva.
 • Prostovoljstvo kot metoda za opolnomočenje in socialno aktivacijo v kolikor med prostovoljce vključujemo posameznike iz ranljivih skupin.
 • Prostovoljstvo kot polje pridobivanja osebnih kompetenc in socialnih veščin.
 • Vrednotenje dela in nagrajevanje prostovoljcev.

Koliko časa in kje poteka usposabljanje?

Usposabljanje bo potekalo v Novi Gorici v dveh delih:

 1. del (prva dva dni od 9.00 do 17.00, petek 9.00-13.00): 27., 28. in 29. marec 2024
 2. del (dva dni od 9.00 do 16.00): 3. in 4. junij 2024

Komu je namenjeno usposabljanje?

Usposabljanje je namenjeno mentorjem, ki so to vlogo šele prevzeli in tudi tistim, ki želijo nadgraditi svoja znanja. Posebej ga priporočamo mentorjem iz organizacij, ki bi radi prostovoljsko delo organizirali na visoki kakovostni ravni.

Kako poteka usposabljanje?

Usposabljanje poteka v obliki izkustvenih delavnic, zato je število udeležencev omejeno na 16 in je potrebna predhodna prijava. Od udeležencev se pričakuje udeležba ves čas usposabljanja.

PRIJAVA IN IZBOR

V kolikor menite, da bi vam ta znanja koristila in omogočila, da prostovoljstvo v vaši organizaciji prestavite na višjo raven, do 29. februarja 2024 pošljite v celoti izpolnjeno prijavnico na naslov sabrina.lever@filantropija.org 

Glede na izpolnjevanje pogojev_in_kriterijev, bo tričlanska komisija na Slovenski filantropiji naredila izbor sodelujočih.

Dodatna vprašanja in prijave: Sabrina Lever, 01 433 40 24, 051 654 726, sabrina.lever@filantropija.org

 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor