Ljubljana, 8. – 10. 4. 2024

Z izobraževanjem želimo pedagoške delavce (vzgojitelje, učitelje v osnovnih in srednjih šolah, strokovne delavce v dijaških domovih in šolah s prilagojenim programom) usposobiti za kakovostno vodenje prostovoljstva otrok in mladih v vzgoji in izobraževanju. Prostovoljstvo bomo osvetlili kot način spodbujanja empatije, krepitve solidarnosti, kot pristop k razvijanju sodelovanja, pripadnosti in odgovornosti med otroki in mladimi.

Vabljeni vsi, ki si želite, da bi se vaši učenci šole spominjali po skupnem veselju zaradi uspehov, velikih skupnih podvigih, po tem, da nikogar niso pustili samega v stiski, da so bili pripravljeni pomagati drug drugemu, da drugačnost ni bila problem, ampak priložnost, da so učitelji poslušali in upoštevali njihove predloge za izboljšave, da drobna dejanja prijaznosti niso bila spregledana.

Izobraževanje zajema naslednje teme:

 • Definicija prostovoljstva in opredelitev njegove vloge v družbi.
 • Temeljne oblike prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju.
 • Priprava vrtca, šole ali dijaškega doma na vzpostavitev organiziranega prostovoljstva.
 • Motivacijski dejavniki in pristopi k spodbujanju prostovoljstva otrok in mladih.
 • Pomen prostovoljstva za pro-socialni razvoj otrok in mladostnikov.
 • Duševno zdravje otrok današnjega časa.
 • Prostovoljstvo kot orodje opolnomočenja otrok in mladostnikov.
 • Vloga, naloge in kompetence mentorja in koordinatorja prostovoljcev v vrtcu, na šoli in v dijaškem domu.
 • Pristopi za spodbujanje socialnega učenja.
 • Formalne podlage za vzpostavljanje prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju.
 • Prostovoljstvo kot priložnost za razvoj ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja.
 • Etični kodeks organiziranega prostovoljstva in njegova implementacija pri delu z otroki in mladimi.

Udeleženci prejmejo 1,5 točke.

OBSEG:

Celotno usposabljanje obsega 3 dni po 8 pedagoških ur na dan (skupaj 24 pedagoških ur).

IZVAJALKE:

dr. Anica Mikuš Kos, Jožica Gramc (Zavod za šolstvo), Tjaša Arko (Slovenska filantropija).

CENA:

42,12 € na udeleženca

PRIJAVE:

Prijavite se v sistemu Katis do 25. 3. 2024. Udeležba obvezna na vseh treh dneh izobraževanja.

KONTAKT:

usposabljanja@filantropija.org, 01 433 40 24, 041 799 768

 

 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor